2016-07-02 گپ و گفت بامدادی
با حضور فرزین ایرانفر و بهروز خباز
 
2016-07-02 جشن تیرگان، چی ستی و علت وجودی آن در این دوره
گفت و گو با علی حصوری
 
2016-06-26 موج بلند (چهاردهم) حریم خصوصی و مسأله آزادی اندیشه و بیان
مجله رادیوئی سیاسی، اجتماعی، هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2016-06-11 نگاهی به سبک زندگی و اعتراضات جوانان در ایران
گفت و گوی فرزین ایرانفر با هژیر پلاسچی و محمد رفیع محمودیان
 
2016-05-28 بازی فینال جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا
دو تیم همشهری مادریدی، اتلتیکو و رئال
گفتگوی فرزین ایران فر با امید خراسانی
 
2016-05-14 خانه های امن زنان و سالمندان
کپ و گفت بامدادی
با حضور نعیمه دوستدار، فرزین ایرانفر و سعید افشار
 
2016-05-07 سالمندان ما و دست های کوتاه ما در تبعید و مهاجرت
درنگی بر احساسات و روابط عاطفی ما در انجام وظیفه و یاری رسانی به عزیزانمان
فرزین ایران فر، سعید افشار و چند تن از شنوندگان
 
2016-05-07 فراخوان سمینار 13 مه
ناسیونالیسم، شوینیسم و راسیسم چگونه جوامع بشری را تخریب می کنند؟
 
2016-04-23 تراژدی قتل ستایش دختر شش ساله افعان در ورامین
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
درگفتگو با محمد غزنویان، منیژه رمیزی و سوسن بهار