2015-05-16 هموفوبیا، واهمه و انزجار از دگرباشان جنسی
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفت‌و‌گو با کنش گران حقوق دگرباشان جنسی
گفتگو با محمدجواد اکبرین دین پژوه
 
2015-05-15 یک جمع بندی از اعتراضات در مهاباد، در پیوند با مرگ پریناز خسروی در هتل تارا
آتش زیر خاکستر؛ اعتراض سیاسی
گفتگو با محمدرضا اسکندری سردبیر سایت کردانه
 
2015-05-09 پیرامون کشته شدن فریناز خسروی
گزارش و گفت و گو
 
2015-05-09 مشکلات شغل رانندگان تاکسی در سوئد و استکهلم
گفت و گو با سعید تقوی و تعدادی از رانندگان تاکسی
 
2015-05-02 زلزله در نپال
به کمک هم نوعان خود بشتابیم
 
2015-05-02 برکناری و اخراج از کار به خاطر صدای زنانه
آن سوی مکث ..... مهناز قزلو
گفتگو با قاسم اکسیری فرد استاد فیزیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 
2015-04-25 خواسته ها و مبارزات سراسری معلمان
گزارش تحلیلی فعال کارگری، ستار رحمانی، و گفت و گوی بهروز خباز با اسماعیل عبدی و مجید تمجیدی
 
2015-04-25 فاجعه غرق شدن قایق پناهجویان . دریای مدیترانه گورستان پناهجویان
بحران مهاجرت و پناهندگی پرده بردار چهره نظام سرمایه داری جهانی
گفتگو با احمد پوری کنش گر مدنی فعال امور پناهندگی
 
2015-04-23 سریال طنز تلویزیونی در حاشیه! نظام پزشکی ایران در حاشیه!
نگاهی به الگو و نظام پزشکی در ایران
گفتگو با یک پزشک و یک مددکار اجتماعی در ایران
نظرات چند تن از شنوندگان