2018-04-21 جنایت ساواک رژیم پهلوی، اسیرکشی و تیرباران 9 زندانی سیاسی در تپه های زندان اوین
گفتگو با میهن جزنی رفیق و همسر بیژن جزنی از رهبران و نظریه پردازان چپ و چریک های فدائی
 
2018-04-14 مادرم در آینه نشست! 3 و 4
نویسنده قصه و بازحوان فریده ابلاغیان (قسمت سوم و چهارم)
 
2018-04-07 کشتار اخیر اسرائیل در فلسطین و اعتصابات در فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-03-24 کمک رسانی به پناهجویان افغان در استکهلم
گفت و گوی فرزین ایرانفر با مریم فیروزآبادی
 
2018-03-10 وضعیت زنان مهاجر در بازار کار سوئد
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-03-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی:نگاهی از زاویه ای دیگر به اتحادیه اروپا، از درون به...
و نگاهی به روز جهانی زن،جنگ تجاری ترامپ، روابط امریکا و کره شمالی، انتخابات روسیه، انتخابات ایتالیا
 
2018-02-11 سازمان دهی اعتراضات پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج کشور
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی با شماری از کنش گران و فعالان سیاسی در استکهلم
 
2018-02-02 سازمان دهی اعتراضات پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج کشور
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی با شماری از کنش گران و فعالان سیاسی در استکهلم
 
2018-01-26 معرفی چهارمین شماره نشریه آوای تبعید. بر گستره ادبیات و فرهنگ.سردبیر اسد سیف
با مجموعه ای از شعر، داستان، طنز، نقد و بررسی تئاتر، مصاحبه
تاریخ و اسلام شناسی، معرفی کتاب و یاد یاران