گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2018-03-17 پیامدهای خیزش دی ماه، اوضاع سیاسی و چشم انداز
گفت و گو با محمد پور عبداله، فعال سیاسی چپ
 
2018-03-17 زندانیان سیاسی، دستگیری های گسترده و مقاومت جنبش های اجتماعی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-03-10 ارزیابی از فعالیت ها در اعتراض به تبعیض‌ها علیه زنان در ایران و سرکوب وحشیانه کنش...
از گردهم آئی سال 85 در میدان 7 تیر تا تجمع سال 96 در برابر وزارت کار
گفتگو با پروین اردلان ژورنالیست و اکتیویست و پژوهش گر مسائل زنان
 
2018-03-10 گفت و گوی ربیع نیکو با رضا خندان مهابادی دبیر کانون نویسندگان ایران
وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران. تکانه های خیزش دی
 
2018-03-10 نابرابری و ستم جنسی در روابط نزدیک
در خانواده در میان دوستان و رفقا در محل کار و .....
بحث و گفتگو با حضور فرخنده آشنا فعال کارگری و مینا خانی هنرمند و فعال چپ
 
2018-03-10 سهیل عربی زندانی سیاسی در اعتصاب غذا در یک قدمی مرگ
گفتگوی سولماز اسکندری با فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی
 
2018-03-10 مقاومت عفرین در برابر یورش ارتش ترکیه
ضرورت پشتیبانی از مقاومت عفرین
گفتگوی با ریناس ژان روزنامه نگار در روژآوا شمال سوریه
 
2018-03-09 همسر من خواهان برگشتن از زندان فشافویه به اوین است!
گفت و گو با سولماز اسکندری، همسر حمیدرضا امینی، زندانی سیاسی
 
2018-03-09 سرکوب وحشیانه تجمع هشت مارس(17 اسفند) در نهران توسط ماموران رژیم
اعتراضات مردمی، بگیر و به بندهای رژیم. گزارش خبری سیاسی از سولماز اسکندری