گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2020-04-04 تماس های تلفنی شنوندگان 20200404 گفتنی ها کم نیست!
بحران کرونا از پیشگیری و بیماری تا قرنطینه و بیکاری
 
2020-04-04 خطر هنوز رفع نشده است! رعایت کنید!
سعید افشار
 
2020-03-07 یک هفته با ویروس کرونا در ایران
از نگرانی مردم و قرنطینه در خانه ها و ناکارآمدی حکومت و کمبودها تا تلاش پرستاران و پزشکان
گزارش
 
2020-03-07 پرستاران و پزشکان در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا
یک پرستار در یکی از بیمارستان های درگیر کرونا
 
2020-03-07 کرونا چه خواهد شد و چه باید بکنیم؟
گفتگو با کارشناس بهداشت همگانی
 
2020-03-07 موقعیت جنبش زنان در شرایط کنونی ایران
نظر یک کوشنده جنبش زنان در ایران
 
2020-03-07 اهمیت 8 مارس روز جهانی زن. حضور زنان در مبارزه جنبش های سیاسی و اجتماعی
گفتگو با صدیقه محمدی فعال جنبش زنان
 
2020-03-07 شیطان وجود ندارد، فیلم محمد رسول اف برنده خرس طلایی برلینانه
یادآوری مسئولیت شخصی با نگاهی به اجرای حکم اعدام در ایران
گفتگوی ربیع نیکو با نیما سروستانی مستندساز و ثریا زنگباری زندانی سیاسی پیشین
 
2020-03-07 بازی اردوغان با اتحادیه اروپا. سواستفاده از پناه جویان
جنگ رهبران اروپا با پناه جویان به میانجیگری ترکیه
رویکرد درست چیست؟ گفتگو با احمد پوری فعال و تحلیل گر مسائل پناهندگی