2015-04-22 نگاهی به نظام پزشکی در ایران
گفت و گوی فرزین ایرانفر با دکتر بیانی، سرطان شناس
 
2015-04-22 نگاهی به نظام پزشکی در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با یک مددکار اجتماعی در کرج
 
2015-04-14 اذیت و آزار جنسی دو نوجوان ایرانی در بازگشت از سفر حج عمره درعربستان
بروز احساسات ناسیونالیستی، تعصبات شیعی و تژادپرستانه ضد عرب
گفتگوی فرزین ایرانفر با محمدرفیع محمودیان جامعه شناس و نعیمه دوستدار ژورنالیست
 
2015-03-28 خودسوزی یک دستفروش از تونس تا ایران و پیامهای نهفته در آن
چرا خودسوزی و مرگ یونس عساکره واکنش در خوری نیافت؟ زیر پوست شهر چه خبر است؟
نظرات چندتن از کاربران شبکه های اجتماعی در اینترنت از فیس بوک عبدی کلانتری
 
2015-03-28 تماس های تلفنی شنوندگان
مسابقه فوتبال ایران و سوئد،قتل فرخنده دختر افغان و .....
 
2015-03-09 آزار و مزاحمت های جنسی و جنسیتی علیه زنان
گفت و گو با شعله ایرانی سردبیر نشریه آوای زن و مهری جعفری حقوق دان
 
2015-02-21 پشت گرد و غبار آسمان خوزستان
خشک کردن تالاب هورا‌لعظیم برای استخراج نفت میدان نفتی آزادگان،باعث بروز ریزگردها شده است.
گفتگو با مهدی هاشمی پژوهشگر
 
2015-02-21 بحران آب در ایران
گفتگو با اعظم بهرامی پژوهشگر
 
2015-02-21 گپ و گفت بامدادی
درنگی بر چند موضوع و رویداد