2017-12-02 برای آزادی زندانیان سیاسی، کارگران زندانی. رضا شهابی آزاد باید گردد!
تظاهرات در استکهلم برابر سفارت حکومت اسلامی. شنبه 11 آذر، 2 دسامبر
گفتگو با بهروز خباز از سخن گویان کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران
 
2017-11-25 آزادی محمود صالحی در چه شرایطی صورت گرفت؟
نگاهی به عملکرد تاکنونی کمپین های کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با صمد شکوهی،
 
2017-11-11 تظاهرات مقابل سفارت ایران در استکهلم و لندن در دفاع از محمود صالحی و دیگر زندانیان...
محمود صالحی، پای در زنجیر در بیمارستان و زندان
گفت و گوی بهروز خباز با نجیبه صالح زاده، مهرنوش شفیعی، بهرام رحمانی، سعید آرمان
 
2017-11-11 صد سالگی انقلاب اکتبر با نگاهی به مفهوم تشکل های مستقل کارگری
گفتگوی بهروز خباز با یوسف آبخون پژوهش گر کارگری
 
2017-11-04 گزارش از دستگیری و احضار و به زندان افکندن فعالان کارگری در ایران
گفتگو با نجیبه صالح زاده سحنگوی دفاع از محمود صالحی
کارزار دفاع از جنبش کارگری و فعالان کارگری در خارج کشور
 
2017-11-04 اعتراض پلاتفرم سندیکای کارگری سوئد به دستگیری ها و فشار بر فعالان کارگری در ایران
و حمایت از فعالان کارگری در ایران
سعید تقوی
 
2017-10-14 ضرورت به هم پیوستن کمپین های کارگری برای آزادی زندانیان سیاسی
گفت و گوی بهروز خباز با سیامک مؤیدزاده از فعالین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری
 
2017-10-07 محمد جراحی قربانی پروژه قتل زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی
قتل ها و مرگ های خاموش زندانیان سیاسی
گفت و گو های کارگری با بهروز خباز
 
2017-09-30 دستگیری کودکان کار در ایران
مبارزات کارگران هپکو و آذراب پاسخ به نظرات شنوندگان
گفت و گوهای کارگری، بهروز خباز