در گذر اندیشه - جواد تسلیمی
لینک به آرشیو قدیمی‌ ‌  
 
2021-01-25 از فیلم های رنگی تا انقلاب های رنگی. از حجاب اجباری تا کلاه گیس اجباری
گپ و گفت سعید افشار و جواد تسلیمی
 
2020-12-26 دوران کرونا و پسا کرونا
گپ و گفت سعید افشار و جواد تسلیمی
 
2020-08-08 جشنواره دیجیتالی پراید استکهلم. مروری بر تاریخچه حقوق دگرباشان در سوئد
خسرو سینائی سینماگر پیشرو ، آلن پارکر سینماگر معترض
گپ و گفت سعید افشار و جواد تسلیمی
 
2020-06-13 نگاهى به قتل رومينا اشرفى از طريق منشور جنسيتى گفتمان پدر سالار
چگونه گفتمان پدرسالار پدران را تبديل به قاتلان دختران خود مي كند
در گذر اندیشه .... جواد تسلیمی
 
2020-05-02 نگاهی به بحران کرونا و سیاست دولت سوئد از دریچه ادبیات
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی
 
2020-04-11 راه کار دولت سوئد در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا
سوئد کشور ویژه ای نیست و تدابیر اتخاذ شده در بحران کرونا اشتباه و ناکافی بوده است
گفتگو با جواد تسلیمی تحلیل گر بازار کار و اقتصاد سیاسی
 
2019-02-16 ناسیاست، ضد سیاستی برای نامرئی کردن سیاست(2)
در سیاست راه رسیدن به ممکن ها از طریق اندیشیدن دائم به ناممکن هاست.
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2019-02-09 هفته آینده در رادیو همبستگی با حضور جواد تسلیمی
سیاست هنر بازی با ممکن ها یا ناممکن ها را طلبیدن
بحث و گفتگو همگانی پیرامون معنا و مفهوم سیاست
 
2019-02-02 ناسیاست، ضد سیاستی در جهت نامرئی کردن و نفی تضادهای اصلی جامعه!
در گذر اندیشه ..... جواد تسلیمی