2016-04-02 کارمندی یا کنش گری. پرسش هائی از کنش گران و فعالان حقوق بشر
آیا نباید نگاه و روش کار خود را تغییر دهیم؟
گفت گو با امیر نیلو فعال حقوق بشر
 
2016-04-02 گفت گو و فرهنگ گفت گو
در گفت گوی فرزین ایران فر و سعید افشار با اسفندیار منفردزاده و احمد پوررسول
 
2016-04-02 12 بدر، همه پرسی با دغل و فریب روز جمهوری اسلامی
اعتصاب چند تن از زندانیان سیاسی، تنش کم آبی ، دستفروشان و ....
گپ و گفت بامدادی
 
2016-03-26 موج بلند (دهم) *)*)*)*)*)*)*) نوروز ممنوع !
مجله رادیوئی سیاسی اجتماعی هنری از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2016-03-26 برشی از تماس های شنوندگان از برنامه یک ریع قرن پیش. نوروز 1371
از آرشیو رادیو همبستگی
 
2016-03-26 پیام نوروزی ناصر زرافشان
چشم انداز وضعیت اقتصادی در سال آینده
 
2016-03-22 از نوروز طبیعت تا نوروز آزادی
نوروز در گذز زمان. امید به تفییرو تحول
 
2016-03-20 بهاران خجسته، نوروز پیروز
برنامه ویژه نوروزی 1395
 
2016-03-12 دروغ های آمار مشارکت مردم در انتخابات، نقد گفتمان اصلاح طلبی
خط مرگ در تعیین حداقل دستمزد و ...
گپ و گفت بامدادی با حضور بهروز خباز، فرزین ایران فر، سعید افشار