تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2019-09-07 نگاهی به سه کشور. برگزیت بریتانیا، بحران ایتالیا، تورم آرژانتین
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-07-27 از گروگان گرفتن نفت کش ها تا نخست وزیری بوریس جانسون در بریتانیا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-07-13 سراب مذاکره پنهانی چهار حزب کردستانی با حکومت اسلامی
جایگاه کوتولگی اروپا در تنش های ایران و آمریکا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-06-29 ارزیابی از تنش های جدید در روابط ایران و آمریکا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-06-15 نقد و نظر با بهروز فراهانی: تشدید تنش امریکا و حکومت اسلامی ایران و اقدامات میانجی...
درخواست امریکا از بریتانیا برای تحویل جولیان آسانژ
افتضاح تبانی قاضی و دادستان علیه د سیلوا لولا رئیس جمهور پیشین در برزیل
 
2019-06-02 تغییر لحن امریکا در تنش با رژیم جمهوری اسلامی ایران. افسردگی طرفداران جنگ
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-06-01 تغییر لحن امریکا در تنش با رژیم جمهوری اسلامی ایران. افسردگی طرفداران جنگ
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-05-18 تنش و تبلیغات جنگی امریکا و حکومت اسلامی در ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-05-04 بازداشت و لت و کوب کارگران در روز جهانی کارگر در تهران
یکم مه در پاریس و ادامه جنبش جلیقه زردها در فرانسه
مدل شکست خورده رژیم چنج کودتایی در ونزوئلا
نقد و نظر با بهروز فراهانی