گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2018-07-14 پخش اعترافات اجباری چند چهره و ستاره اینستاگرامی از سیمای جمهوری اسلامی
واکنش خشم گینانه افکار عمومی، رژیم دنبال چه چیزی است و هراس آن از چیست؟
رقص تقابل دو سبک زندگی.گفتگو با مینا خانی رقصنده و اکتیویست
 
2018-07-14 کشتی های کمک های مردمی به غزه به ساحل غزه و اسرائیل نزدیک می شوند!
غزه بزرک ترین زندان جهان. گفتگو با الدوز جاویدی از کنش گران مسافر ship to gaza
 
2018-07-14 سرنگونی، رژیم چنج، ثبات منطقه
سیاست و رویکرد چپ رادیکال چیست؟
نوشته ای از عبدی کلانتری، گپ سعید افشار، بهروز خباز
 
2018-07-14 تظاهرات علیه جمهوری اسلامی در هانوفر
باقر ابراهیم زاده
 
2018-07-14 جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. بازی فینال مصاف فرانسه- کورواسی
گفتگو با کاوس اختری خبرنگار و کارشناس فوتبال
 
2018-07-14 نقاش داستان نویس سینماگر ساکن ایران مهمان در سوئد
گفتگو با حسین حسن زاده
 
2018-07-14 از شنبه تا شنبه با خبرهای مبارزات مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-07-07 مبارزات مردم خوزستان در اعتراض به بی آبی و آلودگی آب
ویرانی زیست بوم خوزستان توسط حکومت مرکزگرا
گفتگو با مهدی هاشمی
 
2018-07-07 مبارزات مردمی در اعتراض به ویرانی زیست بوم خوزستان و آلودگی آب
بی عرضگی درماندگی و چپاول رژیم ضد مردمی اسلامی حاکم بر ایران علی دماوندی