2016-10-15 نوبل ادبی 2016 برای باب دیلون
گفت و گو با روشنک، شاعر
 
2016-10-15 گفت و گو با سیاگزار برلیان
عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید،...
شعر عقوبت عاقبت
 
2016-10-15 جایگاه و نقش جاهل ها و لات ها در تاریخ معاصر ایران
گفت و گو با مسعود نقره کار
 
2016-10-01 نگاهی به چند فیلم در حال اکران؛
شکنندگی(skörheten) خرچنگ(The Lobster) کاپیتان فوق...
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2016-10-01 رادیو ریزوم
گفت و گو با هژیر پلاسچی
 
2016-10-01 مجلس شبیه خوانی کرگدن ها
برنامه شانزدهم رادیو ریزوم
 
2016-09-24 نمایشگاه کتاب یوتبوری و بحث بر سر آزادی بیان
درگذشت ناگهانی خسرو رحیمی، مجری رادیو سپهر در یوتبوری
گفت و گو با هلمند، جامعه شناس و معلم در یوتبوری
 
2016-09-24 نمایشگاه سالیانه کتاب یوتبوری
گفت و گو با پروین اردلان
 
2016-09-24 میعادگاه
یادمان توکل اسدیان
شعر از روشنک با صدای شاعر