جهان
   
 
2018-02-18 مختصات و مشخصات سرمایه داری امروز و راه های گذر از سرمایه داری
نگاهی به چپ سوسیالیستی ایران از منظر سوسیال دمگراسی رادیکال
گفتگو با سعید رهنما استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک کانادا و پژوهش گر مسائل سوسیالیزم
 
2018-02-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی: استراتژی جدید ایالات متحده امریکا زیر فرمان دونالد...
تولید بمب های هسته ای کوچک در جنگ های مدیریت شده هسته ای
رویاروئی رژیم های اسرائیل و ایران در آتش جنگ سوریه
 
2018-02-03 در همبستگی با دختران خیابان انقلاب
تظاهرات در استکهلم پشتیبانی از مبارز زنان ایران علیه حجاب اجباری
گفتگو با فریده ابلاغیان
 
2018-02-03 تهاجم و تجاوز ارتش ترکیه به عفرین در کردستان سوریه
چگونه می توان جلوی این جنگ را گرفت؟
گفتگو با ابراهیم علی پور فعال سیاسی کرد عضو پژاک
 
2018-01-27 گردهم آئی الیت سرمایه داران در داووس سوئیس با حضور ترامپ. هماهنگی یا گسیختگی؟
تهاجم ارتش ترکیه به منطقه عفرین کردستان سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-01-27 تجاوز ارتش سوریه به کانتون عفرین در کردستان سوریه
قلدری های اردوغان با چراغ سبز چه کسانی؟
گفتگو با عباس ولی جامعه شناس و تحلیل گر مسائل خاورمیانه
 
2018-01-27 تظاهرات در استکهلم در همبستگی با مقاومت مردم عفرین
پشتیبانی از یگان های مدافع خلق در برابر نهاجم و تجاوز ارتش ترکیه
گفتگو با جلال محمدنژاد
 
2018-01-20 کنفرانس درباره مساله خلق ها و حقوق بشر در پارلمان اروپا
برگزارکننده؛ پلاتفرم دمکراتیک جنبش ها و خلق های ایران
گفتگو با بهرام رحمانی از سخنرانان و برگزارکنندگان
 
2018-01-20 نگاهی به فیلم ها و سینمای سوئد در سال 2017
جشنواره سوسک طلائی Guldbagge
دنیای سینما با جواد تسلیمی