2017-10-21 اذیت و آزار جنسی زنان، کارزار (می تو) #metoo
گفتگو با سوده راد کنش گر برابری جنسیتی و مینا خانی هنرمند و کنش گر اجتماعی و سیاسی
در جستجوی برابری ..... نیلوفر غلامی
 
2017-10-21 پس از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و کاتولونیا، از کرکوک تا بارسلون
باز هم تاملی بر مفهوم حق تعیین سرنوشت
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-10-21 پس از همه پرسی اسبقلال اقلیم کردستان
پشت کردن رهبران احزاب ناسیونالیست به توده ها
استی پیروتی فعال سیاسی
 
2017-10-21 ترور در موگادیشو و کابل،جنگ فراموش شده یمن، مرد خوب امروز؟،
محاسبه بد/ تبانی/...
حماسه رای به یک شیاد، خشونت در لایه های زیرین جامعه
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع. سعید افشار، بهروز خباز
 
2017-10-14 برجام در سیاست و استراتژی دونالد ترامپ. فرجام برجام؟
تحریم‌های تازه، تهدیدهای تازه؛ رئیس جمهور آمریکا دنبال چیست؟
گفتگو با مهران مصطفوی پروفسور فیزیک، فعال و تحلیل گر سیاسی
 
2017-10-14 سخنان ترامپ از برجام تا جعل نام خلیج فارس
تماس های تلفنی شنوندگان
 
2017-10-14 توافق حماس و فتح در فلسطین.زمینه و چشم انداز؟
معنای عملی این توافق چیست؟
گفتگو با بهروز عارفی کارشناس خاورمیانه و فلسطین
 
2017-10-14 بعد از همه پرسی استقلال کردستان عراق، تنش میان بغداد و اربیل
اعزام نیرو به کرکوک. آیا صدای طبل جنگ می آید؟
گفتگو با احمد اسکندری کارشناس مسائل کردستان
 
2017-10-14 فرجام برجام؟ اعتقاد و انسان، مبارزه علیه اعدام، چه گوارا نماد مبارزه و ...
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
سعید افشار، بهروز خباز