2019-03-09 نگاهی به فیلم؛ براساس جنسیت
مبارزه زنی علیه تبعیض جنسیتی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-09 نگاهی به فیلم؛ کفرناحوم
فیلمی از نگاه کودکان و اعتراض آنها به هستی شان
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-09 حکومت اسلامی در بن بست.
شکاف بالا و پائین، شکاف در بالا. مرحله جدیدی در جنبش مردمی علیه رژیم
نقد و نظر بهروز فراهانی
 
2019-03-09 در چهل سالگی تظاهرات تاریخی علیه حجاب اجباری
آناهیتا رحمانی، شهین نوائی، مهناز متین
 
2019-03-02 نگاهی به فیلم woman at war
داستان مبارزه یک زن شجاع فعال محیط زیست
حقوق بشر یا حقوق همه موجودات زنده؟
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-02 سمینار مصاف های جنبش زنان ایران در استکهلم
شمسی خرمی
 
2019-03-02 تحصن فرهنگیان، بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری درباره حداقل دستمزد هفت...
مرور خبری هفته
 
2019-02-24 بیم و امید جنبش جلیقه زردها در فرانسه
ارتباط اقتصاد سیاسی سرمایه داری در پیدایش جنبش جلیقه زردها
گفتگو با مهرداد وهابی اقتصاددان استاد دانشگاه در پاریس و پژوهش گر چپ
 
2019-02-24 گپی در مورد فیلم زن مبارز، فستیوال فیلم فمینیستی استکهلم و اسکار امسال
دنیای سینما با جواد تسلیمی