سیاست
   
 
2018-07-14 پخش اعترافات اجباری چند چهره و ستاره اینستاگرامی از سیمای جمهوری اسلامی
واکنش خشم گینانه افکار عمومی، رژیم دنبال چه چیزی است و هراس آن از چیست؟
رقص تقابل دو سبک زندگی.گفتگو با مینا خانی رقصنده و اکتیویست
 
2018-07-14 ترامپ دربرابر اروپا؟
تظاهرات گسترده علیه ترامپ در لندن
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-07-14 کشتی های کمک های مردمی به غزه به ساحل غزه و اسرائیل نزدیک می شوند!
غزه بزرک ترین زندان جهان. گفتگو با الدوز جاویدی از کنش گران مسافر ship to gaza
 
2018-07-14 سرنگونی، رژیم چنج، ثبات منطقه
سیاست و رویکرد چپ رادیکال چیست؟
نوشته ای از عبدی کلانتری، گپ سعید افشار، بهروز خباز
 
2018-07-09 مهرداد درویش پور، جامعه شناس
میزبان تابستانی
 
2018-07-07 مبارزات مردم خوزستان در اعتراض به بی آبی و آلودگی آب
ویرانی زیست بوم خوزستان توسط حکومت مرکزگرا
گفتگو با مهدی هاشمی
 
2018-07-07 مبارزات مردمی در اعتراض به ویرانی زیست بوم خوزستان و آلودگی آب
بی عرضگی درماندگی و چپاول رژیم ضد مردمی اسلامی حاکم بر ایران علی دماوندی
 
2018-07-07 اخراج دو دیپلمات حکومت اسلامی از هلند
گفتگو با احمد پوری
 
2018-07-07 نگرانی از آینده ایران یا نگرانی از حال ایران؟
گپ بامدادی. سعید افشار، بهروز خباز