2021-01-09 کرونا و کلافگی در جهان. بازی رژیم اسلامی با جان شهروندان
حرف های خامنه ای درباره ممنوعیت خرید واکسن های امریکایی و انگلیسی
نمایه 20210109 معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
2021-01-03 پرستاران در سال کرونائی، زندگی کار مبارزه
مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
2021-01-02 خبر و گزارش: اعدام و شکنجه و بگیر و ببند در زندان ها و بیدادگاه های حکومت اسلامی
تبعیض و تحقیر افغان های مهاجر و ساکن در ایران، گردهم آئی جوانان بیکار و گرسنه در تهران، خبرهای کرونائی, درگذشت فریده امیرشکاری از خانواده خاوران،مردن مصباح از پاچه...
 
2021-01-02 گذر از بی تفاوتی ها ، افق آرزوها در سال نو 2021
گپ و گفت. فرزین ایران فر، سعید افشار
 
2021-01-01 نمایه 2021010: معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
سلام به سال نو ، سلام به زندگی
سال کرونايی 2020 رفت با آرزوی شادی و تندرستی در سال جدید 2021
 
2021-01-01 تماس های تلفنی شنوندگان. گفتنی ها کم نیست! 20210102
چندزبانگی ها، بی تفاوتی ها ، آرزوها و......
میدان تلاقی فکرها و نظرها، تابلوها و مسیرها، پرسش ها و درنگ ها
 
2021-01-01 در این توالی شنبه های پی در پی، هر سال، آرزوهای دیرین را نو می کنیم!
نه فقط دست ها که چشم ها را هم باید شست!
 
2020-12-26 دوران کرونا و پسا کرونا
گپ و گفت سعید افشار و جواد تسلیمی
 
2020-12-26 تجمع در حمایت از کارگران هفت تپه در تهران، شکاف طبقاتی جامعه امروز ایران،
اعدام حمید میربلوچ زهی و دو زندانی سیاسی در زاهدان، قتل کریمه بلوچ،دختر پاکستانی فعال حقوق بشر در کانادا و ترور فرشته کوهستانی درافغانستان
گپ و گزارش