2017-08-04 برنامه شنبه 7 مرداد 1396 ، 29 ژوئیه 2017
برنامه ها و گفتگوهائی از آرشیو
 
2017-07-22 نگاه عاشقانه آیدا و نگاهی به کتاب نامه های شاملو به آیدا
و نخستین یادداشت سردبیر کتاب جمعه و شعر در آستانه شاعر بزرگ احمد شاملو
هفدهمین سال گرد خاموشی الف.بامداد شاعر بزرگ آزادی
 
2017-07-22 گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد(2)
ادبیات داستانی و رمان در ایران امروز
در این صدا، در آن سخن. در گستره ادبیات
 
2017-07-22 نمایش رادیوئی : فرزند عشق. از آرشیو 2012
صداها: هادی خرسندی،ناصر یوسفی، شبنم طلوعی، امیر برغشی، آوا روشن
تنطیم نمایشی و کارگردانی سوسن تسلیمی
 
2017-07-22 نمایش رادیویی؛
قورت دادن قورباغه در آستانه سال نهنگ، نوشته فرهاد حسن زاده
با تنظیم و اجراء؛ ناصر یوسفی و فیروزه میراعلمی
 
2017-07-16 گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد
ادبیات داستانی و رمان درایران امروز
در این صدا، در آن سخن. در گستره ادبیات
 
2017-07-16 گفت و گو با علی حصوری پژوهشگر زبان و تاریخ
زیان فارسی از آرشیو 2008
 
2017-07-16 نمایش رادیوئی : شاهد زن بود. از آرشیو 2012
صداها: پرویز صیاد، ، یعقوب کشاورز، شبنم طلوعی، پاریس پاژ، آوا روشن
تنطیم نمایشی و کارگردانی سوسن تسلیمی تهیه شده در رادیوی ملی سوئد و تئاتر سراسری سوئد
 
2017-07-15 یک روز پیش از آخر زمان
گفت و گوی ربیع نیکو با سرور کسمائی، نویسنده