تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2020-09-19 نقد و نظر با بهروز فراهانی: اوضاع سیاسی پرتب و تاب ایران
فراموشی مردم ستم دیده فلسطین اشغالی در عادی سازی روابط کشورهای عربی خلیج فارس با اسرائیل
 
2020-09-05 کارنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سیاست
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-08-01 تنش های امریکا و چین. جنگ سرد؟ روند قطب بندی سرمایه داری امروز جهان
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-07-18 پیمان نامه 25 ساله ایران و چین
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-07-04 الحاق سرزمین اشغالی کرانه باختری رود اردن به اسرائیل،نقض شدید حقوق بین‌الملل
نقد نگاه و موضع نیروهای ایرانی به مساله فلسطین
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-06-20 روز الغای برده داری. نگاهی به برده داری در امریکا و اروپا
و نقش آن در انباشت اولیه سرمایه داری
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-06-20 اختلالات رفتاری در دوران کرونائی. گفتگو با وحید روان دوست روان شناس
چگونه هم محدودیت ها را رعایت کنیم و هم از اختلالات رفتاری مانند وسواس دور شویم؟
 
2020-06-20 سروده ای از سعید یوسف برای سعید سلطان پور که امسال هشتاد ساله می شد
نماندی که من پیری ات را ببینم نماندی ببینی مرا وقت پیری
جوان اوفتادی، نمی خواستی خود شوی پیر و روزی به بستر بمیری
 
2020-06-20 مجله خبری هفته. 20200620
از اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه تا دستگیری و محاکمه فعالان سیاسی و مدنی و....