2015-06-27 فوتبال زنان در ایران و جهان
آن سوی مکث ...... مهناز قزللو
گفت و گو با میترا مسلمی و امید خراسانی
 
2015-06-14 جنسیت و ورزش. ورزش زنان در ایران
آن سوی مکث... با مهناز قزللو
گفت و گو با الهه ایمانیان و پروانه حسینی
 
2015-06-14 شمسی موصلی هنرمند نقاش
میهمان تابستانی
 
2015-05-31 زبان جنسیت زدگی و جوک های سکسیستی
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفتگو با مرمر مشفقی، مینا خانی، بهار سلطانی
 
2015-05-23 سمینار علیه هموفوبیا در استکهلم
مهناز قزلو فعال حقوق دگرباشان جنسی
 
2015-05-23 گپ بامدادی
درنگی بر چند موضوع و رویداد
 
2015-05-17 هموفوبیا، واهمه و انزجار از دگرباشان جنسی
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
محمد جواد اکبرین دین پژوه ، سپیده دیبا همجنس گرا ، نسرین افضلی کنش گر حقوق بشر، هوداد طلوعی روانشناس، فرید حایری نژاد فیلم ساز، سوده راد...
 
2015-05-16 هموفوبیا، واهمه و انزجار از دگرباشان جنسی
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفت‌و‌گو با کنش گران حقوق دگرباشان جنسی
گفتگو با محمدجواد اکبرین دین پژوه
 
2015-05-09 پیرامون کشته شدن فریناز خسروی
گزارش و گفت و گو