2021-04-03 از دیر و دور خاطره سیزده بدر
مهدی اصلانی
 
2021-04-03 دروغ آوریل و سیزده، عید پاک، انشاء نوروز
دیر و دور خاطره ها، زاد روز زمین و ....
 
2021-04-03 بهار مبارک بادا بر سبزینه نوروز
شهریار دادور، شاعر
 
2021-04-03 فیلم Me Before You من، پیش از تو، به کارگردانیِ Thea Sharrock“تیآ شَرُّوک”
با شرکتِ Emilia Clarke "اِمیلیا کلارک " Sam Claflin " سام کلافْلین "، Vanessa Kirby "وِنِسا کِربی" دلیر فیلم
 
2021-03-27 از فضیه تا پیکار خاطره ها و نوشته های تراب حق شناس
گفتگو با محسن نجات حسینی
 
2021-03-20 «تفریح المسائل»
گفتگو با هادی خرسندی
 
2021-03-20 برنامه نوروزی 1400
رویا صادقی ، سعید افشار
 
2021-03-20 آغاز سده پانزدهم 1400 یا 1401؟ گفتگو با علی حصوری نویسنده و پژوهش گر تاریخ
سال 1400 پایان قرن 14 و سال 1401 آغاز قرن 15 خواهد بود