2019-05-18 خشونت قانونی و عیر قانونی علیه زنان در ایران
سخنرانی ناهید شقاقی در روز جهانی زن در تهران
 
2019-03-16 بیدادگری حکومت اسلامی محکومیت سنگین نسرین ستوده وکیل شجاع به زندان
حکم های سنگین درویش های زندانی، بی خبری از وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
گفتگو با امیر نیلو فعال حقوق بشر
 
2019-03-09 نگاهی به چهار دهه جنبش زنان در ایران
مقاومت و مبارزه زنان و تغییرات در جنبش زنان و بدنه آن
گفتگو با پروین اردلان
 
2019-03-09 تاثیر تغییر روابط تولیدی بر موقعیت زنان در ایران
گفتگو با حمیلا نیسگیلی
 
2019-03-09 نگاهی به فیلم؛ براساس جنسیت
مبارزه زنی علیه تبعیض جنسیتی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-09 نگاهی به فیلم؛ کفرناحوم
فیلمی از نگاه کودکان و اعتراض آنها به هستی شان
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-09 در چهل سالگی تظاهرات تاریخی علیه حجاب اجباری
آناهیتا رحمانی، شهین نوائی، مهناز متین
 
2019-03-09 گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن
مقدمه برنامه
 
2019-03-02 ارزیابی از موقعیت جنبش زنان بعد از خیزش توده ای نود و شش
گفت و گوی بهروز خباز با ویدا صادقی و لیلا دانش