اين و آن سوى آزادى و حق - فرزين ايران فر
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2018-01-13 در این صدا و در آن سخن
نگاهی به مبارزات سیاسی و انعکاس آن در شعر و رمان
گفت و گو با شهریار دادور
 
2017-12-09 گفتگوی فرزین ایران فر با علی نگهبان پژوهش گر، نویسنده و منتقد ادبی(2)
چیستی رمان، رمان فارسی، رمان و مدرنیته، فردگرائی و فردیت
در این صدا و در آن سخن، در گستره ادبیات
 
2017-12-02 گفتگوی فرزین ایران فر با علی نگهبان پژوهش گر، نویسنده و منتقد ادبی
چیستی رمان، رمان فارسی، رمان و فردیت انسان و مدرنیته
در این صدا و در آن سخن
 
2017-10-29 گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد
ادبیات تبعید،نگاهی به رمان از آینه بپرس شهلا شفیق
ادبیات ما وارد مرحله دیگری شده،تبعید وطن ماست
در این صدا، در آن سخن.در گستره ادبیات
 
2017-09-23 گفت و گو با حسین مولا (حسن رادیو آزادی)
درباره کتاب خاطراتش،در جستجوی یحیی
 
2017-09-23 شکل ها و راه های گوناگون مبارزه با حجاب اجباری
در جستجوی برابری
نیلوفر غلامی ، فرزین ایران فر
 
2017-09-16 در جستجوی برابری
حجاب اجباری ابزار سلطه و فرودستی زن
نیلوفر غلامی ، فرزین ایران فر
 
2017-09-11 تلاش هواداران محمد علی طاهری برای توقف حکم اعدام او
گفت و گو با مهیار صراف از اعضای عرفان حلقه در سوئد
 
2017-09-09 بررسی تلاش های تاکنونی در رابطه بازندانیان سیاسی بشر
با نگاهی به گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق
گفت و گو با امیر نیلو، فعال حقوق بشر