2020-12-05 می‌خواهم صدایم شنیده شود.مستند آواز زنان ایران
فیلمی از آندریاس روخول ، یلدا یزدانی و سباستین لایتنر
بیش از ۲۰ خواننده زن با فرهنگ‌ها، گویش‌ها و زبان‌های مختلف از آوازشان از محدودیت‌ها و سانسوری می‌گویند
 
2020-12-05 خاموشی رامش رامشگر آرزوها
رفت و هر آنچه که نشان از نوید، رؤیا و لذت داشت با خود برد
 
2020-11-28 نگاهى به فيلم يلدا، تلويزيون به تو نگاه مى كند
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2020-11-28 اعلام موجودیت «شبکه مردان علیه خشونت ناموسی»
همیاری برای ارتقای آگاهی، مبارزه با خشونت ناموسی و جلوگیری از بازتولید فرهنگ ناموسی در جامعه
گفتگو با زهرا باقری شاد و بهرنگ زندی
 
2020-11-21 خشونت علیه زنان،25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
هرگونه رفتاری که منجر به آسیب بدنی،جنسی یا روانی زنان شود خشونت علیه زنان است!
مهرآفاق مقیمی،صدیقه محمدی،ماریا رشیدی،شهناز شیردلیان و ....
 
2020-11-21 عوامل و ریشه های خشونت علیه زنان
گفتگو ی مهرآفاق مقیمی نیاکی با صدیقه محمدی، ماریا رشیدی
 
2020-11-21 خشونت و آزار های جنسیتی علیه زنان
گفتگو با شهناز شیردلیان
 
2020-11-21 خشونت های جنسی و جنسیتی علیه زنان
فرزین ایران فر و سعید افشار
 
2020-11-14 پژواک آبان خونین در ترانه سرودهای اعتراضی
در همراهی با معترضان به یاد جان فشانان. راه آبان ادامه دارد ....