2016-09-11 نگاهی از دریچه عکس و تصویر به فمینیسم و حضور اجتماعی زنان در ایران
گفتگو با آزاده فاتح راد هنرمند عکاس و پژوهشگر
 
2016-09-03 معرفی گاهنامه منجنیق
در گفت و گو با حمید مافی
 
2016-08-29 بررسی پیامدهای اصلاحات در قانون کار و تأثیر آن در زندگی کارگران
گفت و گوی بهروز خباز با صادق کارگر
 
2016-08-27 راه های پیشگیری از انتشار مواد مخدر
گفت و گوی فرزین ایرانفر با آزاده کیان، جامعه شناس
 
2016-08-27 ترانزیت مواد مخدر، و راه های انتشار آن از افغانستان به ایران
گفت و گو با سیما نوری
 
2016-08-27 مناظره در مورد جنجال بورکینی در فرانسه
با حضور ماریا رشیدی و بهارک
 
2016-08-27 نظرات گوناگون و بحث ها درباره قانونی کردن مواد مخدر نرم مانند ماری جوانا
استفاده دارویی از کانابیس
گفت و گو با امیر انگلوند پژوهش گر دارو
 
2016-08-20 28 مرداد، سالگرد لشگرکشی جمهوری اسلامی به کردستان
گفت و گو با احمد اسکندری
 
2016-08-20 کودتای 28 مرداد 32 برگی از تاریخ ایران
گفت و گوی فرزین ایرانفر با ناصر رحیم خانی