2018-02-03 گپ بامدادی. درنگ بر دختران خیابان انقلاب و مبارزه با حجاب اجباری
گفت و گوی فرزین ایران فر و سعید افشار
 
2018-02-02 سازمان دهی اعتراضات پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج کشور
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی با شماری از کنش گران و فعالان سیاسی در استکهلم
 
2018-01-28 حریق دی! سرفصلی برای پیکارهای آتی و رفرنسی در تاریخ مبارزات تهیدستان و زحمتکشان...
تجربه ها و درس ها، وارسی ها و بررسی ها. نقاط ضعف جنبش و دلائل توقف سریع آن
گفتگو با شهاب برهان تحلیل گر مارکسیست
 
2018-01-27 دستگیرشدگان خیزش دی 96 و زندانیان سیاسی را دریابیم
گزارش خبری سیاسی سولماز اسکندری
 
2018-01-27 گردهم آئی الیت سرمایه داران در داووس سوئیس با حضور ترامپ. هماهنگی یا گسیختگی؟
تهاجم ارتش ترکیه به منطقه عفرین کردستان سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-01-27 اعتراض های سراسری در خیزش دی ماه لایه های پائینی جامعه
جایگاه مبارزه علیه حجاب اجباری و پرسش ها، مسئله ها، چالش های فعالان جنبش زنان در ایران
گفتگو با هایده مغیثی استاد ارشد بازنشسته دانشگاه یورک کانادا و پژوهش گر...
 
2018-01-27 تجاوز ارتش سوریه به کانتون عفرین در کردستان سوریه
قلدری های اردوغان با چراغ سبز چه کسانی؟
گفتگو با عباس ولی جامعه شناس و تحلیل گر مسائل خاورمیانه
 
2018-01-27 درس های خیزش دی 1396
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
فرزین ایران فر، سعید افشار، بهروز خباز
 
2018-01-26 مناظره و بحث پیرامون خیزش دی ماه در ایران
شنوندگان