2019-03-02 دستاوردهای جنبش زنان از راهپیمائی تاریخی علیه حجاب اجباری تا امروز
بحث و گفتگو با حضور شهین نوائی شعله ایرانی و کتایون کشاورز
 
2019-03-02 راهپیمائی سه روزه در هامبورگ، لاهه و بروکسل
کارزار مبارزه با خشونت دولتی احتماعی و خانگی بر زنان در ایران گفتگو با فریبا امبرخبزی
 
2019-02-11 مادر لطفی(فروغ تاجبخش) از کاشفان خاوران جهان ما را وانهاد و رفت
مادر لطفی در فریاد خاوران زنده است!
گفتگوی سعید افشار با مادر فروغ تابستان 2006 در کلن آلمان
 
2019-02-10 «مادر لطفی» نماد خاوران امروز 21 بهمن 1397 در تهران درگذشت
گفتگوی ویدا هوشیار با...
(ازآرشیو)به مناسبت روز جهانی زن
 
2018-11-24 ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
خشونت جنسی و جنسیتی بر زنان آمیزه ای از فرهنگ سنت مذهب قوانین در نظام مردسالاری
حمیلا نیسگیلی،فرزین ایرانفر،سعید افشار،مهرنوش معظمی
 
2018-10-06 جایزه صلح نوبل امسال 2018
برای نادیا مراد و دنیس موک وگه، کنش گران مبارزه با تجاوز جنسی به زنان
گفتگو با هایده درآگاهی
 
2018-09-22 در آستانه فصلی گند. رادیو هیچ کیدز نویز ششم
کدام صدا حذف می شود؟ کدام صدا را نمی شنویم؟
چگونه سرمایه و مردسالاری دست تسمه از گرده‌ی زنان کشیده‌اند.
 
2018-09-17 از مادران خاوران تا مادران پارک لاله. لعنت آباد چگونه خاوران شد؟
رد کشتار زندانیان سیاسی از اوین و .... تا خاوران
گفتگو با منصوره بهکیش از خانواده مادران خاوران و مادران پارک لاله و فعال حقوق زنان
 
2018-09-15 امکانات و فرصت های جنبش دادخواهی همین حالا؟
راهپیمائی دادخواهی در استکهلم ساعت دوازده ١۵ سپتامبر ٢٠١٨
گفتگو با مرسده قائدی