2017-09-02 نگاهی به ادبیات در تبعید در گفت و گو با شهروز رشید
در این صدا در آن سخن، فرزین ایرانفر
 
2017-09-02 نگاهی به ریشه ها سنت کشتار حیوانات موسوم به عید قربان
در گفت و گو با علی حصوری و سیما نوری
 
2017-09-02 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و درنگی بر چند خبر و رویداد
گپ و گفت بامدادی با حضور فرزین ایرانفر، ربیع نیکو و سیاوش فرجی
 
2017-09-02 شنوندگان
اطلاعیه های احزاب و سازمان ها در رابطه فراخوان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگری در ایران
 
2017-09-02 نگاه مجرمانه به همجنسگرایان در ایران
گفت و گو با مهناز قزلو
 
2017-08-26 گفت و گو با بهرام رحمانی و بهروز خباز
در مورد کمپین دفاع از جنبش کارگری ایران و تظاهرات 2 سپتامبر در حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی
 
2017-08-26 تأثیر اعلام استقلال کردستان در جغرافیای سیاسی منطقه
گفت و گو با احمد اسکندری، تحلیل گر مسائل کردستان
 
2017-08-26 بازخوانی ادبیات کلاسیک ایران و نظامی گنجوی(3)
در این صدا، در آن سخن، در گستره ادبیات گفت و گوی فرزین ایرانفر با شهروز رشید، نویسنده و منتقد
 
2017-08-26 بازگرداندن بسیاری از پناهجویان افغان خطرات جانی برای آنان در برخواهد داشت؟
گفت و گو با مریم حسینی، پناجوی افغان