گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2018-11-17 پائیز بیست سال پیش، ادامه قتل های زنجیره ای حکومتی، زحمی باز در تاریخ و حافظه جمعی!
رد قتل ها و ترورها در فتوا و فرمان روحانیان و مقام های حکومت اسلامی!
گفتگوی حسین نقی پور با سیما صاحبی همسر زنده یاد محمدجعفر پوینده
 
2018-11-17 اعتراض های معلمان و کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد
گزارش
 
2018-11-17 گزارش از مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید
تیم تازه نفس تازه فضای تازه. گفتگو با شهروز رشید و علی فرداد
 
2018-11-17 خبرهای ضد و نقیض درباره اعدام های دست جمعی در اهواز.چه کسی باید پاسخ گو باشد؟
عرب ستیزی در خوزستان جزئی از رویکرد مشترک سیاست رژیم و ناسیونالیسم آریاپی
گفتگو با پژمان رحیمی فعال سیاسی چپ
 
2018-11-17 هاشم خواستار معلم مبارز سخن می گوید
ماجرای ربودن و بستری کردن اجباری در بیمارستان روانی بوسیله ماموران اطلاعاتی رژیم اسلامی
 
2018-11-17 نگاهی به تاریخ جنبش چپ و کمونیستی ایران. گروه 53 نفر
تفی ارانی و یاران در بی دادگاه رضاخانی به اتهام تبلیغ مرام اشتراکی
خوانش فشرده ای از نوشته علی مختاری
 
2018-11-17 اعتراض تحصن و اعتصاب معلمان، کارگران هفت تپه و فولاد
بازی سیاسی رژیم واعدام وحید مظلومین، آمر قتل خاشقجی ولیعهد رویائی ترامپ
گپ بامدادی. بهروز خباز، سعید افشار
 
2018-11-17 مرور هفتگی خبرها
20181117
 
2018-11-10 فرجام برجام و تحریم های امریکا علیه ایران
تاثیر و پیامد تحریم ها بر رژیم و جامعه چیست؟ مسئولیت تحریم ها با کیست؟
گفتگو با مهران مصطفوی و لیلا دانش