تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2018-05-19 سزنوشت برجام، ادامه جنگ بر سر سوریه
سیاست چرخشی روسیه و موقعیت رژیم ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-05-05 صف بندی های جدید در خاورمیانه در رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای و جنگ های نیابتی
با اشارتی به درگیری ها و مجادله ها بر سر برجام
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-04-21 مناسبات بین المللی در شرایط کنونی، برگشت به شرایط پیش از سازمان ملل؟
پیامدهای تنش ها در روابط بین المللی بر مردمان و صلح جهانی؟
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-04-07 کشتار اخیر اسرائیل در فلسطین و اعتصابات در فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-03-24 سالی که گذشت و چشم انداز سال پیش رو
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-03-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی:نگاهی از زاویه ای دیگر به اتحادیه اروپا، از درون به...
و نگاهی به روز جهانی زن،جنگ تجاری ترامپ، روابط امریکا و کره شمالی، انتخابات روسیه، انتخابات ایتالیا
 
2018-02-24 نقد و نظر با بهروز فراهانی: سوریه معادله ای چهار مجهولی
تفییر مداوم و سریع آرایش صحنه سیاسی و جنگی
ضرورت پشتیبانی از مقاومت عفرین
 
2018-02-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی: استراتژی جدید ایالات متحده امریکا زیر فرمان دونالد...
تولید بمب های هسته ای کوچک در جنگ های مدیریت شده هسته ای
رویاروئی رژیم های اسرائیل و ایران در آتش جنگ سوریه
 
2018-01-27 گردهم آئی الیت سرمایه داران در داووس سوئیس با حضور ترامپ. هماهنگی یا گسیختگی؟
تهاجم ارتش ترکیه به منطقه عفرین کردستان سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی