2018-10-13 تحلیل فیلم جالوت Goliat
سینما، به مفهوم ماشین همدلی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-10-13 نگاهی به فیلم مرز فیلمی که تا به حال ندیده اید!
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-10-06 کتاب 1984 نوشته جرج اورول Gorge Orwel
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف نویسنده و منتقد ادبی
یک اثر یک نویسنده یک منتقد
 
2018-10-06 عضویت ژیلا مساعد، شاعر ایرانی-سوئدی، در آکادمی سوئد داوران انتخاب نوبل ادبی
گفتگو با ژیلا مساعد
 
2018-09-29 یادی از رضا دانشور و نگاهی به داستان بلند نماز میت
گفتگوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد ادبی
یک اثر یک نویسنده یک منتقد
 
2018-09-22 دانش نامه ایرانیکا و بزرگ داشت احسان یارشاطر
گفتگوی فرزین ایران فر با حورا یاوری
 
2018-09-16 بازتاب رنج کشتار رژیم اسلامی و حذف شدگان در جامعه ایران در ادبیات
تاثیر مخرب دستگاه تواب سازی رژیم
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف
 
2018-09-16 چشم تاریخ اند! عکس های گورهای دستجمعی خاوران
رویتان را برنگردانید، همه ما باید به این عکس ها بنگریم
گفتگو با بهار مجدزاده دکترای هنر از دانشگاه سوربن پاریس
 
2018-09-15 گفتگو با سعید شریفیان کارگردان و بازیگر سینما
سینما یعنی به تصویر کشیدن نیمه پنهان
دنیای سینما با جواد تسلیمی