زنان
   
 
2018-11-24 ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
خشونت جنسی و جنسیتی بر زنان آمیزه ای از فرهنگ سنت مذهب قوانین در نظام مردسالاری
حمیلا نیسگیلی،فرزین ایرانفر،سعید افشار،مهرنوش معظمی
 
2018-10-06 جایزه صلح نوبل امسال 2018
برای نادیا مراد و دنیس موک وگه، کنش گران مبارزه با تجاوز جنسی به زنان
گفتگو با هایده درآگاهی
 
2018-09-22 در آستانه فصلی گند. رادیو هیچ کیدز نویز ششم
کدام صدا حذف می شود؟ کدام صدا را نمی شنویم؟
چگونه سرمایه و مردسالاری دست تسمه از گرده‌ی زنان کشیده‌اند.
 
2018-09-17 از مادران خاوران تا مادران پارک لاله. لعنت آباد چگونه خاوران شد؟
رد کشتار زندانیان سیاسی از اوین و .... تا خاوران
گفتگو با منصوره بهکیش از خانواده مادران خاوران و مادران پارک لاله و فعال حقوق زنان
 
2018-09-15 امکانات و فرصت های جنبش دادخواهی همین حالا؟
راهپیمائی دادخواهی در استکهلم ساعت دوازده ١۵ سپتامبر ٢٠١٨
گفتگو با مرسده قائدی
 
2018-08-31 آمینه کاکاباوه فعال سیاسی عضو حزب چپ در پارلمان سوئد
میزبان تابستانی
 
2018-08-13 شیرین محمدی کنش گر اجتماعی و زنان
میزبان تابستانی
 
2018-08-04 گرایش جنسی سیال است!
رژه افتخار (پراید) در استکهلم. حق هر انسان بر بدن خویش!
گفتگو با زینب پیغمبرزاده کنشگر حقوق دگرباشان
 
2018-07-24 مهرنوش معظمی مددکار اجتماعی
میزبان تابستانی