گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2020-01-25 برهه تاریخی کنونی در ایران و صدای سوم
دوران بدون بازگشت؛ نگاهی به روند مبارزه برای رهائی
گفتگوی ریبع نیکو با اصغر ایزدی
 
2020-01-25 نگاهی به سیطره سیاست های ارتجاعی حکومت اسلامی بر ورزش ایران
استفاده ابزاری از ورزشکاران، فرار برخی از ورزش کاران از ایران
گفتگو با ربیع نیکو
 
2020-01-25 جنایت شلیک دو موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری بر فراز تهران
پرسش هائی درباره احتمال عمدی بودن
گفتگو با آدرین فضائلی کارشناس هوا فضا در سوئد
 
2020-01-25 گفتگو با هادی احمدی برادر میترا احمدی ساکن سوئد
از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی
 
2020-01-25 سیستان و بلوچستان جغرافیای حذف شده از یک تاریخ
گفتار
 
2020-01-25 خشونت های خونین و مرگبار گروه های بزه کار در سوئد
چرا نوجوانان و جوانانی مهاجرتبار از مناطق حاشیه نشین جذب گروه های بزه کار می شوند؟
گفتگو با بهمن چهل امیرانی و بهزاد داریوسون مددکاران اجتماعی
 
2020-01-25 مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری 20200125
 
2020-01-25 گزارش: خانواده های داغدار قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی زیر فشار حکومت...
افشاگری جواد سلیمانی همسر الناز نبیی، جمهوری اسلامی چرا به هواپیمای مسافربری شلیک کردید
کولبران زن، قتل مهدی سفری(هستی) ترانس سکشوال، فراخوان اتحاد بازنشستگان و...
 
2020-01-18 سیل ویرانگر در بلوچستان و سیستان و هرمزگان
گزارش و گفتگو با ناصر بولیده ای