2016-05-07 تصویرهای مرگ در سینما
تماشای فیلم خودکشی باکره ها، سینمای حافظه ها و خاطره ها
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2016-05-07 سالمندان ما و دست های کوتاه ما در تبعید و مهاجرت
درنگی بر احساسات و روابط عاطفی ما در انجام وظیفه و یاری رسانی به عزیزانمان
فرزین ایران فر، سعید افشار و چند تن از شنوندگان
 
2016-04-30 ويژه برنامه اول ماه مه 1395-2016
مهمانان؛ امان كفا، بهروز فراهاني، فعال كارگري از ايران، شهاب برهان، عباس سماكار، پروين اشرفي، ثريا شهابي
 
2016-04-30 روز اول ماه مه
نظر چند شنونده
 
2016-04-23 من یک خرده بورژوا هستم
منوچهر رادین
 
2016-04-16 سبک‌های زندگی در ایران امروز
تجربه ها تغییرها معیارها هویت ها فرهنگ ها تقابل ها
زیر پوست شهر چه می گذرد؟
گفتگو با آزاده کیان و نعیمه دوستدار
 
2016-04-16 اعتصاب غذای شماری از زندانیان،‌دادنامه احمد رونقی پدر حسین رونقی
در هنگامه سفر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به ایران
 
2016-04-16 شرایط بسیار وخیم زندان ها در حکومت اسلامی
زندانیان اعتصابی در زاهدان: با ما مانند حیوان رفتار می کنند
گزارشی از وضعیت زندان ها از زبان یک زندانی پیشین
 
2016-04-09 دستفروشان همان کارگران اخراجی و تهیدستان حاشینه نشین شهرها هستند.
گفت و گوی سعید افشار با بهروز خباز