گفتگوهای کارگری - بهروز خباز
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2018-08-25 مبارزه کارگران و تلاش برای برپائی تشکل های شورایی و مستقل
گزارش از هفت تپه و گروه فولاد اهواز، سخنان اسماعیل بخشی و میثم آل مهدی و تظاهرات کارگران
گفتگو با بهروز خباز
 
2018-08-12 میزگرد ارزیابی و آسیب شناسی از دور جدید شورش فرودستان
با نگاهی به سازمان یابی سراسری
گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور، سعید سهرابی و تقی روزبه
 
2018-08-04 گره گاه هاي سازمان يابي در جنبش كارگري ايران، ارزيابي از عملكرد و سياست گذاري...
مناظره بهرنگ زندی با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری
 
2018-07-21 ارزیابی از تلاش ها برای ایجاد تشکل سراسری کارگران
گفت و گوی بهروز خباز با محمود صالحی
 
2018-06-23 وضعیت کنونی جنبش کارگری ایران و سفر فعالان مستقل کارگری ایران به اروپا
گفتگوی بهروز خباز با مرتضی افشاری
 
2018-06-16 سفر نمایندگان مستقل کارگری ایران به اروپا
و دیدار با فعالان و مسئولان سندیکاپی سوئد
گفتگو با بهروز خباز خبرنگار کارگری
 
2018-06-09 گره گاههای عزیمت به سمت جنبش بیکاران
گفتگوی بهروز خباز با مصطفی اسدپور
 
2018-06-02 تاثیر اندیشه های انقلابی کارل مارکس بر جهان معاصر ما (2)
از مارکس چگونه باید یاد کرد؟
مصاحبه بهروز خباز با محمدرضا شالگونی
 
2018-06-01 تاثیر اندیشه های انقلابی کارل مارکس بر جهان معاصر ما
از مارکس چگونه باید یاد کرد؟
گفت و گوی بهروز خباز با محمدرضا شالگونی