2019-03-30 اوضاع به مرحله برگشت ناپذیر می رسد.مبارزه براى محيط زيست، چگونه؟
الگوهای توسعه و اختلال در چرخه زیست محیطی
گفتگو با پيران آزاد
 
2019-03-23 دنیای سینما با جواد تسلیمی
معرفی کوتاه پنج فیلم؛
همه می دانند، هرگز رویت را برنگردان، خانه ای که جک ساخت، غروب و سفر به سرزمین رؤیاها
 
2019-03-23 شادباش نوروز 1398. بهروز فراهانی
سالی پشت سر سالی پیش رو. شکاف گسترده و ژرف میان حکومت و مردم
دریوزگی اپوزیسیون پرو امریکائی و بخشی از سلطنت طلبان
 
2019-03-16 نمایش همه فیلم های امسال جشنواره سوسک طلائی در خانه فیلم استکهلم
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-15 حمله مرگبار تروریستی به دو مسجد در نیوزلند
در برابر فاشیسم باید ایستاد
 
2019-03-09 نگاهی به چهار دهه جنبش زنان در ایران
مقاومت و مبارزه زنان و تغییرات در جنبش زنان و بدنه آن
گفتگو با پروین اردلان
 
2019-03-09 تاثیر تغییر روابط تولیدی بر موقعیت زنان در ایران
گفتگو با حمیلا نیسگیلی
 
2019-03-09 نگاهی به فیلم؛ براساس جنسیت
مبارزه زنی علیه تبعیض جنسیتی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-09 نگاهی به فیلم؛ کفرناحوم
فیلمی از نگاه کودکان و اعتراض آنها به هستی شان
دنیای سینما با جواد تسلیمی