اين و آن سوى آزادى و حق - فرزين ايران فر
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2019-09-07 یک رمان یک نویسنده ..... فرزین ایران فر. گفت و گو با کتایون آذرلی نویسنده
رمان "هیچگاه در تبعید". تحولات روانی زنی در چالش مناسبات مردسالارانه
 
2019-07-13 سفرنامه بالکان (5)
فرزین ایران فر
 
2019-07-06 سفرنامه بالکان (4)
فرزین ایران فر
 
2019-06-29 سفرنامه بالکان (3)
فرزین ایران فر
 
2019-06-22 سفرنامه بالکان (2)
فرزین ایران فر
 
2019-06-15 سفرنامه بالکان (1)
فرزین ایران فر
 
2019-06-15 سفرنامه بالکان
گفت و گو با فرزین ایرانفر
 
2019-06-08 يك رمان، يك نويسنده
گفتگوی فرزین ایران فر با مسعود نقره کار در باره رمان؛ هذيان هاي مقدس
 
2019-06-02 مفهوم عدالت. تلاش و مبارزه برای آزادی و عدالت و برابری
گفت و گوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر