2018-06-23 تدارک انتخابات سوئد در سپتامبر 2018. رسانه ها، کاندیداها، تحلیل گران سیاسی،...
از مسائل برجسته و گفتمان های درگیر و برنامه های احزاب تا برنامه های رادیو همبستگی
گپ و گفت با حضور جواد تسلیمی، جمال خرم، سعید افشار
 
2018-06-23 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-06-16 نشست گروه 7، اختلافات و مجادلات امریکا با متحدان خود
افول هژمونی امریکا در شکل گیری جهان چند قطبی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-06-16 خبرهای مبارزات مردمی و بگیر و ببند رژیم در ایران
از شنبه تا شنبه با سولماز اسکندری
 
2018-06-09 پسابرجام بحران هسته ای ایران، اختلافات اروپا و امریکا، ادعاهای رژیم برای غنی سازی
هزینه های برنامه هسته ای برای مردم ایران
گفتگو با مهران مصطفوی
 
2018-06-09 شرایط کنونی وضعیت سیاسی ایران و طرح احتمال وقوع رخدادهای غیرمترقبه در رسانه های...
گره خوردگی بحران هسته ای با شکاف ها و جنگ تجاری قدرت های امپریالیستی
پیجیدگی های روندهای کنونی چیست؟ گفتگو با تقی روزبه
 
2018-06-09 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-06-02 رابطه هنرمندان با قدرت و دولت. بحث و گفتگو با حضور اسفندیار منفردزاده و جواد تسلیمی
از سوگواری تا سیاست ورزی. از مرگ ناصر ملک مطیعی تا مهمانی افطار رئیس جمهور
 
2018-06-02 خروج امریکا از برجام . تحریم ها علیه ایران
حمایت جمهوری اسلامی ایران از رژیم بشار اسد و و دخالت در سوریه
گفتگوی آرش کمانگر با فریدا آفاری از اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه