2015-09-26 گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
از سالگرد جنگ ایران و عراق تا تمکین زن از شوهر در قوانین ایران
از تقلب فولکس واگن تا حادثه مکه
بهروز خباز، فرزین ایرانفر، سعید افشار
 
2015-08-22 مهمان تابستانی
ماریا رشیدی
 
2015-08-22 نمایشگاه نقاشی با نام بعد از بابل
گفت و گوی ناصر یوسفی با مینو رقیبی
 
2015-08-15 نگاهی به آثار و زندگی شهرنوش پارسی پور
به مناسب قصه خوانی او در استکهلم
 
2015-08-15 میهمان تابستانی
شریفه بنی هاشمی نویسنده کتاب خرچنگ ها برساحل
 
2015-08-08 آن سوی مکث... مهناز قزللو
گلوباليزاسيون درد
گفت و گو با فریدا احمدی
 
2015-08-08 میهمان تابستانی
گلرخ قبادی نویسنده کتاب شقایق ها بر سنگلاخ
 
2015-08-01 میهمان تابستانی
شادی لارشون فعال سیاسی حزب محیط زیست در سوید
 
2015-07-25 نگران سرنوشت زندان اوین! کمپین یک خاطره از اوین . اوین، حافظه جمعی ما، نابود...
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفتگو با منیره برادران و آذین ایزدی فر