2019-11-16 رمان پیش از تردید. گفتگوی فرزین ایران فر با فهیمه فرسائی
یک رمان یک نویسنده
 
2019-11-09 بیانیه بیش از 200 سینماگر در ایران در اعتراض به سانسور، ناامنی و رانت خواری در...
گفتگو با تقی مختار بازیگر و کارگردان و منتقد سینمایی سردبیر هفته نامه ایرانیان واشنگتن
نگاهی گذرا به وضعیت سینمای امروز
 
2019-11-09 نمایش شهر قصه اثر بیژن مفید در استکهلم
از هنرمندان با ماسک تا هنرمندان بی ماسک
گفتگو با مسی تقی پور کارگردان تئاتر
 
2019-11-08 چخوف خوانی در استکهلم
نگاهی به تئاتر امروز ایران
گفت و گو با داریوش مؤدبیان
 
2019-11-02 باقر مومنی رهروی در راه بی پایان
ناصر رحیم خانی شماره تلفن برای تهیه کتاب 0737625309
 
2019-11-02 گورنگار .... در قلمروی مرگ پی نشان زندگی گشتن
پادکست پیله
 
2019-11-02 مردگان را روزی ویژه بود .....
زشمع مرده یاد آر
 
2019-10-26 چهاردهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید 8- 14 نوامبر 2019 یوتبوری سوئد
دنیا خانه من است. سینمای تبعید پایداری مقاومت و تداوم مبارزه برای آزادی
گفتگو با حسین مهینی سرپرست جشنواره بین المللی سینمای تبعید