2011-12-18 فضای تبلیغات جنگ طلبانه، انگیزه ها و پیامدها ؟
نظر یوشکا فیشر وزیر پیشین خارجه آلمان و اورى آونرى نويسنده، عضو پيشين كنست و از مسئولان «گوش شالوم» (بلوك صلح)
 
2011-12-18 پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران
بر روی رژیم جمهوری اسلامی و زندگی مردم . بحث و مناظره: ایرج مصداقی و بهرام رحمانی
 
2011-12-18 گفتگوهای کارگری
تعیین حداقل دستمزدها در ایران. گفتگوی بهروز خباز با خسرو بوکانی فعال کارگری
 
2011-12-17 گفتگوهای کارگری. گفتگوی بهروز خباز با محمد اشرفی فعال کارگری
تازه ترین خبرها از اعتصاب غدای رضا شهابی فعال کارگری و انتقال او به بیمارستان سرکوب فعالان کارگری و راهکارهای عملی برون رفت از این وضعیت و چگونگی پشتیبانی از فعالان...
 
2011-12-10 پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران،گفتگو با احمد سیف و احمد علوی
پیامدهای تحریم های اقتصادی ایران،گفتگو با احمد سیف و احمد علوی
 
2011-11-15 کنفرانس کشورهای صنعتی گروه ۲۰
جایگاه گروه ۲۰ در مدیریت نظام جهانی سرمایه داری. جابجائی ها و رقابت ها گفتگو با مهدی راد
 
2011-10-08 اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر
شرکت های پیمان کاری، راه دزدی آشکارتر از سفره کارگران!
گفتگو با پروین محمدی فعال کارگری
 
2011-09-10 غنی مجیدی، اقتصاددان
مهاجرت و اقتصاد. داده هائی درباره مهاجرین و رشد اقتصادی
 
2011-08-27 احمد سیف
بحران اقتصادی در جهان سرمایه داری و باج گیری سرمایه داران از زحمتکشان در گفتگو با احمد سیف نویسنده و مترجم