2019-04-06 سیل، گفتمان و سینما
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-04-06 نقش های جمشید مشایخی در سینما
تصاویری از تاریخ ایران
 
2019-04-06 واردا به روایت انیس
آخرین فیلم انیس واردا دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-04-06 معرفی دو فیلم دیگر
بیگناه، وینسنت ونگوگ- بر دروازه ابدیت
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-04-06 اوضاع به مرحله برگشت ناپذیر می رسد.مبارزه براى محيط زيست، چگونه؟ (2)
از الگوهای توسعه و اختلال در چرخه زیست محیطی تا حساسیت نسبت به محیط زیست
گفتگو با پيران آزاد فعال ضد سرمایه داری
 
2019-04-06 برنامه موشکی رژیم ایران، فشار اروپائی ها، تحریم های امریکا
بن بست رژیم اسلامی ، مردم ایران در میان دو سنگ آسیاب
گفتار
 
2019-03-30 اوضاع به مرحله برگشت ناپذیر می رسد.مبارزه براى محيط زيست، چگونه؟
الگوهای توسعه و اختلال در چرخه زیست محیطی
گفتگو با پيران آزاد
 
2019-03-23 دنیای سینما با جواد تسلیمی
معرفی کوتاه پنج فیلم؛
همه می دانند، هرگز رویت را برنگردان، خانه ای که جک ساخت، غروب و سفر به سرزمین رؤیاها
 
2019-03-23 شادباش نوروز 1398. بهروز فراهانی
سالی پشت سر سالی پیش رو. شکاف گسترده و ژرف میان حکومت و مردم
دریوزگی اپوزیسیون پرو امریکائی و بخشی از سلطنت طلبان