گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز       behroz.khabaz@gmail.com
 
   
   
   

 
 

   
   
   
گفت و گوهای کارگری
سبک کار در جنبش کارگری 
گفت و گوی بهروز خباز با اسد گلچینی
 
گفت و گوهای کارگری... با بهروز خباز
پیرامون یکی از مباحث نشر کارگری ما: سبک کار در جنبش کارگری ایران
گفت و گو با مجید تمجیدی
 
گزارش
روز جهانی کارگر در تهران و حمله ماموران حکومتی به فعالان کارگری 
گفت و گو با داوود رضوی و بهروز خباز
 
یرنامه ویژه بمناسبت اول مه ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر
چگونگی تععین اول مه روز جهانی کارگر، تاریخچه برگزاری روز جهانی کارگر در ایران، سرود انترناسیونال چگونه سرود جهانی کارگران شد،گرایش های سیاسی در جنبش کارگری و ....
 
گفت و گو با علی پیچ گاه، فعال کارگری
وضعیت کارگران و اول ماه مه در ایران

 
یرنامه ویژه بمناسبت اول مه ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر
زندگی و کار کارگران،کودکان کار،زنان کارگر،کارگران پروژه ای، جنبش کارگری جهانی و درایران
یک فعال کارگری، داود رضوی، ناصر آغاجری، آیدا صادقی، فریبرز رئیس دانا،...
 
یرنامه ویژه بمناسبت اول مه ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر 
میزگرد...

سئوال عمده جنبش کارگری در شرایط سیاسی کنونی، پیشروی و سازمان یابی جنبش کارگری از چه راه هائی؟ با حضور محسن حکیمی نویسنده و پژوهشگر کارگری، بهروز فراهانی تحلیل گر و...
 
   
نیم نگاهی به سوئد ..... جمال خرم
سخت تر شدن شرایط کاری در بهداری ها و مراکز درمانی
گفتگو با استی پیروتی فعال کارگری در سوئد
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
کارگران پروژه ای
گفتگو با ناصر آغاجری فعال کارگری
 
گزارش
جان شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان در خطر است
 
گفت و گوهای کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با لیلا دانش، فعال سیاسی چپ
پیرامون مطالبات و مسائل زنان کارگر
 
   
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
پیرامون بررسی سازمان یابی حول مطالبه ی افزایش دستمزد
گفت و گو با مجید تمجیدی فعال کارگری 
 
   
گفت و گوهای کارگری... بهروز خباز
بررسی واکنش های فعالین کارگری به تحرکات نهادهای حقوق بشری
در گفت و گو با بهروز فراهانی
 
   
گفت و گوی بهروز خباز با سعید تقوی، عضو سندیکای ترانسپورت سوئد
پیرامون حمایت سندیکای ترانسپورت و سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد
از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران
 
   
گفت و گوهای کارگری... بهروز خباز
مناظره پیرامون مفهوم استقلال تشکل های کارگری
با حضور دو فعال سیاسی چپ، بهروز فراهانی و بهرنگ زندی(قسمت دوم)
 
   
گفت و گوهای کارگری .... بهروز خباز
مناظره پیرامون مفهوم استقلال تشکل های کارگری
با حضور دو فعال سیاسی چپ، بهروز فراهانی و بهرنگ زندی
 
   
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
پیرامون وضعیت جسمانی رضا شهابی، حداقل دستمزد و مبارزات کارگری
در گفت و گو با فعال کارگری، داود رضوی
 
   
 
گفت و گوهای کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با فریبرز رئیس دانا، پیرامون سازمان تأمین اجتماعی
 
کشمکش بر سر سازمان تامین اجتماعی ایران
بهروز خباز: نگاهی به سازمان تامین احتماعی و قطعنامه کارگران بازنشسته
ضرورت ایجاد تشکل های مستقل کارگری و نظارت آن ها بر سازمان تامین اجتماعی 
 
