2020-05-30 یادمان ملیحه تیره گل شاعر و پژوهش گر ادبی. فرزین ایران فر
عباس شکری، الهه امانی، مجید نفیسی
 
2020-05-25 گفتگوی فرزين ايران فر با ملیحه تیره گل(آرشیو 2005)
نگاه هاى گوناگون به ادبيات تبعيد ايران
 
2020-05-23 نگاهی از دنیای شعر و ادبیات به کووید 19
گفتگوی فرزین ایران فر با فریبا رها شاعر
 
2020-05-23 دریوزگی در آستان تبه کاران، نامه شماری از هنرمندان تئاتر به وزیر ارشاد
ناصر رحمانی نژاد هنرمند تبعیدی تئاتر
 
2020-05-23 تداخل گفتارها و راهکارها در بحران کرونا، پاسخ به چند انتقاد
باختن هواداران اصلاح طلبان. گفتمان اصلاح طلبی سم جنبش های اجتماعی
گپ بامدادی. سعید افشار، ربیع نیکو
 
2020-05-23 نامه شماری از هنرمندان تئاتر به وزیر ارشاد رژیم دریوزگی در آستان قدرت
ناصر رحمانی نژاد ربیع نیکو فرزین ایران فر سعید افشار
 
2020-05-23 فصیلت های شادمانی در رباعیات خیام شاعر و دانشمند بی همتا
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند زان پیش که سبزه بردمد از خاکت
خوانش گفتاری از عبدالرحمن نجل رحیم دکتر مغزپژوه
 
2020-05-23 مقدمه و فهرست برنامه
کرونان ترانه شکیب مصدق