2019-01-26 ثروتمندان ثروتمندتر فقرا فقیرتر، ترور مخالفان سازوکار وزارت اطلاعات، طراحی...
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. بهروز خباز و سعید افشار
 
2019-01-26 تماس های تلفنی شنوندگان
برنامه 20190126
 
2019-01-19 بازداشت امیر امیرقلی، فعال چپگرا از اعضای تحریریه نشریه گام توسط وزارت اطلاعات
گفتگو با عباس امیرقلی پدر امیر امیرقلی
 
2019-01-19 کارزار من هم شکنجه شدم و کمپین تنها نمان به درد
کارکرد شکنجه در حکومت اسلامی گفتگو با مهرنوش موسوی سخنگوی کمپین تنها نمان به در و حیدر جهانگیری زندانی سیاسی دهه شصت
 
2019-01-19 نامه اسماعیل بخشی و شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با علی پیچگاه پیش کسوت کارگری
 
2019-01-19 سبک کار در جنبش کارگری ایران(آرشیو)
گفت و گوی بهروز خباز با مجید تمجیدی و اسد گلچینی
 
2019-01-19 بگیر و ببند رژیم، مقاومت و مبارزه مردمی
مرور هفتگی خبرها
 
2019-01-12 تحولات سیاسی از ایران تا سوئد. سمینار کارگری در استکهلم و ....
تماس های تلفنی شنوندگان
 
2018-12-29 مرور هفتگی خبرهای مقاومت و مبارزه مردمی در ایران
سولماز اسکندری