2019-11-02 حقایقی در مورد کتیبه و پادشاهی کوروش
گفت و گو با هایده ترابی (آرشیو)
 
2019-11-02 استوانه کوروش هخامنشی در فتح بابل
روایت های متفاوت و جعلیات گوناگون
هایده ترابی پژوهش گر ایران باستان و زبان اکدی (آرشیو)
 
2019-11-02 تحولات و اعتراضات در عراق
چرا کردها در اقلیم کردستان از اعتراض ها و درخواست های مردم در عراق پشتیبانی نمی کنند؟
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر مسائل کردستان و خاورمیانه
 
2019-11-02 کشتی برده ها از غنا به امریکا از بودوبورام تا ویرجینیا
سخن و شعر روشنک. نه مجال آهی، اردوگاه بودوبورام
 
2019-11-02 کشتن سرکرده داعش، کارزار رسانه ای در ستایش بک دیکتاتور آخرین شاه ایران
آزادی موقت فعالان و حامیان کارگری در پرونده هفت تپه از زندان
گپ بامدادی،درنگی بر چند رویداد و موضوع
سعید افشار
 
2019-10-26 مخالفت نیروهای دمکراتیک سوریه با توافق روسیه و ترکیه برای کنترل کردستان و شمال...
گزارش و جمع بندی از یورش نظامی ترکیه به شمال سوریه
احمد اسکندری
 
2019-10-26 محاصره روژاوا توافق امریکا روسیه ترکیه، سرنوشت روژاوا مقاومت تا پای جان
گفتگو با اهون چیاکو از شورای مدیریت کودار و بسی شاماری از پلاتفرم دمکراتیک ایران
 
2019-10-26 اعتراض های مردمی در لبنان
جوانانی که شعار انقلاب می دهند، اسقاط دولت و همه سیاستمداران فاسد را می خواهند.
ریشه های خیزش در لبنان چیست؟ گفتگو با غنی مجیدی استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتورن...
 
2019-10-26 شیلی: خیزش علیه سلطه نئولیبرالیسم
الیویه کمپینیون تاریخ نگار و مدیر بنیاد مطالعات عالی امریکای لاتین