2018-04-21 معرفی چند فیلم در حال اکران
The House by the Sea, Double Lover, See You Up There, Loveless, The Workshop, Jimmie
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-04-21 شکاف عمیق در فرهنگستان سوئد. بحران گفتمان مرد سفید محافظه کار، اروپا محور؟
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-04-21 مناسبات بین المللی در شرایط کنونی، برگشت به شرایط پیش از سازمان ملل؟
پیامدهای تنش ها در روابط بین المللی بر مردمان و صلح جهانی؟
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-04-14 بحران، مرافعه و کناره گیری ها در آکادمی سوئد
محرمانه پشت پرده! از فتوا تا می تو(from fatwa to me-too)
گفتگو با روشنک شاعر و مترجم
 
2018-04-14 حمله موشکی امپریالیست ها به سوریه
بک شنونده در تماس های تلفنی
 
2018-04-14 مرافعه و کناره گیری ها در آکادمی سوئد. چرا اکنون؟
احمد اسکندری
 
2018-04-14 جنگ بر سر سوریه:حمله موشکی امریکا فرانسه بریتانیا به سوریه
رویکردهای فرهنگی رژیم، خرابش کنید! راه حل های هم پیوندی احزاب مهاجرستیز و ...
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار
 
2018-04-07 کشتار اخیر اسرائیل در فلسطین و اعتصابات در فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-04-07 گپ و گفت بامدادی
تظاهرات اعراب در اهواز، نگاهی انتقادی به تشکیل حزب چپ ایران و...
با حضور، فرزین ایرانفر، سعید افشار و علی دماوندی