فشار در زندان بر شاهرخ زمانی کارگر زندانی سیاسی
گفتگوی بهروز خباز با مادر شاهرخ زمانی
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
جایگاه حقوق بشر در جنبش کارگری ایران
در گفت و گو با مجید تمجیدی، ندا فرخ و البرز دماوندی
 
توافق ژنو درباره برنامه هسته‌ای ایران
گپ و گفت سعید افشار و بهروز خباز
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
گفت و گو با محمد غزنویان، کنشگر دفاع از کودکان کار و خیابان
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
مردسالاری در جنبش کارگری و موقعیت کنونی
گفت و گو با فرخنده آشنا فعال کارگری
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
هدف های طرح استاد شاگردی و واکنش های فعالان کارگری
گفت و گو با علی مبارکی فعال کارگری
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
پیرامون تخلفات اخیر در سازمان تأمین اجتماعی
گفت و گو با داود رضوی، فعال کارگری
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز 
ارزیابی از ویژگی ها و مشخصات جنبش کارگری ایران در مناطق مختلف
پیرامون منطقۀ کردستان گفت و گو با محمود صالحی(2) 
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز 
ارزیابی از ویژگی ها و مشخصات جنبش کارگری ایران در مناطق مختلف
پیرامون منطقۀ کردستان گفت و گو با محمود صالحی
 
گفتگوهای کارگری 
بررسی چند و چون کمک های مالی و صندوق های کارگری
گفتگوی بهروز خباز با فرخنده آشنا
 
گفت و گوهای کارگری ... بهروز خباز
در دولت روحانی، با چه جلوه ای از زندگی و مبارزات کارگری روبرو خواهیم بود؟
بررسی چند و چون کمک های مالی و صندوق های کارگری
در گفت و گو با ایوب رحمانی فعال کارگری
 
 
گفتگوهای کارگری .... بهروز خباز
چشم انداز وضعیت معیشتی و سازمان یابی کارگران در دولت آینده و بررسی تشکیل صندوق های کارگری در گفت و گو با داود رضوی،عضو هیئت مدیرۀ سندیکای کارگران شرکت...
 
گفتگوهای کارگری .... بهروز خباز
فعالیت در حوزۀ کودکان کار در ایران و جهان (2)
گفت و گو با سوسن بهار، دبیر جمعیت الغای کار کودکان
 
گفتگوهای کارگری
فعالیت در حوزۀ کودکان کار در ایران و جهان
گفت و گو با سوسن بهار، دبیر جمعیت الغای کار کودکان
 
ارزیابی از انتخابات 24 خرداد و موقعیت جنبش کارگری
گفت و گو با مجید تمجیدی
 
جان باختن افشین اسانلو در زندان حکومت اسلامی
گزارش و گفتگو با بهروز خباز فعال کارگری 
 
گفتگوهای کارگری
شرایط کار، تحصیل و زندگی کودکان کار در ایران.
گفت و گو با علی صداقتی خیاط (عمو خیاط) کُنشگر حقوق کودکان کار 
 
کارگران ایران تنها نیستند. در دفاع از جنبش کارگری ایران
آکسیون در اعتراض به حضور نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی در نشست سازمان جهانی کار در ژنو 
گزارش بهروز نوائی
 
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
کار کودکان و تشکل های حمایت از کودکان در ایران 
 
گفتگوهای کارگری 
مکانیزم های کمک های مالی به خانواده های کارگران زندانی
و ضرورت ایجاد صندوق های سراسری کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با محمود صالحی
 
گفتگوهای کارگری
جمع بندی از تجربه فعالیت های سندیکائی در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با منصور اسانلو (2)
 
وضعیت معیشتی کارگران و زحمت کشان در ایران و موقعیت جنبش کارگری
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا
 
