گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2017-04-22 نمایش دیگری از انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی در ایران
ناصر زرافشان نویسنده، مترجم و تحلیل گر سیاسی، عضو کانون نویسندگان ایران
 
2017-04-22 ساز و کار انتخابات در دمکراسی ها و حکومت های استبدادی
از سیاست ورزی تا نمایش و کارناوال. گستره وعده ها و دعوت هاَ
گفتگوی فرزین ایران فر با محمدرفیع محمودیان جامعه شناس و پژوهش گر دمکراسی ها
 
2017-04-22 اعتصاب غذا ی حدود ۱۵۰۰ فلسطینی زندانی در زندان‌های اسرائیل
مروان برقوتی: فقط پایان اشغال پایان بی عدالتی و نشانه زایش صلح خواهد بود
گفتگو با بهروز عارفی تحلیل گر و مترجم
 
2017-04-22 سلامتی فرد درجامعه به چه عواملی بستگی دارد؟
ربط اضافه وزن و یا چاقی با میزان آموزش و تحصیلات
گفتگو با آزاده شکوهی پژوهش گر
 
2017-04-22 استوانه کوروش هخامنشی در فتح بابل
روایت های متفاوت و جعلیات گوناگون
هایده ترابی پژوهش گر ایران باستان و زبان اکدی
 
2017-04-22 گفتگو با آریا نیاکو خواننده و نوازنده جوان ساکن لندن
در جستجوی فردا ! موزیک همه دنیای من است.
 
2017-04-22 نمایش روزن در تئاتر شهر استکهلم
نویسنده: نسیم برغشی، کارگردان جواد عاطفه
گفتگو با امیر برغشی هنرمند تئاتر
 
2017-04-22 سال گرد ضدانقلاب فرهنگی و هجوم به دانشگاه ها، نمایش انتخابات در ایران و...
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-04-17 حادثه تروریستی در استکهلم. بازتاب آن در رسانه ها
از همبستگی شانه به شانه انسانی علیه نفرت تا پیامد ها و نگرانی ها
گفتگو با کاووس اختری ژورنالیست در رادیو سوئد