2014-06-14 ویژه برنامه جام جهانی فوتبال ، برزیل ۲۰۱۴
از حاشیه ها تا مسابقه ها و بازی ها
امید خراسانی، فرزین ایران فر، امیر برادران، بهروز شیدا، مهرداد مقدم و .....
 
2014-06-14 جام جهانی فوتبال برزیل ۲۰۱۴ و فوتبال ایران
سیاست جمهوري اسلامي کنترل امنيتي فوتبال است
گفتگو با امير برادران نویسنده و کارشناس فوتبال
 
2014-06-14 جام جهانی‌‌ی ۲۰۱۴؛ سفری خیالی در «هایپر تِکست»‌ها
آبی‌ی بی‌مرزِ فرمانِ واژه‌ها
جستاری از بهروز شیدا نویسنده و منتقد ادبی
 
2014-06-14 جام جهانی‌‌ی ۲۰۱۴؛ سفری خیالی در «هایپر تِکست»‌ها
آبی‌ی بی‌مرزِ فرمانِ واژه‌ها جستاری از بهروز شیدا نویسنده و منتقد
 
2014-06-07 جام جهانی فوتبال- برزیل 2014
با امید خراسانی
 
2014-05-31 جام جهانی فوتبال- برزیل 2014
از تدارکات تا حاشیه ها در گفت و گو باامید خراسانی
 
2014-05-24 جام جهانی فوتبال ، برزیل 2014 (2)
از تدارکات تا حاشیه ها در گفتگو با امید خراسانی
 
2014-05-17 ویژه برنامه ی جام جهانی فوتبال برزیل- 2014
گفت و گو با امید خراسانی
 
2014-02-08 نقد و نظر با بهروز فراهانی
المپیک سوچی 2014 و خیز روسیه برای نقش آفرینی سیاسی بیشتر در جهان