2019-09-07 یک رمان یک نویسنده ..... فرزین ایران فر. گفت و گو با کتایون آذرلی نویسنده
رمان "هیچگاه در تبعید". تحولات روانی زنی در چالش مناسبات مردسالارانه
 
2019-09-07 صمد بهرنگی آموزگار بزرگ رفیق بچه ها
ارس همیشه جاری نام او را می خواند
 
2019-08-31 از قاب تاریکی‌ها تا باغ چراغ‌ها. کتاب تازه بهروز شیدا پژوهش گر و منتقد ادبی
نقد بهروز شیدا بر رمان این ما بودیم نوشته گلناز هاشم زاده بونده. انگار آواز آرزو باقی است
 
2019-08-31 زندگی و مبارزه اعظم اسکندر
از پادکست برآیندگان کاری از گیتا هاشمی
 
2019-08-26 یاد مانای رفیق و همکار عزیزمان ناصر یوسفی
در سالگرد رفتنش خاطره ناصر را گرامی می داریم
 
2019-08-17 پیمانه ملازهی، آموزگار و نویسنده
میزبان تابستانی
 
2019-08-10 شهریار دادور، شاعر
میزبان تابستانی
 
2019-08-10 رسانه ها از شبکه ارتباطی تا ابزار زیرکانه مهندسی و القای فکر
گپ بامدادی. سعید افشار