گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2021-01-20 سایت جدید رادیو همبستگی
https://radiohambastegi.com
 
2021-01-16 تاثیر و پیامد رویدادهای امریکا بر ایران. رفتن ترامپ آمدن بایدن
بحران ها و تحول های درونی رژیم اسلامی، عمامه در چه جهتی می چرخانند؟ ماندگاری یا فروپاشی؟
گفتگو با حضور مجید دارابیگی و حسن بهگر
 
2021-01-16 فرمان خامنه ای مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن های غربی علیه جان و سلامت مردم
گفتگو با دکتر خلیفه موسوی
 
2021-01-16 فرمان خامنه ای مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن های غربی علیه جان و سلامت مردم
بیانیه اعتراضی
 
2021-01-16 بیت کوین پول ارز دیجیتال چیست؟ چگونه بدست می آید؟ چگونه ارزش گذاری می شود؟
استخراج و مزرعه های بیت کوین به جه معنا است؟ با مصرف برق چه ارتباطی دارد؟
از پادکست گیگ. اجرای جادی
 
2021-01-16 زمستان کرونائی، کرونای زمستانی!
سرسخن و نمایه 20210116 معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها
 
2021-01-16 بی اعتمادی کاربران پیام‌رسان واتس‌اپ فیسبوک و انتقال به پیام‌رسان سیگنال
گزارش
 
2021-01-16 خبر و گزارش: افزایش سرکوب،بیدادگاه های رژیماعدام 3 زندانی،بگیر و ببند کنش گران...
واکنش مادران داغدار پرواز PS752،بیزاری انجمن اسلامی دانشگاه شریف از حاکمان، تازه های کرونائی، و ....
 
2021-01-16 تماس های تلفنی شنوندگان. میدان تلاقی فکرها و نظرها. گفتنی ها کم نیست! 20210116
تابلوها و مسیرها، گره ها وگشودن ها، مشکل ها و راه جوئی ها، پرسش ها و درنگ ها