2017-04-22 گفتگو با آریا نیاکو خواننده و نوازنده جوان ساکن لندن
در جستجوی فردا ! موزیک همه دنیای من است.
 
2017-04-22 نمایش روزن در تئاتر شهر استکهلم
نویسنده: نسیم برغشی، کارگردان جواد عاطفه
گفتگو با امیر برغشی هنرمند تئاتر
 
2017-04-16 شاعر پناه جو ، پناه جو شاعر
گفتگو با امین افضل پور
 
2017-04-01 سره گویی و سره نویسی و بهره گیری از واژه های ناب پارسی
گفت و گو با علی حصوری، پژوهشگر تاریخ و زبان و شهروز رشید، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ادبیات
 
2017-04-01 فیلم؛ نوشتن بر شهر
ساخته کیوان کریمی، هنرمند زندانی سیاسی
 
2017-04-01 در گرامی داشت یاد پرویز مشکاتیان
کنسرت در استکهلم؛ حسن مقدم، محمد خالدیان،...
گفت و گو با محمد خالدیان
 
2017-03-25 پیام نوروزی کانون نویسندگان
گفت و گو با رضا خندان
 
2017-03-25 معنای نوروز برای کودکان و نوجوانان ایرانی تبار در سوئد
نشریه دانش آموز در...
گفت و گو با عاطفه، ملینا، آریاناز و کیاناز