2020-08-08 هایده ترابی پژوهش گر تاریخ باستان
میزبان تابستانی 2020
 
2020-08-08 جشنواره دیجیتالی پراید استکهلم. مروری بر تاریخچه حقوق دگرباشان در سوئد
خسرو سینائی سینماگر پیشرو ، آلن پارکر سینماگر معترض
گپ و گفت سعید افشار و جواد تسلیمی
 
2020-08-08 خسرو سینائی سینماگر پیشرو ، آلن پارکر سینماگر معترض
دنیای سینما ..... جواد تسلیمی
 
2020-08-08 مهدی اصلانی
میزبان تابستانی شنبه 15 اوت 2020
 
2020-08-01 گفتگوی فرزین ایران فر با حافظ موسوی شاعر عضو کانون نویسندگان ایران
تغییرات زبان فرم و محتوی شعر امروز ایران و جایگاه آن در تحولات جامعه
 
2020-07-25 نیما سروستانی مستندساز
میزبان تابستانی 2020
 
2020-07-25 نمایش فیلم های برتر تاریخ سینمای زنان در تلویزیون سوئد
نگاهی به سریال اسرائیلی تهران
دنیای سینما ..... جواد تسلیمی
 
2020-07-18 گفتگوی فرزین ایران فر با بکتاش آبتین شاعر عضو کانون نویسندگان ایران
جایگاه شعر امروز ایران در تحولات جامعه و درنگی بر نقش هستی سوز سانسور