سیاست
   
 
2017-12-09 وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران. زیر پوست جامعه چه می گذرد؟ گفتگو با ناصر زرافشان
جلوگیری از برگزاری مراسم کانون نویسندگان بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده
ارزیابی از برگزاری امسال روز دانشجو و پرونده سازی برای پرستو فروهر
 
2017-12-09 در خاورمیانه پرتنش، اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه چه می گوید؟ چه می خواهد؟
گام های آغازین برای شکل گیری شبکه و گفتگو و پیوند فعالان سوسیالیست خاورمیانه
گفتگو با فریدا آفاری
 
2017-12-09 16 آذر روز دانشجوی امسال1396. صدای تاریخ!حفر کانالی به بیرون از این وضعیت تعلیق
بیانیه 32 شورای صنفی.دست زورمندان اقتصادی و سیاسی از قلمروهای حیات انسانی کوتاه
گزارش از گردهم آئی ها و اعتراض های دانشجوئی
 
2017-12-02 انباشت بحران های متعدد جمهوری اسلامی پس از برجام. این نشانه ها به ما چه می گویند؟
از کشمکش های درون رژیم و مرافعه مقامات لات و لوت تا شکاف عظیم مردم و نظام و فشارهای بین امللی
گفتگو با تقی روزبه و مهران مصطفوی تحلیل گران سیاسی
 
2017-12-02 تحولات در درون کابینه ترامپ. نقد و نظر با بهروز فراهانی
از سیاست کاهش مالیاتی یک درصدی ها تا سیاست نا روشن خارجی و خشن مهاجرتی
 
2017-12-02 از ورزش تا سیاست از احمدی نژاد تا احمدزاده از نان تا نژاد و ....
گپ و گفت بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
سعید افشار، بهروز خباز
 
2017-11-24 4 آذر روزی تلخ ، جمعه سیاه، تبدیل سوژه متفکر به موجود مصرف کننده
احمدی نژاد در نقش مخالف،برده فروشی پس از امپریالیستی ترین جنگ در لیبی
آقای تمساح رئیس جمهور زیمبابوه و... گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-11-18 رویدادها و افدام های محمد بن سلمان در عربستان و سیاست خارجی آن
رقابت و تنش با ایران، استعفای سعد حریری در لبنان
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-11-18 پس از همه پرسی اسبقلال اقلیم کردستان
آیا همه پرسی اسبقلال اقلیم کردستان گامی به پیش بود یا به پس؟
بحث و مناظره هیمن سیدی و یوسف اردلان