تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2020-01-25 چشم انداز وضعیت سیاسی ایران در پرتو تحولات اخیر. موقعیت رژیم و جنبش های مردمی
جنبش مبارزاتی در فرانسه علیه سیاست های ریاضتی دولت مکرون
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-01-11 شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و پس لرزه های قتل سلیمانی در عراق و ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-12-29 سالی می رود 2019 سالی می آید 2020
نگاهی به پشت سر ، نگاهی به پیش رو
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-12-14 اعتصابات فرانسه ، 16 آذر دانشگاه و نگاهی به یک نقد غیراخلاقی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-11-30 ویژکی و اهمیت خیزش آبان 98. خیزش تهی دستان و محرومان علیه حکومت اسلامی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-11-16 بحران سیاسی در بولیوی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-11-03 خیزش علیه نئولیبرالیسم از آمریکای لاتین تا خاورمیانه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-10-19 روژاوا و تهاجم جنایت کارانه ارتش ترکیه و بازی قدرت های امپریالیستی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-10-05 آرژانتین ورشکسته الگوی نئولیبرالیسم، اکوادور تظاهرات علیه دولت راست
رانت خواری بایدن ها در امریکا و روند استیضاح ترامپ
نقد و نظر با بهروز فراهانی