اين و آن سوى آزادى و حق - فرزين ايران فر
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2021-03-15 سیری در نقد ادبی. گفتگوی فرزین ایران فر با علی رادبوی نویسنده
رمان در گریز. گریز از جمهوری اسلامی و از سنت و ایدئولوژی
درباره چگونگی زندگی و مبارزه فعالان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
 
2021-02-13 نوشته های کوتاه پرسش های بزرگ
گفتگوی فرزین ایران فر با محمدرفیع محمودیان
 
2021-02-13 آزادی عشق، عشق آزاد
فرزین ایران فر
 
2021-01-25 پی نوشت اپراتور، نشر باران. گفتگوی فرزین ایرانفر با ونوس ترابی نویسنده
رمانی خیالی برگرفته از واقعیت جنایت سرنگونی هواپیمای اوکراینی بر فراز تهران
سیری در نقد ادبی ..... فرزین ایران فر
 
2021-01-23 خودکشی شیده لالمی روزنامه نگار سخت کوش
مرگ خودخواسته در آن فضای تیره فرزین ایران فر
 
2021-01-09 داستان های زینت آیتی نژاد
سیری در نقد ادبی ..... فرزین ایران فر
 
2021-01-02 دوزبانگی! سرایش شعر به زبان کردی و فارسی
کنش سیاسی وفرهنگی و انسان را مد نظر داشتن
فرزین ایران فر از جهان اشعار و افکار انور عباسی شاعر می پرسد
 
2020-12-12 رمان استر. گفتگوی فرزین ایران فر با محسن نکومنش نویسنده
سیری در ادبیات و نقد ادبی
 
2020-11-14 پرتره ای از احمد رضا احمدی شاعر موج نو گرا
گفتگوی فرزین ایران فر با حافظ موسوی