2019-04-06 نگاهی به ترکیه امروز در پرتو انتخابات شهرداری ها و دهداری ها
گفتگو با مهدی شبانی تحلیل گر سیاسی و مستندساز
 
2019-04-06 مرگ هفتمین زندانی سیاسی در اعتصاب غذا در ترکیه
لیلا گوون نماینده حزب دمکراتیک خلق ها در صف اعتصاب کنندگان بی بازگشت!
امیر نیلو کوشنده و کنش گر حقوق بشر
 
2019-04-06 از پوپولیسم تا سوسیالیسم سده بیست و یکم
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-04-06 سیل، گفتمان و سینما
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-04-06 نقش های جمشید مشایخی در سینما
تصاویری از تاریخ ایران
 
2019-04-06 واردا به روایت انیس
آخرین فیلم انیس واردا دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-04-06 معرفی دو فیلم دیگر
بیگناه، وینسنت ونگوگ- بر دروازه ابدیت
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-04-06 اوضاع به مرحله برگشت ناپذیر می رسد.مبارزه براى محيط زيست، چگونه؟ (2)
از الگوهای توسعه و اختلال در چرخه زیست محیطی تا حساسیت نسبت به محیط زیست
گفتگو با پيران آزاد فعال ضد سرمایه داری
 
2019-04-06 برنامه موشکی رژیم ایران، فشار اروپائی ها، تحریم های امریکا
بن بست رژیم اسلامی ، مردم ایران در میان دو سنگ آسیاب
گفتار