جامعه
   
 
2020-09-26 ک مثل کرونا، ک مثل کوید 19
شما چه می گویید؟
 
2020-09-26 نیکوکاری فریبکارانه در شرایط نابرابرانه
بازخوانی جستاری از عبدالرحمان نجل رحیم مغزپژوه
 
2020-09-19 گزارش: انفجار کرونایی در ایران
تلاش ها برای دستیابی به واکسن کوید 19 در جهان
 
2020-09-12 سال تحصیلی جدید در شرایط کرونائی ونابرابری طبقاتی و ابزار آموزشی اینترنتی سامانه...
مافیای کنکور، تبعیض گسترده جنسیتی، پولی و کالائی بودن آموزش همگانی، ترک تحصیل بدلیل فقر و .....
مهرآفاق مقیمی نیاکی
 
2020-09-12 رقابت و تسویه حساب گروه های بزه کار در سوئد و نگرانی خانواده ها
آیا رابطه ای هست بین مهاجرت و مهاجران با بزه کاری آنگونه که معاون پلیس می گوید
گفتگو با سامان پاک نژاد وکیل و مجید تمجیدی مددکار اجتماعی
 
2020-09-05 اجاره نشینی، کشتار زندانیان سیاسی، از میان خبرها
گزارش سازمان ملل و عفو بین الملل مجموعه‌ای تکان دهنده از موارد نقض حقوق بشر در اعتراضات آبان 98
گپ بامدادی. فرزین ایران فر، سعید افشار
 
2020-09-05 وضعیت قرمز و هشدار در ۲۸ استان ایران و مخالفت حسن روحانی با اعمال محدودیت‌های...
سخنان دکتر هاشمیان در بیمارستان مسیح دانشوری
 
2020-09-05 کارزار افشاگری های آزارهای جنسی و تجاوز در ایران
چند نکته قابل تامل به نقل از نشریه عصیان
 
2020-08-29 کارزار شکستن سکوت آزارهای جنسی و تجاوز در ایران
شهامت حرف زدن زنان و گفتن از رنج و تلخی تجربه ها. از دست درازی ها، اغفال ها، آزارها و تجاوزها
گزارش و روایت راوی اونلاین از گفتگو با شماری از خبرنگاران زن