2015-11-28 اهمیت کار نظری
فروغ اسدپور پژوهشگر مارکسیست(5)
 
2015-11-28 گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
با حضور عزت دولت آبادی، مهناز قزلو، فرزین ایران فر و خسرو خسروانی
 
2015-11-14 کشتار در پاریس و بنیادگرائی اسلامی
ایران در جهان ..... خسرو خسروانی
 
2015-10-31 کنفرانس در مورد سوریه در وین. نمایش جنگ نیابتی
با حضور رژیم ایران بدون حضور هیچ سوریه ای
ایران در جهان .... خسرو خسروانی
 
2015-10-17 خاورمیانه امروز، خاورمیانه فردا
ایران در جهان ....... خسرو خسروانی
 
2015-10-03 سخنرانی سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل
اوباما و روحانی چه گفتند؟ دورنمای روابط ایران و امریکا
ایران در جهان ... خسرو خسروانی
 
2015-09-19 پس از توافق هسته ای تتش و شکاف در هیات حاکمه در ایران و امریکا
ایران در جهان ....... خسرو خسروانی
 
2015-08-31 در سوگ رفیق و همکار عزیزمان ناصر یوسفی (1)
جای ناصر همیشه سبز در رادیو همبستگی
شنبه 29 اوت 2015
 
2015-08-22 بررسی موازنه قدرت در آمریکا و ایران از سوی مخالفین موافقین توافق هسته ای
ایران در جهان... خسرو خسروانی