جامعه
   
 
2018-02-19 تنهائی و حس تنهائی. غم، رنج و کنج قلعه تنهائی
فرق بین حس تنهائی و تنها ماندن و تنها شدن؟
گفتگوی فرزین ایران فر با جواد نوروزیان از گروه تئاتر کاروان و سیامک نوروزی روان درمان گر
 
2018-01-20 خیزش دی 96 فرودستان دوره ای جدید در سپهر سیاسی ایران
اقتصاد سیاسی و تحلیل طبقاتی؟ چه کسی سوژه تحول است؟
گفتگو با هژیر پلاسچی روزنامه نگار و امید منتظری روزنامه نگار
 
2018-01-13 ویژگی های خیزش دی 96 فرودستان
ویژگی های سرکوب و عمل کرد اصلاح طلبان حکومتی
گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ
 
2018-01-08 برنامه ویژه اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
گزارش، گفتار، گفتگو
 
2017-12-30 ارزیابی از خیزش و شورش مردمی علیه رژیم اسلامی
فرودستان خشمگین در گستره سراسری انبار باروتند
گفتگو با حسن حسام فعال سیاسی چپ و حمید مافی روزنامه نگار چپ
 
2017-12-30 ویژگی های خیزش های اعتراضی مردمی جاری در ایران
گفتگو با مهرداد درویش پور جامعه شناس
 
2017-12-30 عبور از جناح های حکومتی، کل رژیم اسلامی زیر ضرب خیزش های مردمی
حمید جهان بخش، فرزین ایران فر، بهروز خباز ، سعید افشار
 
2017-12-16 شهامت سخن گفتن از آزارهای جنسی
تاثیر و پیامد کارزار می تو #metoo و فراروئی آن به یک جنبش گسترده
گفتگو با احمد اسکندری تحلیل گر سیاسی و کنش گر جنبش برابری خواهانه جنسیتی
 
2017-12-16 طرح جدید بازنشستگی در سوئد، افزایش سن بازنشستگی!
گفتگو با غنی مجیدی اقتصاددان و نظر چند شنونده