2015-05-23 سمینار علیه هموفوبیا در استکهلم
مهناز قزلو فعال حقوق دگرباشان جنسی
 
2015-05-23 گپ بامدادی
درنگی بر چند موضوع و رویداد
 
2015-05-17 هموفوبیا، واهمه و انزجار از دگرباشان جنسی
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
محمد جواد اکبرین دین پژوه ، سپیده دیبا همجنس گرا ، نسرین افضلی کنش گر حقوق بشر، هوداد طلوعی روانشناس، فرید حایری نژاد فیلم ساز، سوده راد...
 
2015-05-16 هموفوبیا، واهمه و انزجار از دگرباشان جنسی
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفت‌و‌گو با کنش گران حقوق دگرباشان جنسی
گفتگو با محمدجواد اکبرین دین پژوه
 
2015-05-09 پیرامون کشته شدن فریناز خسروی
گزارش و گفت و گو
 
2015-04-22 نگاهی به نظام پزشکی در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با یک مددکار اجتماعی در کرج
 
2015-04-19 آواز رنگین کمان
گفت و گو با نسرین پاک خو مستند ساز
آن سوی مکث ... مهناز قزلّو
 
2015-04-04 زنان جنوب ایران
گفتگو با منیژه محمدزاده
 
2015-04-04 کارزار دفاع از حق حضور زنان در ورزشگاه های ایران
هم زمان با برگزاری مسابقه فوتبال ایران و سوئد در استکهلم
گزارش و جمع بندی ماریا رشیدی کنش گر مدافع حقوق زنان