2020-07-18 #اعدام_نکنید توفان توئیتری تظاهرات میلیونی. ادغام دنیای مجازی واقعی
#اعدام_نکنید توفان توئیتری تظاهرات میلیونی
اتحاد مخالفان اعدام. باخت باخت رژیم ربیع نیکو سعید افشار
 
2020-07-18 پوشه خبری هفته 20200718
بگیر و به بندها و بی دادگاه ها و .....
 
2020-07-18 برشی از دادخواهی خانواده های جان باختگان سرنگونی هواپیمای اوکرائینی
بر فراز تهران به دست سپاه پاسداران حکومت اسلامی
 
2020-07-17 چیدن سه نام در کنار هم که در کنار هم نیستند
ابولقاسم سرحدی زاده حزب الهی، فرخ نگهدار اصلاح طلب، مهناز معنوی پرست کمونیست تیرباران شده
 
2020-07-11 مادران در زندان
مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
2020-07-11 پوشه خبری هفته. 21 تیر 1399، 11 ژوئیه 2020
بگیر و ببند کنش گران سیاسی و مدنی و احکام اعدام زندانیان سیاسی
پیش نویس قرارداد چین و ایران، انفجارها در تاسیسات اتمی و موشکی
 
2020-07-11 تصویری از درون. بند زنان زندان زنجان
دل نوشته نرگس محمدی
 
2020-07-11 درخواست برای زندگی نامه مادران خاوران
ایران تریبونال
 
2020-07-11 درخواست برای زندگی نامه مادران خاوران
ایران تریبونال