گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2019-05-18 دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران و تبلیغات جنگی
گفتگو با محمدرضا شالگونی و حمید تقوائی
 
2019-05-18 دور تازه تنش حکومت های امریکا و ایران
گفتگو با ناصر زرافشان
 
2019-05-18 هجده سال زندان برای رضا خندان (مهابادی)،بکتاش آبتین و کیوان باژن اعضای کانون...
گفتگو با ناصر زرافشان وکیل مدافع."محاکمه و محکومیت حق آزادی بیان"
 
2019-05-18 بررسی تاریخی ناجنبش کوییر ایرانی
گفتگو با شهرام کیانی پژوهش گر
 
2019-05-18 بازداشت فعالان کارگری،دستگیری ناهید شقاقی فعال جنبش زنان و پیام مادر او
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان زیر فشار و شکنجه
گزارش
 
2019-05-18 خشونت قانونی و عیر قانونی علیه زنان در ایران
سخنرانی ناهید شقاقی در روز جهانی زن در تهران
 
2019-05-18 مهاجران افغان، از کارگران ارزان تا اهرم فشار بر غرب
بازخوانی خلاصه ای از مقاله سپهر قاسمی روزنامه نگار
 
2019-05-18 تنش و تبلیغات جنگی حکومت های امریکا و ایران
تماس های تلفنی شنوندگان
 
2019-05-18 کنسرت گروه موسیقی آوا در استکهلم در دستگاه سه گاه
گفتگو با محمد خالدیان