2014-09-20 نقد و نظر با بهروز فراهانی
ائتلاف بین المللی علیه داعش (خلافت اسلامی) با حضور آفرینندگان و متحدان داعش؟
 
2014-09-20 نظریات فلسفی هانا آرِنت در زمینه خشونت و قدرت
آن سوی مکث .... مهناز قزلّو گفتگو با کریم قصیم
 
2014-09-13 گفتار: 26 سال از قتل عام زندانیان سیاسی در زندانهای ایران گذشت
جنبش دادخواهی علیه فراموشی و جنایت از اوین ها تا خاوران ها
 
2014-08-30 آن سوی مکث با مهناز قزلّو
برابری جنسیتی، گفت و گو با میلاد و مریم
 
2014-08-23 جان بهنام ابراهیم زاده در خطر است، اعتصاب کارگران سنگ آهن بافق یزد
گفت و گو با زبیده حاجی زاده(همسر کارگر زندانی)
 
2014-08-16 افسردگی و خودکشی
گفت و گو با داریوش برادری، روان درمانگر، منتقد و پژوهشگر
 
2014-08-02 نگاهی به فستیوال پراید و برگزاری سمینار فرانرم گرایان در استکهلم
گفت و گوی فرزین ایرانفر با آرش سیگارودی و مهناز قزلّو
 
2014-07-26 انجمن فرا نرم گرایان در استکهلم
سمینار پیرامون حقوق جامعه کوئیر ، دگرباشان جنسی
گفتگو با مهناز قزلو
 
2014-07-19 تازه ترین خبرها از اعتصاب غذای رضا شهابی کارگرزندانی سیاسی
گزارش عزت دولت آبادی