تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2021-01-09 پدیده ترامپ و پیامد هجوم هواداران ترامپ به کنگره در جامعه امریکا
یک بام دو هوای سیاست مداران امریکایی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-12-26 سالی می رود سالی می آید!2020 - 2021 نگاهی به پشت سر نگاهی به پیش رو!
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-12-19 واکسن های کرونا آماده تزریق!
آزادی فردی، خیرجمعی، بحران بی اعتمادی، تئوری توطئه
گفتگوی سعید افشار با بهروز فراهانی
 
2020-12-05 بایدن – برجام
نفد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-11-21 بولیوی: انتخابات، کودتا، مورالس، جنبش بسوی سوسیالیسم
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-11-07 مناقشه در انتخابات آمریکا و پیامد آن در ایران
بحث و گفتگو با محمدعلی امینی و بهروز فراهانی
 
2020-10-31 اسلام گرایان در فرانسه، انتخابات در آمریکا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2020-10-23 گفتگو با بهروز فراهانی: انتخابات آمریکا مکانیزم انتخابات ریاست جمهوری
سوژه های اصلی در نحوه رای دادن شهروندان،تفاوت های ترامپ و بایدن، سیاست خارجی و سرنوشت برجام
 
2020-10-17 فرانسه در شوک حمله تروریستی اسلامگرایانه
قتل معلم تاریخ به خاطر نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام،انتخابات آمریکا، موج جدید کرونا در فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی