2018-01-06 اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
گزارش باقر ابراهیم زاده از تظاهرات هانوفر و اعتراض به حضور شاهرودی
 
2017-12-23 درنگی بر زندگی مهاجران ایرانی نسل اول در اروپا
مهاجرت فصلی نو در زندگی، چگونگی مواجهه با جامعه جدید
بحث و گفتگو با اصغر اسلامی(آلمان) پروانه سلطانی(انگلستان) محبوبه انگلوند(سوئد)
 
2017-12-16 نگاهی از اعماق به زندگی و سیاست. سایه روشن هائی از خاطره ها
گفتگو با هوشنگ گلاب دژ مبارز سیاسی
کتاب خاطرات انتشارات ارزان
 
2017-11-25 در دفاع از پناه جویان، مبارزه با سیاست ها و قوانین سخت گیرانه پناهندگی در سوئد
گفتگوی با سارا سلیمان پور اکتیویست
 
2017-11-11 قصه های فهمیه فرسائی تصویر گر مشکل ها،ناهمواری ها و هویت یابی مهاجران در اروپا
پژوهش درباره آثار ادبی نسل دوم مهاجران ایرانی تبار
گفتگو با فهیمه فرسائی نویسنده و منتقد ادبی
 
2017-11-11 سیزدهمین جشن واره بین المللی سینمای تبعید در یوتبوری سوئد
دنیا خانه من است. هم نگاهی و هم صدائی انسان معاصر
گفتگو با حسین مهینی دبیر جشنواره
 
2017-11-04 کانون نویسندگان ایران در تبعید:شب یادمان علی اشرف درویشیان در استکهلم
آدینه 10 اکتبر ساعت 17 در سالن axelsbergtorget
نگاهی به آثار و زندگی علی اشرف درویشیان نویسنده محرومان
گفتگو با عباس سماکار
 
2017-10-29 گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد
ادبیات تبعید،نگاهی به رمان از آینه بپرس شهلا شفیق
ادبیات ما وارد مرحله دیگری شده،تبعید وطن ماست
در این صدا، در آن سخن.در گستره ادبیات
 
2017-10-21 کناره گیری از شورای هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست
توضیح روبن مارکاریان نماینده سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) از چرائی و دلایل جدائی
توضیح هلمت احمدیان از حزب کمونیست ایران در پاسخ