شعر و خاطرات کارگری
با علی پیچ گاه، نمایندۀ سابق شورای کارکنان صنعت نفت
 
وضعیت عمومی کارگران و موقعیت فعالان کارگری 
گفت و گو با محمود صالحی
 
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
وضعیت عمومی کارگران و پیشبرد فعالیت های کارگری در آستانۀ اول ماه مه
گفت و گو با صادق کارگر فعال سندیکایی
 
جنبش کارگری در سالی که گذشت و چشم انداز سال جاری
وضعیت منطقۀ خاورمیانه و موقعیت ایران
گفت و گوی ناصر یوسفی و بهروز خباز با ایوب رحمانی پژوهشگر اجتماعی و فعال کارگری 
 
گفت و گوهای کارگری
بررسی روند آسیب های اجتماعی و موقعیت جنبش کارگری به بهانۀ تعیین حداقل دستمزد در ایران 
در گفت و گو با مجید تمجیدی فعال کارگری
 
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
گفت و گو با صادق کارگر فعال سندیکایی
پیرامون تعیین حداقل دستمزد و نحوۀ سازمان یابی حول این مطالبۀ کارگری
معضل سازمان یابی کارگران، موانع و ضرورت ها
میزگرد با حضور بهروز خباز، فرخنده آشنا، محمد صفوی و منصور اسانلو
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
ملاحظاتی پیرامون ابهامات موجود در اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه 
درباره برکناری منصور اسالو از ریاست هیئت مدیره سندیکا با حضور ...
 
گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
گفت و گو با محمود صالحی در ارتباط با اعتصاب غذا و مرخصی درمانی رضا شهابی
گفتار: چگونه و با چه مکانیزم هایی می توانیم هزینۀ مقاومت زندانیان سیاسی را در تحقق خواسته...
 
گفت و گوهای کارگری
پیرامون ضرورت فعالیت های کارگری در حوزۀ حقوق بشر
با حضور ندا فرخ، سعید رحیمی و البرز دماوندی
 
تغییرات ضدکارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی
کشته شدن 8 کارگر معدن در طبس، افزایش آمار حوادث کار
گفتگو با بهروز خباز
 
گفتگوهای کارگری
گفتگوی بهروزخباز با مجید تمجیدی و غلامحسینی 
 
وضعیت شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی
نامه ی او به تشکل های کارگری و سازمان جهانی کار
گفتگوهای کارگری
گفت و گو با محمد اشرفی، از کمیتۀ حمایت از شاهرخ زمانی

 

نگاهی به مبارزات معلمان و وضعیت کنونی(2)
تظاهرات کنگره سراسری کارگری بریتانیا
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
گفتگو با ستار رحمانی
 
کار و مبارزه معلمان 
نگاهی به تاریخچه مبارزات معلمان و وضعیت کنونی معلمان
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
گفتگو با ستار رحمانی
 
طومار اعتراضی کارگران و طرح ضد کارگری استاد و شاگردی 
گفتگو با جعفر عظیم زاده، عضو هماهنگ کننده تهیه طومار اعتراضی
 
بررسی حوادث کار و بیماری های ناشی از آن
گفت و گوهای کارگری .... بهروز خباز
گفت و گو با محمد صفوی فعال کارگری
برنامه ای تقدیمی به زنده یاد سلمان یگانه و دیگر قربانیان حوادث کار
 
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
انفجار معدن باب نیزو. پای صحبت خانواده های جانباختگان 
حوادث در محیط کار، در آتش سوختن بیش از 320 کارگر در لاهور و کراچی پاکستان 
گفتگو با مجید تمجیدی کارشناس...
 
