2016-11-01 تغییرات تاکنونی در قانون کار و واکنش گروه ها و تشکل های کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با علی دماوندی
 
2016-10-22 بررسی تهاجم به معیشت و امنیت شغلی کارگران از طریق تغییرات در قانون کار
گفت و گوی بهروز خباز با مهرنوش شفیعی
 
2016-09-11 یادی از شاهرخ زمانی، ستاره ای در جنبش کارگری ایران
ترفتد تغییرات در قانون کار توسط دولت روحانی به قصد ارزان سازی نیروی کار
گفت و گوی بهروز خباز با علیرضا نوایی
 
2016-09-11 گزارشی از تظاهرات پرستاران در استکهلم
در گفتگو با مهرنوش شفیعی
 
2016-08-06 اعتراض کارگران ایران ترانسفو، شرکت واحد اتوبوسرانی
لایحه مناطق آزاد تجاری گامی دیگر در جهت ارزان سازی نیروی کار
کفت و گو با بهروز خباز
 
2016-06-04 شلاق زدن کارگران معدن آق دره به قصد تقابل با مبارزات کارگری صورت گرفته است.
گفت و گوی بهروز خباز با شهاب برهان
 
2016-06-04 برگزاری صد و پنجمین اجلاس سازمان جهانی کار و تدارکات فعالین کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با علیرضا نوایی
 
2016-05-21 شب همبستگی با جنبش کارگری ایران در استکهلم
پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی
چگونه می توان مسائل کارگران را به گفتمان عمومی جامعه تبدیل کرد؟
گفتگو با سیاوش دانشور
 
2016-05-14 موج بلند صدای ستمدیگان(دوازدهم)
اعتصاب غذای فعالان کارگری در بند: چه می کنیم و چه باید کرد؟
مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری شادیار عمرانی و بهرنگ زندی