2018-10-27 گفت و گوی بهروز خباز با رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان
شروع فعالیت ها در کانون صنفی معلمان، دوران زندان و ارزیابی از اعتصاب 22 و 23 مهر
 
2018-10-27 قتل فرشید هکی در تهران فعال حقوق بشر و تشدید سرکوب و فشار بر کنش گران سیاسی و مدنی
گفتگوی فرزین ایران فر با مجید دارابیگی
 
2018-10-27 ایران پسا انقلاب، دفترچه راهنما
2332 نفر حلقه قدرت در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی از خواستگاه طبقاتی تا پیوندهای خویشاوندی
گفتگو با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوس نیویورک
 
2018-10-27 چالش های گفتمان چپ و سوسیالیستی در ایران
نقش رسانه ها و ویژگی رسانه فراگیر و مستقل چپ
گفتگو با عباس سماکار شاعر نویسنده و کنش گر سیاسی چپ
 
2018-10-27 برشی از تماس های تلفنی شنوندگان
مبارزه علیه حکومت اسلامی چگونه؟
 
2018-10-27 از قتل جمال خاشقجی تا قتل فرشید هکی و ...
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار بهروز خباز
 
2018-10-20 اعتصاب 22 و 23 مهر؛ نقطه عطفی در تاریخ تاکنونی جنبش معلمان
گزارش و گفتگو: بهروز خباز، ستار رحمانی، لقمان ویسی و ...
درود بر عزمتان! که فراتر از مطالبه معیشت خود درد دانش آموزان و مردم را فریاد زدید
 
2018-10-20 ماجرای قتل جمال خاشقجی نمایان گر دوروئی و گونه ای از چهره کثیف و روابط دولت ها
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-10-20 انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان
در زمینه ناامنی و انفحارهای تروریستی، فساد گسترده، قطب بندی های قومی مذهبی، میراثی شدن قدرت
گفتگو با ولی آریان خبرنگار تلویزیون طلوع