اين و آن سوى آزادى و حق - فرزين ايران فر
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2017-07-22 گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد(2)
ادبیات داستانی و رمان در ایران امروز
در این صدا، در آن سخن. در گستره ادبیات
 
2017-07-16 گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد
ادبیات داستانی و رمان درایران امروز
در این صدا، در آن سخن. در گستره ادبیات
 
2017-07-08 تفکر انتقادی
گفت و گوی فرزین ایران فر با احمد پوررسول. از آرشیو
 
2017-07-01 برنامه ی تابستانی ی در این صدا و در آن سخن
گفتگوی فرزین ایرانفر با رامش صفوی (نویسنده)در باره رمان و ادبیات
 
2017-06-17 الگوریتم، رمانی درباره زندگی محمد خوارزمی
در این صدا ، در آن سخن
میز گردی درباره بررسی رمان الگوریتم، با حضور جاوید سینا، فرزین ایرانفر و نویسنده رمان محسن نیکو منش
 
2017-06-10 نگاهی به ادبیات معاصر افغانستان
در این صدا ، در آن سخن
گفتگوی فرزین ایران فر با سینا جاوید
 
2017-05-27 یادی از امیر جلاالدین اعلم
مترجم آثار کافکا
 
2017-05-27 آوای تبعید. بر گستره ادبیات و فرهنگ
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف
 
2017-05-20 هموفوبیا، هم جنس گرا و ترانس هراسی و تبعیض علیه هم جنس گرایان
پیش داوری ها و تعصبات نسبت به دگرباشان و چگونگی مقابله با آن
به عشق احترام بگذارید! گفتگوی فرزین ایران فر با مهناز قزلو