تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2019-05-18 تنش و تبلیغات جنگی امریکا و حکومت اسلامی در ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-05-04 بازداشت و لت و کوب کارگران در روز جهانی کارگر در تهران
یکم مه در پاریس و ادامه جنبش جلیقه زردها در فرانسه
مدل شکست خورده رژیم چنج کودتایی در ونزوئلا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-04-20 آتش سوزی کلیسای نتردام و حوادث الجزایر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-04-06 از پوپولیسم تا سوسیالیسم سده بیست و یکم
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-03-23 شادباش نوروز 1398. بهروز فراهانی
سالی پشت سر سالی پیش رو. شکاف گسترده و ژرف میان حکومت و مردم
دریوزگی اپوزیسیون پرو امریکائی و بخشی از سلطنت طلبان
 
2019-03-09 حکومت اسلامی در بن بست.
شکاف بالا و پائین، شکاف در بالا. مرحله جدیدی در جنبش مردمی علیه رژیم
نقد و نظر بهروز فراهانی
 
2019-02-09 بحران در رژیم اسلامی و اصلاحات ساختاری خامنه ای
کنفرانس ورشو و برنامه امریکا برای یک پیمان نظامی علیه رژیم ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-01-26 بحران قدرت و تنش در ونزوئلا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-01-12 درگیری های ترامپ در هیات حاکمه امریکا و سیاست مهاجرتی و دیوارکشی
شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازی نخ نمای حاکمان ستم گر
نقد و نظر با بهروز فراهانی