جامعه
   
 
2019-06-22 سفرنامه بالکان (2)
فرزین ایران فر
 
2019-06-02 قتل میترا استاد توسط همسرش محمدعلی نجفی شهردار و وزیر پیشین حکومت اسلامی
از "پرستوی" خبرچین تا زن کشی در دعوای جناحی
گفتگو با مجید داراب بیگی و مینا خانی
 
2019-06-01 تغییر لحن ترامپ در تنش با حکومت اسلامی ایران، قتل همسر زن کشی در دعوای جناحی و...
گپ آغازین. سعید افشار
 
2019-06-01 قتل میترا استاد توسط همسرش محمدعلی نجفی شهردار و وزیر پیشین حکومت اسلامی
از "پرستوی" خبرچین تا زن کشی در دعوای جناحی
گفتگو با مجید داراب بیگی و مینا خانی
 
2019-05-25 چرا حال مردم خوب نیست؟ رشد تنش ها و ناهنجاری های روانی در ایران. علت ها و پیامدها؟
نگاهی به افسردگی و اضطراب در ایران و در میان فعالان سیاسی
گفتگو با دکتر علی سرکوهی روان شناس
 
2019-05-11 فاجعه سیل و فاجعه پسا سیل. سکوت خبری، مردم سیل زده چه می کنند؟
گفتگو با پژمان رحیمی فعال سیاسی چپ
 
2019-04-13 سيل ويرانگر حكومت ويرانگر
تالاب هورالعظیم در مرکز بحث ها و کشاکش ها در فاجعه سیل و فاجعه پسا سیل
گفتگو با پژمان رحیمی فعال سیاسی چپ و مهدی هاشمی پژوهش گر محیط زیست فعال سیاسی عرب
 
2019-04-06 سيل ويرانگر حكومت ويرانگر
چرا روستاها و شهرهای ایران در مقابل رخدادهای طبیعی آسیب پذیرند، دجار مصیبت می شوند و غافلگیر؟
فرزین ایران فر ، پژمان رحیمی ، سعید افشار
 
2019-03-30 سيل ويرانگر حكومت ويرانگر
یاری و امدادرسانی مستقل مردم به مردم حق آنهاست
مرورى بر متن و حاشيه هاى سيل در شمال و جنوب