گفتگوهای کارگری - بهروز خباز
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2018-11-10 سندیکاسازان دولتی در پی اجرای یک پروژه امنیتی
برای نابودی سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد هستند
گفت و گوی بهروز خباز با چنور مکی، فعال کارگری
 
2018-11-10 هدف مشترک نهادهای امنیتی و سندیکاسازان دولتی
نابودی سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد است
گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهانی
 
2018-10-27 گفت و گوی بهروز خباز با رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان
شروع فعالیت ها در کانون صنفی معلمان، دوران زندان و ارزیابی از اعتصاب 22 و 23 مهر
 
2018-10-20 اعتصاب 22 و 23 مهر؛ نقطه عطفی در تاریخ تاکنونی جنبش معلمان
گزارش و گفتگو: بهروز خباز، ستار رحمانی، لقمان ویسی و ...
درود بر عزمتان! که فراتر از مطالبه معیشت خود درد دانش آموزان و مردم را فریاد زدید
 
2018-10-06 نگاهی به زندگی و فعالیت های محمود بهشتی لنگرودی و ارزیابی از مبارزات معلمان
گفت و گو با ابوذر بهشتی
 
2018-10-06 اعتصاب سراسری کامیون داران و رانندگان کامیون
گزارش و گفتگو: بهروز خباز فرزین ایران فر سعید افشار
 
2018-08-25 مبارزه کارگران و تلاش برای برپائی تشکل های شورایی و مستقل
گزارش از هفت تپه و گروه فولاد اهواز، سخنان اسماعیل بخشی و میثم آل مهدی و تظاهرات کارگران
گفتگو با بهروز خباز
 
2018-08-12 میزگرد ارزیابی و آسیب شناسی از دور جدید شورش فرودستان
با نگاهی به سازمان یابی سراسری
گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور، سعید سهرابی و تقی روزبه
 
2018-08-04 گره گاه هاي سازمان يابي در جنبش كارگري ايران، ارزيابي از عملكرد و سياست گذاري...
مناظره بهرنگ زندی با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری