2019-02-16 ناسیاست، ضد سیاستی برای نامرئی کردن سیاست(2)
در سیاست راه رسیدن به ممکن ها از طریق اندیشیدن دائم به ناممکن هاست.
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2019-02-16 یاد مادر فروغ از کاشفان خاوران
او در فریاد خاوران زنده است!
 
2019-02-16 کنفرانس ورشو تقابل سیاست امریکا و اروپا بر سر ایران
گفتگو با مهران مصطفوی
 
2019-02-16 مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2019-02-16 کنفرانس ورشو،بحران بر سر ونزوئلا
بخشی و قلیان را شکنجه می کنند که اعتراف کنند شکنجه نشده اند
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع سعید افشار و بهروز خباز
 
2019-02-09 بحران در رژیم اسلامی و اصلاحات ساختاری خامنه ای
کنفرانس ورشو و برنامه امریکا برای یک پیمان نظامی علیه رژیم ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-02-09 انقلاب بهمن و قیام ضد سلطنتی 22 بهمن
قدرت گیری ضد انقلاب اسلام سیاسی با حمایت دولت های غربی
گفتگو با فاتح شیخ و عباس سماکار فعالان کمونیست
 
2019-02-09 نقد اقتصاد سیاسی حکومت اسلامی، چهل سال غارت
مهرداد وهابی اقتصاددان استاد دانشگاه پاریس
 
2019-02-09 گزارش گزارش گران بدون مرز از یک سند لو رفته قوه قضائیه رژیم
یک میلیون و هفت صد هزار زندانی در تهران در بازه زمانی 30 سال
گفتگو با منیره برادران پژوهش گر و فعال حقوق بشر