2015-08-01 آن سوی مکث... مهناز قزللو
گزارشی از فستیوال پراید در استکهلم
 
2015-08-01 میهمان تابستانی
نیما هاتفی از بیماری سرطان خود و چگونگی مبارزه با آن سخن میگوید
 
2015-07-19 حکومت نمایشی و نمایش برد در وارونه سازی توافق هسته ای
تردید مضمون طنز و لطیفه های بعداز توافق هسته ای و...
گپ بامدادی، درنگی بر چند موضوع و رویداد
 
2015-07-04 وضعیت مهاجران افغان در ایران
در گفتگو با عبدالحکیم حمیدی، فعال حقوق بشر
 
2015-06-27 زبان و زمان، از اندیشه تا گفتار
چرا برای بیان اندیشه، گاه بسیار کلی، مبهم و طولانی سخن می گوئیم
گفتگو با غنی مجیدی
 
2015-06-20 شکاف طبفاتی در تهران: روایتی مستند از فقر و نابرابری
از قلعه مرغی و دروازه غار تا سعادت آباد و سعد آباد
گزارش از یاسمن خالقیان
چهره های متفاوتی از فقر، سقوط آزاد زندگی طبقه کارگر ، مردم تا کمر خم شده در سطل های...
 
2015-06-20 مهمان تابستانی
گفت و گوی ناصر یوسفی با روناک
 
2015-06-20 درنگی بر چند خبر هفته. مذاکرات هسته ای و جیب مردم و ......
گپ و گفت بامدادی
 
2015-06-14 ارزیابی از عملکرد تاکنونی کانون صنفی معلمان
گفت و گوی بهروز خباز با فعال جنبش معلمان، اکبر زارعین