گفتار ، گفتگو ، گزارش - سعید افشار
   
 
2018-09-17 از مادران خاوران تا مادران پارک لاله. لعنت آباد چگونه خاوران شد؟
رد کشتار زندانیان سیاسی از اوین و .... تا خاوران
گفتگو با منصوره بهکیش از خانواده مادران خاوران و مادران پارک لاله و فعال حقوق زنان
 
2018-09-17 خاوران چگونه خاوران شد؟
مکان یاد. جائی که در آن حافظه جمعی شکل گرفته و حافظه تاریخی برمی سازد!
مستند رادیوئی: تکه هائی از حقیقت کشتار و صدای مادران خاوران
 
2018-09-16 چشم تاریخ اند! عکس های گورهای دستجمعی خاوران
رویتان را برنگردانید، همه ما باید به این عکس ها بنگریم
گفتگو با بهار مجدزاده دکترای هنر از دانشگاه سوربن پاریس
 
2018-09-15 حمله موشکی سپاه پاسداران رژیم اسلامی
به مقرهای حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان
گفتگو با شاهو حسینی (حزب دمکرات کردستان ایران)
 
2018-09-15 اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین در پی اعدام رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی
و حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان گفتگو با محمد نبوی (کو مه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)
 
2018-09-15 فضای غبارآلود پساانتخابات سوئد. تغییر در بلوک بندی های کلاسیک
افزایش رای حزبSD و گفتمان راسیستی و ناسیونالیستی. نگرانی ها سوئدی ها از چیست؟
گفتگو با سروژ قازاریان تحلیل گر مسائل سیاسی و پناهندگی
 
2018-09-15 تروما خاطره و هویت جمعی سخنرانی در شب یادمان زندانیان سیاسی
گفتگو با رضا کاظم زاده روان درمانگر
 
2018-09-15 امکانات و فرصت های جنبش دادخواهی همین حالا؟
راهپیمائی دادخواهی در استکهلم ساعت دوازده ١۵ سپتامبر ٢٠١٨
گفتگو با مرسده قائدی
 
2018-09-15 راهپیمائی دادخواهی در استکهلم ساعت دوازده ١۵ سپتامبر ٢٠١٨
گزارش زنده از راهپیمائی امیر نیلو