2014-10-11 بررسی مبارزات معلمان و گره گاه های ایجاد تشکل های کارگری در ایران
گفت و گوهای کارگری... بهروز خباز
گفت و گو با اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران
 
2014-10-11 فستیوال فیلم افغانستان در استکهلم
گفت و گو با فتاح غفوری
 
2014-10-11 اهداء جایزه صلح نوبل به ملاله یوسف زی و کایلاش ساتیراتی از فعالین حوزه کودک و...
در گفت و گو با سوسن بهار، دبیر جمعیت الغای کار کودکان در ایران(داروگ)
 
2014-10-04 گزارش: تعویق اعدام ریحانه جباری
ریحانه جباری همچنان در خطر اعدام!
 
2014-10-04 بد مدیریتی و فجایع زیست محیطی در ایران
یک نمونه: خشکی زاینده رود و دو تونلی که چهارمحال و بختیاری و خوزستان را خشکستان می‌کند
 
2014-09-27 تغییرات زیست محیطی در نشست سازمان ملل و تظاهرات بزرگ کنش گران محیط زیست در نیویورک
بحران زیست محیطی، جهانی است و راه حلی فرا سیستم سرمایه داری می خواهد!
گفتگو با نسیم صداقت فعال سیاسی و محیط زیستی سوسیالیست
 
2014-09-27 اعدام محسن امیراصلانی، زندانی عقیدتی به اتهام ارتداد و تفسیری متفاوت از قرآن
توسط دستگاه قضائی حکومت اسلامی در زندان رجایی‌شهر کرج
گفتگو با محمد پورعبداله فعال دانشجوئی پیشین و از هم بندی های محسن امیراصلانی
 
2014-09-27 باز گشائی مدرسه ها و طبقاتی بیشتر شدن نظام آموزشی
گزارش ... از آموزش رایگان چیزی باقی نمانده است
 
2014-09-20 نقد و نظر با بهروز فراهانی
ائتلاف بین المللی علیه داعش (خلافت اسلامی) با حضور آفرینندگان و متحدان داعش؟