2016-05-21 خبرهای متفاوت و متناقض درباره درخواست استرداد یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در...
تصفیه حساب سیاسی رقبا در حکومت یا انگیزه ها و هدف های دیگری؟
گفتگو با ایرج مصداقی
 
2016-05-07 نظرات چند تن از شنوندگان و توضیحات بهرام رحمانی
درباره مراسم یادمان تراب حق شناس در استکهلم
 
2016-05-07 گریز ناگزیر از ایران و درخواست پناهندگی در سوئد
گفتگو با آرش پربین از مربیان عرفان حلقه و پیروان محمد علی طاهری
 
2016-04-23 کودکان و نوجوانان پناه جوی تنها در سوئد
رویاها، ماجراها، تراماها، خاطره ها، آسیب ها و مشکل ها
گفتگو با سودابه اردوان مددکار اجتماعی
 
2016-04-16 گزارشی از پناه جویان رانده و مانده با کوله باری از خستگی در لسبوس و خیوس یونان
توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه، بازگرداندن پناه جویان به هر قیمتی
مشاهدات افسانه آذرشهاب از سازمان «پزشکان بدون مرز»
 
2016-04-09 شیرین مهربد از یگانگی و نبض پرواز تا عصرهای لیموئی و زندگی کن
گفتگوی فرزین ایران فر با شیرین مهربد هنرمند آوازه خوان
 
2016-04-09 دیوارهای دوراروپا بلندتر و عریض تر
گفتار: جنگ نیابتی اتحادیه اروپا با پناه جویان به میانجی ترکیه
 
2016-04-02 کارمندی یا کنش گری. پرسش هائی از کنش گران و فعالان حقوق بشر
آیا نباید نگاه و روش کار خود را تغییر دهیم؟
گفت گو با امیر نیلو فعال حقوق بشر
 
2016-03-26 یادمان تراب حق شناس در استکهلم. جمعه 8 آوریل 2016
گفتگو با بهرام رحمانی