2016-04-23 طبقه متوسط ، طبقه کارگر
از جایگاه در افتصاد و تولید تا فرهنگ و سبک زندگی
گفتگو با فروغ اسدپور پژوهش گر مارکسیست
 
2016-04-11 نقش و جایگاه سپاه پاسداران در اقتصاد ایران، در مرافعه ومنازعه جناح ها
گفت گو با مهرداد وهابی پژوهش گر و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس
 
2016-04-02 نقش و جایگاه سپاه پاسداران در اقتصاد ایران، در مرافعه ومنازعه جناح ها
تاثیر و پیامدهای آن در مجموعه اقتصاد ایران
گفت گو با مهرداد وهابی پژوهش گر و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس
 
2016-03-05 در گذر اندیشه، جواد تسلیمی
وضعیت زنان در بازار کار سوئد
 
2016-02-06 دعوا بر سر قرادادهای نفتی در رژیم بین سپاه پاسداران و کابینه روحانی
نفت و جنگ در خاورمیانه امروز. جهان نفت و جهان مارکس
گفتگو با سیروس بینا استاد اقتصاد دانشگاه مینه سوتا و کارشناس نفت
 
2016-01-30 سفر روحانی به فرانسه برای تحقق چه اهدافی صورت گرفته است؟
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-01-16 فرجام پروژه برجام و بررسی وضعیت کنونی رابطه ایران و عربستان
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-01-16 هفت در هفت
هفت روز هفته خبری در هفت دقیقه
 
2016-01-16 موج بلند، صدای ستمدیدگان(6)
برنامه ای از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی