2017-05-27 نگاهی دیگر به نتایج نمایش انتخابات ریاست جمهوری،شکاف میان رای دهنده و رای ندهنده!
حمله های تروریستی از خوست تا منچستر از بغداد تا قاهره
فرزین ایران فر ربیع نیکو سعید افشار گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-05-27 آنان که رای دادند و آنان که رای ندادند
تماس تلفنی شنوندگان
گفتنی ها کم نیست!
 
2017-05-20 پرده قلم کار انقلاب بهمن 1357 و برآمد بنیادگرائی اسلامی
بررسی رسانه ها و نقش سازندگان افکار عمومی
گفتگو با ژاله احمدی کنش گر سیاسی مستقل چپ رادیکال
 
2017-05-20 نمایش ‌ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی
پیش گفتار ربیع نیکو
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
ابولحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
مهرداد درویش پور جامعه شناس
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
جمشید اطیابی کنش گر سیاسی
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
سودابه اردوان زندانی سیاسی پیشین
 
2017-05-20 ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
سیاوش دانش ور فعال سیاسی کمونیست