2016-01-16 نگاهی دوباره به مسئله تعرض زنان و تحرکات راسیست ها در آلمان
گفت و گو با حمیلا نیسگیلی
 
2016-01-16 چرا دولت سوئد کودکان پناهجو را در اختیار خانواده ها قرار می دهد.
شرکت های پیمانکاری در این میان چه هدفی را دنبال می کنند؟
گفت و گوی بهروز خباز با بهرام رحمانی
 
2016-01-16 نگاهی به افشاگری روزنامه آفتون بلادت در رابطه با رسوایی در اتحادیه کمونال سوئد
گفت و گو با مجید تمجیدی
 
2016-01-16 بررسی نقش و اهمیت این دوره از انتخابات مجالس ایران
فراخوان بیانیه لغو نظارت استصوابی
در گفت و گو با پرویز دستمالچی و تقی روزبه
 
2016-01-16 گپ و گفتی در باره فیلم کارول
گفت و گوی مهناز قزللو با جواد تسلیمی
 
2016-01-16 انجمن سینه کلوپ آزاد در استکهلم از آغاز تا به امروز
گفت و گو با دست اندرکاران انجمن، حسین فرح آوا و حسن سروش
 
2016-01-16 هفت در هفت
هفت روز هفته خبری در هفت دقیقه
 
2016-01-16 موج بلند، صدای ستمدیدگان(6)
برنامه ای از شادیار عمرانی و بهرنگ زندی
 
2016-01-09 بحران جانشینی ولی فقیه، مجلس خبرگان، اختلافات و مرافعات در رژیم
گفتگو با ابوالحسن بنی صدر