دنیای سینما - برنامه ای از جواد تسلیمی
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2019-03-23 دنیای سینما با جواد تسلیمی
معرفی کوتاه پنج فیلم؛
همه می دانند، هرگز رویت را برنگردان، خانه ای که جک ساخت، غروب و سفر به سرزمین رؤیاها
 
2019-03-16 نمایش همه فیلم های امسال جشنواره سوسک طلائی در خانه فیلم استکهلم
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-09 نگاهی به فیلم؛ براساس جنسیت
مبارزه زنی علیه تبعیض جنسیتی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-09 نگاهی به فیلم؛ کفرناحوم
فیلمی از نگاه کودکان و اعتراض آنها به هستی شان
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-02 نگاهی به فیلم woman at war
داستان مبارزه یک زن شجاع فعال محیط زیست
حقوق بشر یا حقوق همه موجودات زنده؟
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-02-24 گپی در مورد فیلم زن مبارز، فستیوال فیلم فمینیستی استکهلم و اسکار امسال
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-02-16 معرفی چهارده فیلم در حال اکران
سوختن، خیابان بیل، سوگلی، مرد سگی، معاون، سه رخ، دختر و...
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-02-02 نگاهی به فیلم استرید جوان و دیگر فیلم های کاندید سوسک طلائی در سال 2019
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-01-05 نگاهی به پنج فیلم در حال اکران
معرفی فیلم های کتاب سبز، روم، پازل، جنگ سرد و دزدان فروشگاه
دنیای سینما با جواد تسلیمی