گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2019-07-13 مرور هفتگی از میان خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران 20190713
سولماز اسکندری
 
2019-07-13 اشاره به چند نوشتار: درس های انتخابات یونان برای چپ ها
نفش اقتصاد در هنر و هنرکالا، رابطه داد و نان و آزادی
رضا پهلوی در سودای بازگشت پادشاهی و نقش سیاهی لشکرها
 
2019-07-13 بیت کوین پول ارز دیجیتال چیست؟ چگونه بدست می آید؟ کارکرد و بهره وری آن کدام است؟
استخراج و مزرعه های بیت کوین به جه معنا است؟ و چرا در ایران خبرساز شده است؟
از پادکست گیگ. اجرای جادی
 
2019-07-08 مذاکرات پنهانی فرستادگان جمهوری اسلامی با چند حزب کردستانی ایران در نروژ
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر مسائل کردستان
 
2019-07-07 جدال در ابهام. نبرد رستم و اسفندیار
نمایشنامه رادیوئی نوشته فریدون شایان بر اساس شاهنامه فردوسی
 
2019-07-06 اکبر اقراقی، فعال سیاسی
میزبان تابستانی
 
2019-07-06 به یاری دستگیرشدگان زندانی روز کارگر برخیزیم
گزارش از تازه ترین وضعیت محاکمه و اتهام های دستگیر شدگان و اعتصاب غذا
سخنان بهروز الهیاری و عسل محمدی
 
2019-07-06 مرور هفتگی خبری مقاومت و مبارزه مردمی در ایران 20190706
سولماز اسکندری
 
2019-07-06 رقابت و درگیری های خونین انتقامی گروه های بزه کار در سوئد
مادران پسر از دست داده، حاشیه نشینان، مشکلات اجتماعی و ....
مهرنوش معظمی