2017-07-15 یک روز پیش از آخر زمان
گفت و گوی ربیع نیکو با سرور کسمائی، نویسنده
 
2017-07-08 نقد و بررسى آثار سينمائى و فيلم هاى بهرام بيضائى
دنیای سینما با جواد تسلیمی.
از آرشیو پخش شده در ژانویه 2005
 
2017-07-01 برنامه ی تابستانی ی در این صدا و در آن سخن
گفتگوی فرزین ایرانفر با رامش صفوی (نویسنده)در باره رمان و ادبیات
 
2017-06-20 جستجوی عشق. دیتینگ و قرار و مدارهای آشنائی
نگاهی به رمان در جستجوی عشق نوشته کارین یلم ستروم
گفتگوی جمال خرم و فریده ابلاغیان
 
2017-06-17 الگوریتم، رمانی درباره زندگی محمد خوارزمی
در این صدا ، در آن سخن
میز گردی درباره بررسی رمان الگوریتم، با حضور جاوید سینا، فرزین ایرانفر و نویسنده رمان محسن نیکو منش
 
2017-06-10 نگاهی به ادبیات معاصر افغانستان
در این صدا ، در آن سخن
گفتگوی فرزین ایران فر با سینا جاوید
 
2017-05-27 یادی از امیر جلاالدین اعلم
مترجم آثار کافکا
 
2017-05-27 آوای تبعید. بر گستره ادبیات و فرهنگ
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف
 
2017-05-20 ویژگی دوره کنونی فعالیت کانون نویسندگان ایران در تبعید
انتشار دفتر جدید کانون نویندگان ایران در تبعید
گفتگو با عباس سماکار عضو هیات دبیران