2018-08-04 گرایش جنسی سیال است!
رژه افتخار (پراید) در استکهلم. حق هر انسان بر بدن خویش!
گفتگو با زینب پیغمبرزاده کنشگر حقوق دگرباشان
 
2018-07-07 مبارزات مردم خوزستان در اعتراض به بی آبی و آلودگی آب
ویرانی زیست بوم خوزستان توسط حکومت مرکزگرا
گفتگو با مهدی هاشمی
 
2018-07-07 مبارزات مردمی در اعتراض به ویرانی زیست بوم خوزستان و آلودگی آب
بی عرضگی درماندگی و چپاول رژیم ضد مردمی اسلامی حاکم بر ایران علی دماوندی
 
2018-06-23 ربودن و تجاوز به شماری از دختران در ایرانشهر
گفتگو با پیمانه ملازهی و عبداستار دوشوکی
 
2018-06-02 آزار و تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان. گفتگو با سولماز اسکندری روان شناس
آزار جنسی پسربچه ها در دو مدرسه تهران
تاثیر آن روی بچه ها، گستردگی آن، کمک های والدین، برخورد حکومت اسلامی
 
2018-05-19 تظاهرات و اعتراضات در کازرون خونین
تقسیم بندی های کشوری بدون مشارکت و نظارت دمکراتیک اهالی حامل شکاف ها تضادها و کشاکش های سیاسی
گفتگو با پژمان رحیمی فعال سیاسی چپ
 
2018-03-10 گفت و گوی ربیع نیکو با رضا خندان مهابادی دبیر کانون نویسندگان ایران
وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران. تکانه های خیزش دی
 
2018-03-10 نابرابری و ستم جنسی در روابط نزدیک
در خانواده در میان دوستان و رفقا در محل کار و .....
بحث و گفتگو با حضور فرخنده آشنا فعال کارگری و مینا خانی هنرمند و فعال چپ
 
2018-02-24 سرکوب درویشان،دختران انقلاب،فعالان محیط زیست،آموزش به زبان مادری و...
حکومت مذهبی شیعی تمامیت گرا: تبعیض، سرکوب و انحصار قلمرو ذهن و باور مردم
درنگی بر چند رویداد و موضوع. فرزین ایران فر، بهروز خباز و سعید افشار