گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2017-03-25 صف بندی های جهانی و منطقه ای در خاورمیانه
جنگ سوریه و جنگ علیه داعش
گفت و گوی ربیع نیکو با پیران آزاد
 
2017-03-25 نوروز و زندانیان سیاسی در بند
گزارش
 
2017-03-25 پیام نوروزی کانون نویسندگان
گفت و گو با رضا خندان
 
2017-03-25 معنای نوروز برای کودکان و نوجوانان ایرانی تبار در سوئد
نشریه دانش آموز در...
گفت و گو با عاطفه، ملینا، آریاناز و کیاناز
 
2017-03-25 یاد بیدارعلی شاهنده
ناصر رحیم خانی
 
2017-03-25 گفت و گو با رضا رحیمی، سینماگر ساکن سوئد
فیلم مهریه و دمکراسی
 
2017-03-25 نگاهی به بازی مقدماتی جام جهانی فوتبال و موقعیت تیم ملی فوتبال ایران
گفت و گو با ربیع نیکو
 
2017-03-25 از پیام های نوروزی تا آمار جمع بندی شده از سرکوب
گپ و گفت بامدادی
 
2017-03-21 بهاران خجسته، نوروز پیروز
برنامه 28 اسفند 1395 ، 18 مارس 2017