گفت و گوهای کارگری 
مفهوم استقلال تشکل های کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با علی مبارکی فعال کارگری (2)

 

گفت و گوهای کارگری ..... بهروز خباز
شکل گیری سندیکای کارگران پروژه ای و فصلی آبادان؛ مفهوم استقلال تشکل های کارگری
گفت و گو با علی مبارکی فعال کارگری (1)
 
گفتگوهای کارگری
بررسی مقاطعی از مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد،
مسئلۀ آگاهی کارگران و ملزومات فعالیت کارگری در ایران
گفت و گو با غلام رضا غلام حسینی فعال کارگری
 
گفتگوهای کارگری
اقدامات در پشتیبانی از جنبش کارگری ایران در خارج کشور. تجربیات جنبش کارگری فرانسه 
گفتگوی بهروز خباز با مهشید مجاوریان فعال کارگری در فرانسه
 
گفتگوهای کارگری ..... بهروز خباز
اقدامات و تظاهرات در پشتیبانی از جنبش کارگری و برای آزادی زندانیان سیاسی، فعالان کارگری زندانی
گفتگو با محمود صالحی، یوسف آب خرابات، علی پیچگاه و احمد موسوی
تغییرات ضدکارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی
کشته شدن 8 کارگر معدن در طبس، افزایش آمار حوادث کار
گفتگو با بهروز خباز
 
دستگیری بیش از 60 نفر از فعالان کارگری در کرج
آزادی شماری از آنان و نگهداری شماری دیگر در زندان
تازه ترین خبرها در این زمینه در گفتگو با بهروز خباز فعال کارگری
 
گفتگوهای کارگری .... بهروز خباز
گزارش علی نوائی از تظاهرات در میدان ملل ژنو هم زمان با نشست سالانه سازمان جهانی کار (آی.ال. او) در حمایت از کارگران ایران، گفتگو با محمود صالحی فعال کارگری در ایران...
گفتگوهای کارگری .... بهروز خباز
هفتمین نشست مشورتی کارگران خودروسازی جهان در مونیخ
گفتگو با سیامک مویدزاده و علی رجبر فعالان کارگری
 
گفتگوهای کارگری
ارزیابی از برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر در ایران
گفتگوی بهروز خباز با مجید تمجیدی و اسد گلچینی
 
برنامه ویژه روز جهانی کارگر
گفتگوهای کارگری
بهروز خباز، علی پیچگاه، فرخنده آشنا، مجید تمجیدی، استی پیروتی، یوسف آب خرابات،
مرتضی افشاری، بهروز فراهانی،سیده واحدی، حسن شهابی و...
سال 1391 چگونه سالی برای کارگران؟
ضرورت تلفیق کار مخفی و علنی در سازمان یابی کارگران
گفتگو با بهروز خباز و مجید تمجیدی

 

 
گفتگوهای کارگری
مردسالاری و سازمانیابی تشکل های کارگران 
گفتگوی بهروز خباز با فرخنده آشنا
 
گفتگوهای کارگری
وضعیت معیشت کارگران، تعیین حداقل دستمزدها در ایران 
گفتگوی بهروز خباز با یوسف آب خرابات
 
گفتگوهای کارگری
وضعیت کنونی جنبش کارگری و سازمان یابی گفتگوی بهروز خباز با فرید پرتوی
 
گفتگوهای کارگری
تعیین حداقل دستمزدها در ایران و چگونگی روند و موانع سازمان یابی کارگران
گفتگوی بهروز خباز با مرتضی افشاری
گفتگوهای کارگری
کمیته حمایت از رضا شهابی ، تعیین حداقل دستمزدها در ایران. 
گفتگوی بهروز خباز با محمود صالحی
 
گفتگوهای کارگری
تعیین حداقل دستمزدها در ایران. گفتگوی بهروز خباز با خسرو بوکانی فعال کارگری
 
گفتگوهای کارگری. گفتگوی بهروز خباز با محمد اشرفی فعال کارگری
تازه ترین خبرها از اعتصاب غدای رضا شهابی فعال کارگری و انتقال او به بیمارستان سرکوب فعالان کارگری و راهکارهای عملی برون رفت از این وضعیت و چگونگی پشتیبانی از فعالان...