2017-05-06 نمایش گاه کتاب تهران با سانسور در تهران بدون سانسور در خارج کشور
سانسور با نویسنده و آفریننده اثر و خود متن و اثر چه می کند؟
طنز لیلی گلستان و متن محسن توحیدیان
 
2017-04-29 پیش از تولد هم کارگر بودم! می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم!
گفتگو با سابیر هاکا و شعرخوانی او
 
2017-04-29 نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در چندین شهر اروپا و امریکا
گفتگوی فرزین ایران فر با ناصر زراعتی
 
2017-04-22 گفتگو با آریا نیاکو خواننده و نوازنده جوان ساکن لندن
در جستجوی فردا ! موزیک همه دنیای من است.
 
2017-04-22 نمایش روزن در تئاتر شهر استکهلم
نویسنده: نسیم برغشی، کارگردان جواد عاطفه
گفتگو با امیر برغشی هنرمند تئاتر
 
2017-04-16 شاعر پناه جو ، پناه جو شاعر
گفتگو با امین افضل پور
 
2017-04-01 سره گویی و سره نویسی و بهره گیری از واژه های ناب پارسی
گفت و گو با علی حصوری، پژوهشگر تاریخ و زبان و شهروز رشید، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ادبیات
 
2017-04-01 فیلم؛ نوشتن بر شهر
ساخته کیوان کریمی، هنرمند زندانی سیاسی
 
2017-04-01 در گرامی داشت یاد پرویز مشکاتیان
کنسرت در استکهلم؛ حسن مقدم، محمد خالدیان،...
گفت و گو با محمد خالدیان