گفتارهائى از تاریخ - على حصورى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2017-04-22 استوانه کوروش هخامنشی در فتح بابل
روایت های متفاوت و جعلیات گوناگون
هایده ترابی پژوهش گر ایران باستان و زبان اکدی
 
2017-03-21 بهاران خجسته، نوروز پیروز
برنامه 28 اسفند 1395 ، 18 مارس 2017
 
2016-11-05 درنگی بر گردهمائی در پاسارگاد بر سر آرامگاه کوروش
و کتیبه مشهور کوروش هخامنشی
 
2016-01-23 پرتره: در بزرگداشت باقر مومنی پژوهش گر و فعال سیاسی چپ
در گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ
معرفی کتاب باقر مومنی خدا محمد ابلیس از حمید جهانبخش
گفتگو با باقر مومنی: من یک میلیتانت چپ هستم
 
2016-01-09 یادبودها
درگذشت هما ناطق پژوهشگر تاریخ
درگذشت مادر بهکیش از مادران خاوران و ....
 
2015-12-19 شب يلدا تولد خورشید! آغاز تقويم زمستانى
پاى سخن علی حصورى پژوهش گر تاریخ و زبان
 
2015-05-11 فضیلت مجروح .مدرنیته و تفکر انتقادی در ایران
غوری در اندیشه های سعدی، حافظ و عبید
گفتگو با حسین شیبان استاد تاریخ در دانشگاه استکهلم
 
2014-12-29 حافظ ! شاعر دنیای خیال انگیز، شاعر شاعران ، شاعر همه زمان ها
چرا همه نحله های فکری حافظ را می ستایند و بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند.
با حضور علی حصوری، منوچهر تقوی بیات، شکوفه تقی
 
2014-09-13 گفتار: 26 سال از قتل عام زندانیان سیاسی در زندانهای ایران گذشت
جنبش دادخواهی علیه فراموشی و جنایت از اوین ها تا خاوران ها