سیاست
   
 
2018-02-22 طرح رفراندوم برای گذر از جمهوری اسلامی در پس لرزه های خیزش دی و پیش لرزه های خیزش...
یک پروژه سیاسی و نقشه هدفمند یا یک حباب سیاسی؟ سوخت رسانی به جنبش یا سوخت گرفتن از جنبش؟
بحث و گفتگو با حسن شریعت مداری و تقی روزبه
 
2018-02-20 گپی درباره فیلم مرگ استالین با احمد اسکندری
معرفی چند فیلم در حال اکران
دنیای سینما با جواد تسلیمی
 
2018-02-18 مختصات و مشخصات سرمایه داری امروز و راه های گذر از سرمایه داری
نگاهی به چپ سوسیالیستی ایران از منظر سوسیال دمگراسی رادیکال
گفتگو با سعید رهنما استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک کانادا و پژوهش گر مسائل سوسیالیزم
 
2018-02-17 گپ بامدادی. درنگی بر فراخوان و شعار رفراندوم ها در شرایط کنونی
ایجاد گیجی و تعلیق سیاسی در هنگامه اعتلای سیاسی
گفت و گوی فرزین ایران فر، بهروز خباز و سعید افشار
 
2018-02-11 سازمان دهی اعتراضات پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج کشور
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی با شماری از کنش گران و فعالان سیاسی در استکهلم
 
2018-02-10 طرحی نو برای سازمان دهی مبارزات و ضرورت همکاری در دوره گذار
گفتگو با آزاده شکوهی
 
2018-02-10 آنان که می ترساندند حالا می ترسند
ابر چالش های آکاردئونی در گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
گپ بامدادی. فرزین ایران فر و سعید افشار
 
2018-02-08 چرا تبریز و آذربایجان در خیزش دی ماه دز حد قابل انتظار نبودند؟
گفت و گوی فرزین ایرانفر با هدایت سلطان زاده
 
2018-02-03 دختران خیابان انقلاب جنبش در جنبش .مشخصه و تداوم آن. گفتگو با پروین اردلان و آزاده...
آیا مبارزه علیه حجاب اجباری با دختران خیابان انقلاب وارد کیفیتی نوین شده است؟
جایگاه مبارزه با حجاب اجباری در مجموعه مسائل و چالش های جنبش زنان؟