برنامه‌های ویژه
   
 
2018-08-14 احمد اسکندری تحلیل گر مسائل خاورمیانه و کردستان
میزبان تابستانی
 
2018-08-13 شیرین محمدی کنش گر اجتماعی و زنان
میزبان تابستانی
 
2018-08-06 سحر مصلح کنش گر اجتماعی
میزبان تابستانی
 
2018-07-30 ناصر رحیم خانی پژوهش گر تاریخ ایران و کنش گر سیاسی
میزبان تابستانی
 
2018-07-24 مهرنوش معظمی مددکار اجتماعی
میزبان تابستانی
 
2018-07-17 شیوا فرهمند، نویسنده و مترجم
میزبان تابستانی
 
2018-07-09 مهرداد درویش پور، جامعه شناس
میزبان تابستانی
 
2018-07-02 ماریا رشیدی فعال حقوق زنان
میزبان تابستانی
 
2018-06-24 بهرنگ اسلامی. وکیل ساکن استکهلم
میزبان تابستانی