جهان
   
 
2017-08-12 بحران موشکی در کره، زندانی کردن دوباره رضا شهابی، وعده های پوچ روحانی و ...
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
فرزین ایران فر، بهروز خباز، سعید افشار
 
2017-08-05 بحران سیاسی در ونزوئلا
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-07-22 تنش میان فلسطینیان و پلیس اسرائیل در بیت‌المقدس
زمینه و ریشه خشونت اشغال گری اسرائیل است
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-07-16 بحران در حکومت اسلامی. مرافعه بر سر چیست؟
ضرورت صف مستقل در برابر کلیت رژیم اسلامی!
گفتگو با مجید دارابیگی تحلیل گر سیاسی
 
2017-07-08 تظاهرات اعتراضی ضدسرمایه‌داری به اجلاس گروه ۲۰ در هامبورگ
گزارش و گفتگو با حسین نقی پور خبرنگار
 
2017-07-08 مسائل مبرم جهان امروز
99 درصدی ها علیه حاکمیت یک در صدی ها
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-07-01 بررسی کتاب مدیریت توحش بیانیه اسلام جهادی
بستر و زمینه برآمد اسلام جهادی سلفی. نگاهی از درون به داعش
گزارشی از جلسه در دانشگاه تهران
 
2017-07-01 دوره پسا داعش؟ آیا بوی جنگ تازه ای در خاورمیانه می آید؟
نگاهی به جغرافیای سیاسی خاورمیانه و رقابت و نبرد بر سر منابع انرژی
گفتگو با غنی مجیدی
 
2017-07-01 جذب شماری از افغان های ستم دیده در ایران بوسیله سپاه و اعزام به جنگ در سوریه
گفتگوی سایت پروسه با علی جوان افغان ساکن ایران
که چگونگی شرکت خودش در تیپ فاطمیون و مدافعان حرم را شرح داده است