2018-09-22 نگاهی به روابط بین المللی. دوران تلاطمات بزرگ
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-09-15 حمله موشکی سپاه پاسداران رژیم اسلامی
به مقرهای حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان
گفتگو با شاهو حسینی (حزب دمکرات کردستان ایران)
 
2018-09-15 اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین در پی اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی
و حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان گفتگو با محمد نبوی (کو مه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)
 
2018-09-15 فضای غبارآلود پساانتخابات سوئد. تغییر در بلوک بندی های کلاسیک
افزایش رای حزبSD و گفتمان راسیستی و ناسیونالیستی. نگرانی ها سوئدی ها از چیست؟
گفتگو با سروژ قازاریان تحلیل گر مسائل سیاسی و پناهندگی
 
2018-09-15 گفتگو با سعید شریفیان کارگردان و بازیگر سینما
سینما یعنی به تصویر کشیدن نیمه پنهان
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-09-15 تظاهرات علیه رژیم اسلامی در محکومیت اعدام ها و حمله موشکی در هانوفر
باقر ابراهیم زاده
 
2018-09-08 انتخابات سوئد 2018(4)
حزب دموکرات های سوئدی(SD)چه عقایدی دارد؟
چه کسانی به این حزب رأی می دهند؟ و چرا؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-09-08 مرور هفتگی خبرها در ایران
از شنبه تا شنبه
 
2018-09-08 انتخابات عمومی 9 سپتامبر در سوئد
هیجان زدائی و سیال بودن رای ها و تعییر در بلوک بندی های کلاسیک
گفتگو با محمد رفیع محمودیان