گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2020-08-08 نقش شرکت های پیمانکاری وابسته به سپاه پاسداران در قراردادهای نفتی
و استثمار کارگران واحدهای نفتی
گفتگو با ربیع نیکو
 
2020-08-08 #کولبر_نکشید‬. جنایت کشتن کولبران با شلیک مستقیم نیروهای رژیم اسلامی‬‬
‫زمینه ها و بسترهای پدیده کولبری و معنای هشتگ ‫#کولبر_نکشید ‬‬
گزارش و گفتگو
 
2020-08-08 جمع آوری کمک مالی و یاری رسانی به جنبش کارگری ایران
گفتگو با محترم نیکو و بهروز آبادانی از صندوق پشتیبانی از جنبش کارگری در ایران
 
2020-08-08 انفجار در بیروت#اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶
ربودن جمشید شارمهد سخنگوی گروه تندر و ....
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. ربیع نیکو، سعید افشار
 
2020-08-08 تماس های تلفنی شنوندگان 20200808
تلاقی نظرها و باورها. گفتنی ها کم نیست!
 
2020-08-08 نمایه برنامه 20200808
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
2020-08-01 ۵ معترض دی ماه 96 در اصفهان در خطر اعدام!
جنایت اعدام های سیاسی در همه این سال ها
مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
2020-08-01 موج جدید همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. پائیزسیاهی در انتظار خواهد بود
«ایمنی گله‌ای» و مرگ هزاران انسان. کشتار و جنایتی که رژیم ایران درحال ارتکاب آن است!
 
2020-08-01 پوشه خبری هفته 20200801
بگیر و به بندها و بی دادگاه ها و .....