2018-07-24 مهرنوش معظمی مددکار اجتماعی
میزبان تابستانی
 
2018-07-17 شیوا فرهمند، نویسنده و مترجم
میزبان تابستانی
 
2018-07-09 مهرداد درویش پور، جامعه شناس
میزبان تابستانی
 
2018-07-02 ماریا رشیدی فعال حقوق زنان
میزبان تابستانی
 
2018-06-24 بهرنگ اسلامی. وکیل ساکن استکهلم
میزبان تابستانی
 
2018-06-18 علی حصوری پژوهش گر تاریخ و فرهنگ ایران
میزبان تابستانی
 
2018-06-09 ارزیابی از کار بیست و نهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان در استکهلم
بخش ارزیابی از 29مین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان در استکهلم
این فایل به علت عوض کردن باطری یک قطعی دارد و چند دقیقه از جلسه ضبط نشده است
 
2017-05-11 اقتصاد ایران و ویژگی های آن
سمینار رادیوئی از هفته آینده در رادیو همبستگی
 
2016-07-14 تیرِ تبلیغ بر کمانِ جعلِ جهان (3) نوشته بهروز شیدا
گَشتی در هشت سریال دیگر در سایه ی متن های دیگر