2016-12-03 حریم خصوصی و حد و حدود آن
گفتگوی ربیع نیکو با نعیمه دوستدار ژورنالیست
 
2016-11-26 جامعه شناسی روسپیگری
فشرده ای از گفت و گوی دکتر بخارایی با دکتر سعید مدنی
 
2016-11-26 شغل های کاذب در ایران
گفتار
 
2016-10-30 موج بلند ..... بدرود تا درودی دیگر
ارزیابی از موج های بلند، تماس تلفنی و نظر چند تن از شنوندگان و هم کاران
با حضور شادیار عمرانی و بهرنگ زندی برنامه سازان موج بلند
 
2016-10-29 حاج سعید طوسی قاری قرآن متهم به تجاوز جنسی به کودکان
در سایه و پناه رانت حکومتی و مدرسان پیشین اش
گفتگو با تقی روزبه تحلیل گر سیاسی، طنزی از ریش خند و ترانه گلادیوتورها از محسن نامجو
 
2016-10-15 روز جهانی نابینایان
گفت و گو با گلی تقوی
 
2016-10-09 گفتمان و دیالوگ در فضای سیاسی ایران
گفت و گو با مهرداد درویش پور و محمدرفیع محمودیان
 
2016-10-09 نرم افزار تلگرام
ظرفیت ها و امنیت
گفت و گو با سیاوش شهابی
 
2016-09-11 مقاومت زنان و دختران در برابر قوانین ارتجاعی
بخش نامه خامنه ای ولی فقیه رژیم اسلامی درباره سیاست‌های کلی خانواده در ایران
گفتگو با شعله ایرانی سردبیر فصل نامه آوای زن و نعیمه دوستدار ژورنالیست