2017-02-18 شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در آینه منطقه
و جهان و توجه ویژه ای به ماه پر حادثه بهمن!
گفت و گوی ربیع نیکو با ناصر زرافشان
 
2017-01-28 ما به ازای عملی ترامپ بعنوان رئیس جمهور ایالات متحده در جامعه امریکا
چرائی ظهور پدیده ترامپ؟ چه اتفاقی در حال وقوع است؟
گفتگو با سهراب بهداد اقتصاددان ساکن امریکا
 
2017-01-28 سیل در بلوچستان، یک هفته با ترامپ، یک هفته با خبرهای ایران
خوشبختی و شادی در زندگی و.....
گپ و گفت بامدادی با حضور ربیع نیکو و سعید افشار
 
2016-12-24 مصرف گرائی. مصر ف کنندگان در خدمت کالاها
آیا شکل های نوینی از الگوی مصرف در جامعه سرمایه داری ممکن است؟
گفتار و گفتگو و نظردهی شنوندگان
 
2016-10-09 وانکنش به تغییرات در قانون کار، مرزبندی با قانون گرایی
گفت و گوی بهروز خباز با مجید تمجیدی
 
2016-10-09 از جایزه صلح نوبل تا فوتبال تاسوعایی
گپ و گفت بامدادی؛ سعید افشار، بهروز خباز
 
2016-10-01 فساد ساختاری اقنصاد در ایران و بازی های آماری
گفت و گو با احمد علوی اقتصاددان
 
2016-09-06 اقتصاد سیاسی کار و سرمایه(6)
طبقه، هم مشکل و هم راه حل!
در گذر اندیشه... جواد تسلیمی
 
2016-08-20 گپ و گفت بامدادی
درنگی بر چند خبر و رویداد با حضور فرزین ایرانفر و بهروز خباز