تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2020-11-21 بولیوی: انتخابات، کودتا، مورالس، جنبش بسوی سوسیالیسم
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-11-07 مناقشه در انتخابات آمریکا و پیامد آن در ایران
بحث و گفتگو با محمدعلی امینی و بهروز فراهانی
 
2020-10-31 اسلام گرایان در فرانسه، انتخابات در آمریکا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-10-23 گفتگو با بهروز فراهانی: انتخابات آمریکا مکانیزم انتخابات ریاست جمهوری
سوژه های اصلی در نحوه رای دادن شهروندان،تفاوت های ترامپ و بایدن، سیاست خارجی و سرنوشت برجام
 
2020-10-17 فرانسه در شوک حمله تروریستی اسلامگرایانه
قتل معلم تاریخ به خاطر نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام،انتخابات آمریکا، موج جدید کرونا در فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-10-03 دوقطبی شدن جامعه امریکا در انتخابات جاری و نگاهی به نظام سیاسی آمریکا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-09-19 نقد و نظر با بهروز فراهانی: اوضاع سیاسی پرتب و تاب ایران
فراموشی مردم ستم دیده فلسطین اشغالی در عادی سازی روابط کشورهای عربی خلیج فارس با اسرائیل
 
2020-09-05 کارنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سیاست
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-08-01 تنش های امریکا و چین. جنگ سرد؟ روند قطب بندی سرمایه داری امروز جهان
نقد و نظر با بهروز فراهانی