2017-01-28 سیل در بلوچستان، یک هفته با ترامپ، یک هفته با خبرهای ایران
خوشبختی و شادی در زندگی و.....
گپ و گفت بامدادی با حضور ربیع نیکو و سعید افشار
 
2016-12-24 مصرف گرائی. مصر ف کنندگان در خدمت کالاها
آیا شکل های نوینی از الگوی مصرف در جامعه سرمایه داری ممکن است؟
گفتار و گفتگو و نظردهی شنوندگان
 
2016-10-09 وانکنش به تغییرات در قانون کار، مرزبندی با قانون گرایی
گفت و گوی بهروز خباز با مجید تمجیدی
 
2016-10-09 از جایزه صلح نوبل تا فوتبال تاسوعایی
گپ و گفت بامدادی؛ سعید افشار، بهروز خباز
 
2016-10-01 فساد ساختاری اقنصاد در ایران و بازی های آماری
گفت و گو با احمد علوی اقتصاددان
 
2016-09-06 اقتصاد سیاسی کار و سرمایه(6)
طبقه، هم مشکل و هم راه حل!
در گذر اندیشه... جواد تسلیمی
 
2016-08-20 گپ و گفت بامدادی
درنگی بر چند خبر و رویداد با حضور فرزین ایرانفر و بهروز خباز
 
2016-08-11 وضعیت سیاسی ایران
اختلاف ها ومجادله ها درون رژیم،موقعیت جنبش های اجتماعی
چگونگی برآمد و تقویت گفتمان چپ و سوسیالیستی
گفتگو با خسرو آهنگروعلی دماوندی
 
2016-07-09 فیش های حقوقی نجومی مدیران ارشد دولتی در جمهوری اسلامی ایران
گفت و گو با احمد سیف