تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2017-03-18 نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو سالی می رود ... سالی می آید
 
2017-02-18 فلسطین پایان یک دوران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-02-04 فضای سیاسی فرانسه در پرتو انتخابات ریاست جمهوری
اتهامات فساد مالی به فرانسوا فیون
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-01-21 نگاهی به برنامه صد روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-01-07 نظم نوین جهانی در پرتو جنگ سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-12-24 محکوم کردن ادامه شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین
در قطع نامه شورای...
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-12-10 سیاست های بیزینسی دونالد ترامپ
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-11-26 فیدل نماد انقلاب بود!
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2016-11-12 آیا پرزیدنت ترامپ خطرناک است؟
از ژست ضد سیستمی تا ساکن شدن در باتلاق واشنگتن
نقد و نظر با بهروز فراهانی