2019-01-19 کارزار من هم شکنجه شدم و کمپین تنها نمان به درد
کارکرد شکنجه در حکومت اسلامی گفتگو با مهرنوش موسوی سخنگوی کمپین تنها نمان به در و حیدر جهانگیری زندانی سیاسی دهه شصت
 
2019-01-19 نامه اسماعیل بخشی و شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با علی پیچگاه پیش کسوت کارگری
 
2019-01-19 بگیر و ببند رژیم، مقاومت و مبارزه مردمی
مرور هفتگی خبرها
 
2019-01-19 غارت گری و فساد گسترده در حکومت اسلامی،شکست رژیم در فضای مجازی از فیلترینگ تا...
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. حیدر جهانگیری، سعید افشار
 
2019-01-12 تحولات سیاسی، چالش و جایگاه گفتمان و راهبرد نیروی چپ در شرایط کنونی ایران
ولوله نامه اسماعیل بخشی و شقاوت های پی در پی رژیم اسلامی
گفتگو با حسن حسام فعال سیاسی و عضو سازمان راه کارگر
 
2019-01-12 درگیری های ترامپ در هیات حاکمه امریکا و سیاست مهاجرتی و دیوارکشی
شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازی نخ نمای حاکمان ستم گر
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2019-01-12 تشکیل دولت جدید سوئد
ادامه اجرای سیاست های نئولیبرال و ریسک رشد بیشتر جنبش راسیستی
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2019-01-12 فرق اساسی بین اسلام افراطی و راسیسم وجود ندارد
پاسخ به پرسش یک شنونده
جواد تسلیمی
 
2019-01-12 تحولات سیاسی از ایران تا سوئد. سمینار کارگری در استکهلم و ....
تماس های تلفنی شنوندگان