سیاست
   
 
2017-10-21 همه پرسی اسبقلال اقلیم کردستان، حق تعیین سرنوشت یا بازی با سرنوشت خلق؟
ترسیم حقوقی جغرافیای دولت ها بر پایه صرف اتنیکی تقریبا غیرممکن است
گفتگو با هدایت سلطان زاده تحلیل گر سیاسی و مسائل ملی
 
2017-10-21 پس از همه پرسی اسبقلال اقلیم کردستان
محاسبه بد، تبانی، خیانت؟ و عقب نشینی نیروهای پیشمرگه از کرکوک
گفتگو با احمد اسکندری کارشناس مسائل کردستان
 
2017-10-21 کناره گیری از شورای هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست
توضیح روبن مارکاریان نماینده سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) از چرائی و دلایل جدائی
توضیح هلمت احمدیان از حزب کمونیست ایران در پاسخ
 
2017-10-21 پیروزی نیروهای دمکراتیک سوریه در بازپس گیری رقه پایگاه اصلی داعش
سخنرانی نسرین عبداله سخنگوی یگان های مدافع زنان (ی.پ.ژ) در میدان النعیم رقه
با شکست داعش اوضاع در سوریه و کنفدراسیون دمکراتیک چه روندی را خواهد گرفت؟
گفتگو با...
 
2017-10-21 پس از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و کاتولونیا، از کرکوک تا بارسلون
باز هم تاملی بر مفهوم حق تعیین سرنوشت
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2017-10-21 ترور در موگادیشو و کابل،جنگ فراموش شده یمن، مرد خوب امروز؟،
محاسبه بد/ تبانی/...
حماسه رای به یک شیاد، خشونت در لایه های زیرین جامعه
گپ و گفت بامدادی، درنگی بر چند رویداد و موضوع. سعید افشار، بهروز خباز
 
2017-10-21 کناره گیری از شورای هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست
توضیح روبن مارکاریان نماینده سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) از چرائی و دلایل جدائی
 
2017-10-21 کناره گیری سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) از شورای هماهنگی نیروهای چپ و...
توضیح هلمت احمدیان از حزب کمونیست ایران
 
2017-10-14 برجام در سیاست و استراتژی دونالد ترامپ. فرجام برجام؟
تحریم‌های تازه، تهدیدهای تازه؛ رئیس جمهور آمریکا دنبال چیست؟
گفتگو با مهران مصطفوی پروفسور فیزیک، فعال و تحلیل گر سیاسی