2018-08-31 آمینه کاکاباوه فعال سیاسی عضو حزب چپ در پارلمان سوئد
میزبان تابستانی
 
2018-08-13 شیرین محمدی کنش گر اجتماعی و زنان
میزبان تابستانی
 
2018-08-04 گرایش جنسی سیال است!
رژه افتخار (پراید) در استکهلم. حق هر انسان بر بدن خویش!
گفتگو با زینب پیغمبرزاده کنشگر حقوق دگرباشان
 
2018-07-24 مهرنوش معظمی مددکار اجتماعی
میزبان تابستانی
 
2018-07-02 ماریا رشیدی فعال حقوق زنان
میزبان تابستانی
 
2018-06-16 گفتگو با سپیده ناصری گرافیست
باتلاق آرزوها نقاشی ها و طرح هائی برای زنان دردمند ایران
 
2018-06-09 29مین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران در استکهلم
دختران خیابان انقلاب زنان برگزیده سال 2018
گزارشی از روز نخست و گفتگو پیرامون حاشیه های کنفرانس
منیر برادران، ناهید نصرت، نعیمه دوستدار، نوآ، سارا باقری شاد،...
 
2018-06-09 نامه اعتراضی جمعی از فعالین به برگزار کنندگان کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان در...
گفت و گو با شادی صدر
 
2018-06-09 ارزیابی از کار بیست و نهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان در استکهلم
بخش ارزیابی از 29مین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان در استکهلم
این فایل به علت عوض کردن باطری یک قطعی دارد و چند دقیقه از جلسه ضبط نشده است