2013-07-06 مسابقه فینال فوتبال اسپانیا - برزیل، فوتسال زنان ایران
مسابقه فینال فوتبال اسپانیا - برزیل، فوتسال زنان ایران
گفتگو با مهرداد مقدم تحلیل گر فوتبال
 
2013-06-29 پیروززی تیم والیبال ایران بر ایتالیا، فوتبال جام کنفدراسیون ها در برزیل
گفتگو با جمشید کریمی و مهرداد مقدم
 
2013-06-22 راه یابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 برزیل
عوامل موثر در این راه یابی چه بوده اند
گفتگو با مهرداد مقدم تحلیل گر فوتبال
 
2012-12-15 گزارش .......
گزیده ای از چند صدا در این روزها در ایران
صدائی از زندان، صدائی از زنان، صدائی از دانشگاه، صدائی از جامعه .....
 
2012-08-18 نگاهی به المپیک تابستانی 2012
در گذر اندیشه برنامه ای از جواد تسلیمی
 
2012-06-30 برنامه کامل 23 ژوئن رادیو همبستگی
گفتگوی ناصر یوسفی با چند تن از هنرمندان تئاتر در سوئد، فوتبال جام ملت های اروپا
و ....
 
2012-06-30 فینال فوتبال جام ملت های اروپا
اسپانیا یا ایتالیا ؟
گفتگو با ربیع نیکو
 
2012-06-16 ویژه فوتبال،جام ملت های اروپا و حاشیه های آن
نگاهی به چند مسابقه
گفتگو با دهقان کاوه کارشناس فوتبال
 
2012-06-16 پرسش ها و پاسخ ها ...... فرزین ایران فر
فوتبال در جهان امروز:
ورزش سیاست فرهنگ هویت مذهب ادبیات فلسفه تجارت هنر تاکتیک زیبائی ....