2018-12-29 اعتراض های فرودستان و کارگران از دی پارسال تا دی امسال
نوستالژی ماندن در حسرت گذشته غبارآلود
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2018-12-15 گپ بامدادی: قتل خاموش وحید صیادی نصیری زندانی سیاسی در حین اعتصاب عذا
نگاه به بالای رسانه های جریان غالب،بی بی سی و لانسه کردن پهلوی
یلدا و مفهوم امروزی رسم ها و دیرپائی سنت ها
 
2018-12-01 بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای در ایران
برنامه ای از حمید جهان بخش و سعید افشار
ناصر زرافشان، سیما صاحبی، مریم حسین زاده، پرستو فروهر، فرخنده حاجی زاده، منصور کوشان و... مسعود نقره کار، ابوالحسن بنی...
 
2018-12-01 درنگی بر جنبش اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و روند خصوصی سازی ها در...
جنبش جلیقه زردها در فرانسه، نشست گروه 20
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-12-01 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران. سولماز اسکندری
ادامه اعتراض کارگران هفت تپه و فولاد و دستگیری اسماعیل بخشی علی نجاتی سپیده قُلیان
 
2018-12-01 اعتراض کارگران هفت تپه و فولاد رخدادی فرا محلی
شعر شهریار دادور، مرگ علی رضا رضائی طنز پرداز، مرگ اصلان اصلانیان شاعر و ....
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2018-12-01 با ما در خیابان است، شعری برای کارگران هفت تپه
شهریار دادور
 
2018-11-24 از جمعه سیاه تا جمعه سیاه، انور خامه ای آخرین بازمانده گروه 53 نفر هم رفت. و...
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2018-11-17 مرور هفتگی خبرها
20181117