2016-09-04 عکس های گور دسته جمعی خاوران. چشم تاریخ اند!
گفت و گو با بهار مجدزاده
 
2016-09-03 پیامدهای انتشار فایل منتظری در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی
جنبش دادخواهی در ایران چگونه می تواند از فضای ایجاد شده بهره بگیرد؟
گفت و گو با تقی روزبه و مرسده قائدی
 
2016-09-02 اعدام های شهریور 1358 در کردستان
وعکس تاریخی از اعدام 11 نفر در فرودگاه سنندج
در گفت و گو با سیاوش دانشور
 
2016-09-02 گپ و گفت بامدادی
درنگی بر چند خبر و رویداد و موضوع
شبح کشتار زندانیان سیاسی بر فراز ایران
 
2016-09-01 فراخوان برای اقدام دادخواهی علیه جمهوری اسلامی
رؤیا صادقی
 
2016-08-07 بازخوانی دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67
این بازخوانی چگونه می تواند به خاطره جمعی و تاریخی مردم راه یابد و جزئی از آن شود
با حضور مهدی اصلانی، فریبا ثابت، امید منتظری (از آرشیو 201309)
 
2016-08-06 اعدام دسته جمعی زندانیان سنی مذهب
جنایت سازمان یافته حکومت اسلامی
گفت و گو با بهرام رحمانی و محمدرضا اسکندری
 
2016-06-11 بررسی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران
گفت و گو با عباس سماکار ، محمد پور عبداله و یک کارگر زندانی در ایران
 
2016-06-11 تجربه اعتصاب غذا در زندان رژیم شاه و شرایط کنونی در زندان های ایران
گفت و گوی بهروز خباز با عباس سماکار