تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2019-11-16 بحران سیاسی در بولیوی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-11-03 خیزش علیه نئولیبرالیسم از آمریکای لاتین تا خاورمیانه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-10-19 روژاوا و تهاجم جنایت کارانه ارتش ترکیه و بازی قدرت های امپریالیستی
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-10-05 آرژانتین ورشکسته الگوی نئولیبرالیسم، اکوادور تظاهرات علیه دولت راست
رانت خواری بایدن ها در امریکا و روند استیضاح ترامپ
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-09-28 چگونگی تعیین نظام در انقلاب آتی ایران و مشخصات دولت جایگزین
مناظره و بحث روبن مارکاریان و بهروز فراهانی
 
2019-09-21 پهپاد پرانی و موشک اندازی در حمله به تاسیسات آرامکو عربستان
سرگردانی امریکای ترامپ. تنش ایران و عربستان سرانجام چه می شود؟
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-09-07 نگاهی به سه کشور. برگزیت بریتانیا، بحران ایتالیا، تورم آرژانتین
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-07-27 از گروگان گرفتن نفت کش ها تا نخست وزیری بوریس جانسون در بریتانیا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-07-13 سراب مذاکره پنهانی چهار حزب کردستانی با حکومت اسلامی
جایگاه کوتولگی اروپا در تنش های ایران و آمریکا
نقد و نظر با بهروز فراهانی