تحليل ،تفسير ، بررسى، نقد! با بهروز فراهانى
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2019-03-23 شادباش نوروز 1398. بهروز فراهانی
سالی پشت سر سالی پیش رو. شکاف گسترده و ژرف میان حکومت و مردم
دریوزگی اپوزیسیون پرو امریکائی و بخشی از سلطنت طلبان
 
2019-03-09 حکومت اسلامی در بن بست.
شکاف بالا و پائین، شکاف در بالا. مرحله جدیدی در جنبش مردمی علیه رژیم
نقد و نظر بهروز فراهانی
 
2019-02-09 بحران در رژیم اسلامی و اصلاحات ساختاری خامنه ای
کنفرانس ورشو و برنامه امریکا برای یک پیمان نظامی علیه رژیم ایران
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-01-26 بحران قدرت و تنش در ونزوئلا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-01-12 درگیری های ترامپ در هیات حاکمه امریکا و سیاست مهاجرتی و دیوارکشی
شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازی نخ نمای حاکمان ستم گر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-12-29 سالی می رود سالی می آید
نگاهی به پشت سر ، نگاهی به پیش رو
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-12-15 جنبش جلیقه زردها در فرانسه. جنبش انبوه خلقی علیه نئولیبرالیسم دولت ماکرون
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-12-01 درنگی بر جنبش اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و روند خصوصی سازی ها در...
جنبش جلیقه زردها در فرانسه، نشست گروه 20
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-11-17 روابط بین المللی در پرتو جنگ جهانی اول
نقد و نظر با بهروز فراهانی