2015-08-08 پدیده تکدی‌گری و چگونگی برخورد با آن
گفت و گوی فرزین ایرانفر با محمد رفیع محمودیان، جامعه شناس
 
2015-08-08 ثبت نام کودکان مهاجر افغان فاقد مدرک شناسایی در مدارس ایران
گفت و گو با محسن نکومنش و زهرا موسوی
 
2015-08-08 اعتراض به آفیش تبلیغاتی حزب خارجی ستیز دموکرات های سوئدی
گفت و گو با رحمت
 
2015-08-01 آن سوی مکث... مهناز قزللو
گزارشی از فستیوال پراید در استکهلم
 
2015-08-01 میهمان تابستانی
نیما هاتفی از بیماری سرطان خود و چگونگی مبارزه با آن سخن میگوید
 
2015-07-19 حکومت نمایشی و نمایش برد در وارونه سازی توافق هسته ای
تردید مضمون طنز و لطیفه های بعداز توافق هسته ای و...
گپ بامدادی، درنگی بر چند موضوع و رویداد
 
2015-07-04 وضعیت مهاجران افغان در ایران
در گفتگو با عبدالحکیم حمیدی، فعال حقوق بشر
 
2015-06-27 زبان و زمان، از اندیشه تا گفتار
چرا برای بیان اندیشه، گاه بسیار کلی، مبهم و طولانی سخن می گوئیم
گفتگو با غنی مجیدی
 
2015-06-20 شکاف طبفاتی در تهران: روایتی مستند از فقر و نابرابری
از قلعه مرغی و دروازه غار تا سعادت آباد و سعد آباد
گزارش از یاسمن خالقیان
چهره های متفاوتی از فقر، سقوط آزاد زندگی طبقه کارگر ، مردم تا کمر خم شده در سطل های...