اين و آن سوى آزادى و حق - فرزين ايران فر
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2016-12-03 نگاهی به کاسترو و شاخص های ارزیابی از شخصیت او
فرزین ایران فر
 
2016-08-27 اوضاع کردستان سوریه، شرایط جدید و آینده آن
گفت و گو با هیمن سیدی و غنی مجیدی
 
2016-08-27 راه های پیشگیری از انتشار مواد مخدر
گفت و گوی فرزین ایرانفر با آزاده کیان، جامعه شناس
 
2016-08-27 ترانزیت مواد مخدر، و راه های انتشار آن از افغانستان به ایران
گفت و گو با سیما نوری
 
2016-08-27 تبعیض نسبت به شهروندان افغان در ایران
گفت گو با مریم احمدی و جاوید سینا
 
2016-08-27 مناظره در مورد جنجال بورکینی در فرانسه
با حضور ماریا رشیدی و بهارک
 
2016-08-27 گروه تئاتر کاروان و نمایش ایستگاه آخر در استکهلم
گفت و گو با امیر برعشی و جواد نوروزیان
 
2016-08-27 گپ و گفت بامدادی
درنگی بر چند رویداد و خبر
 
2016-08-20 28 مرداد، سالگرد لشگرکشی جمهوری اسلامی به کردستان
گفت و گو با احمد اسکندری