گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2020-05-30 جنایت قتل ناموسی رومینا به دست پدرش
مردان قاتل ناموس پرست بی هراس از مجازات. بستر خشونت‌های ناموسی در ایران چیست؟
گزارش و گفتگو با حضور حمیلا نیسگیلی و شعله ایرانی
 
2020-05-30 سران سه قوه رقیب و همکار زیر سایه خیمه ولایت
مردم فقط سرکوب نمی شوند، سرگرم می شوند
 
2020-05-30 نگاه علمی به پدیده ها و رویدادها. پیش فرض ها و رویکردها
گپ و گفت بامدادی. جواد آزادی، سعید افشار
 
2020-05-30 بررسی واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ، چرائی و پیامدهای آن
پیوندها و گسست های روحانیت شیعه و دربار سلطنتی
با حضور ناصر مهاجر و مسعود نقره کار (آرشیو)
 
2020-05-30 مجله خبری هفته 200530
از میان خبرهای ایران و سوئد
 
2020-05-30 تماس های تلفنی شنوندگان 20200530
گفتنی ها کم نیست!
 
2020-05-30 خبرهای بد
نمایه برنامه
 
2020-05-23 چگونه مشکلات روانی دروره کرونائی را از خود دور کنیم یا با آن کنار بیائیم؟
گفتگو با ژیلا افتخاری متخصص روان شناسی بالینی و روان درمان گر
 
2020-05-23 وضعیت سیاسی قطبی شده ایران. کرونا حائل بین رژیم و مردم؟
همبستگی اجتماعی و مفصل بندی اعتراض ها و جنبش های مردمی علیه رژیم چگونه؟
گفتگو با مجید دارابیگی تحلیل گر سیاسی