اين و آن سوى آزادى و حق - فرزين ايران فر
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2020-05-09 یادمان نجف دریابندری نویسنده و مترجم برجسته
گفتگوی فرزین ایران فر با اکبر معصوم بیگی نویسنده و مترجم
 
2020-02-29 گفتگوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر
خوانش شاعر از شعرهای خود
 
2020-01-25 منظومه افسانه نیمایوشیج یک بیان نامه ادبی سیری در نقد ادبی
گفتگوی فرزین ایران فر با مهدی استعدادی شاد
 
2019-12-07 خیزش آبان، سرکوب و کشتار مردم معترض
فرزین ایرانفر
 
2019-11-16 رمان پیش از تردید. گفتگوی فرزین ایران فر با فهیمه فرسائی
یک رمان یک نویسنده
 
2019-10-19 گقتگوی فرزین ایران فر با رسول نژادمهر نویسنده رمان برزخ
یک رمان ..... یک نویسنده .....
 
2019-10-05 رمان فلسفی برزخ نوشته رسول نژادمهر
یک رمان یک نویسنده ..... فرزین ایران فر
 
2019-09-28 مسائل اقلیمی چالش اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی اخلاقی و روانی در برابر جامعه ی...
گفتگوی فرزین ایران فر با جواد آزادی پژوهش گر و کنش گر محیط زیست
 
2019-09-28 خرد در محاصره احساس. پیرامون بحران اندیشه اجتماعی
گفتگوی فرزین ایران فر با ابراهیم مهاجر نویسنده کتاب مائیت و منیت