2016-10-09 وانکنش به تغییرات در قانون کار، مرزبندی با قانون گرایی
گفت و گوی بهروز خباز با مجید تمجیدی
 
2016-10-09 از جایزه صلح نوبل تا فوتبال تاسوعایی
گپ و گفت بامدادی؛ سعید افشار، بهروز خباز
 
2016-10-01 فساد ساختاری اقنصاد در ایران و بازی های آماری
گفت و گو با احمد علوی اقتصاددان
 
2016-09-06 اقتصاد سیاسی کار و سرمایه(6)
طبقه، هم مشکل و هم راه حل!
در گذر اندیشه... جواد تسلیمی
 
2016-08-20 گپ و گفت بامدادی
درنگی بر چند خبر و رویداد با حضور فرزین ایرانفر و بهروز خباز
 
2016-08-11 وضعیت سیاسی ایران
اختلاف ها ومجادله ها درون رژیم،موقعیت جنبش های اجتماعی
چگونگی برآمد و تقویت گفتمان چپ و سوسیالیستی
گفتگو با خسرو آهنگروعلی دماوندی
 
2016-07-09 فیش های حقوقی نجومی مدیران ارشد دولتی در جمهوری اسلامی ایران
گفت و گو با احمد سیف
 
2016-07-02 بررسی علل و پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-06-26 در باره خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و عواقب آن
جواد تسلیمی