دنیای سینما - برنامه ای از جواد تسلیمی
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2019-06-29 نقد و بررسی فیلم پیانو
دنیای سینما با جواد تسلیمی (بازپخش از آرشیو (20190303)
 
2019-04-06 سیل، گفتمان و سینما
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-04-06 نقش های جمشید مشایخی در سینما
تصاویری از تاریخ ایران
 
2019-04-06 واردا به روایت انیس
آخرین فیلم انیس واردا دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-04-06 معرفی دو فیلم دیگر
بیگناه، وینسنت ونگوگ- بر دروازه ابدیت
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-23 دنیای سینما با جواد تسلیمی
معرفی کوتاه پنج فیلم؛
همه می دانند، هرگز رویت را برنگردان، خانه ای که جک ساخت، غروب و سفر به سرزمین رؤیاها
 
2019-03-16 نمایش همه فیلم های امسال جشنواره سوسک طلائی در خانه فیلم استکهلم
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-09 نگاهی به فیلم؛ براساس جنسیت
مبارزه زنی علیه تبعیض جنسیتی
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2019-03-09 نگاهی به فیلم؛ کفرناحوم
فیلمی از نگاه کودکان و اعتراض آنها به هستی شان
دنیای سینما با جواد تسلیمی