سیاست
   
 
2017-03-18 نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به پشت سر، نگاهی به پیش رو سالی می رود ... سالی می آید
 
2017-03-18 کنسرت شاهین نجفی در هم کاری با آویو گفن در اسرائیل
اشغال گری اسرائیل و حقوق مردم...
مناظره بهرام رحمانی فعال سیاسی و شاهین نجفی هنرمند معترض
 
2017-03-11 در کشاکش زندگی، زندگی نامه احمد نوین
از تولد تا انقلاب بهمن1357
گفتگو با احمد نوین مبارز قدیمی
 
2017-03-10 اشاره ای به هفته خبری، گردهم آئی های معلمان و ....
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-03-04 اسکار فروشنده فرهادی، سیاست های خانمان برانداز رژیم اسلامی نسبت به مردم آسیب پذیر
اسپانسورهای رسانه های ایرانی خارج کشور و ....
گپ و گفت بامدادی درنگی بر چند رویداد و موضوع
 
2017-03-01 دانلود کتاب بازخوانی قتل های سیاسی زنجیره ای
به کوشش حمید جهان بخش و سعید افشار
 
2017-02-25 پایان کار داعش در موصل ، بعد چی؟
صف بندی های تازه در خاورمیانه، بازی با کارت همه پررسی استقلال کردستان
گفتگو با عباس ولی استاد دانشگاه بوغازچی استانبول
 
2017-02-25 رویکرد دولت ترامپ نسبت به ایران و پیمان نظامی عربی برای مقابله با حمهوری اسلامی...
ائتلاف ها و صف بندی های جدید در خاورمیانه، چقدر واقعی و عملی؟
گفتگو با فرزانه روستائی ژورنالیست
 
2017-02-25 هشدار کانون نویسندگان ایران در تبعید
مخدوش کردن مرز تبعید با هم سازی و هم آوائی حکومت اسلامی
گفتگو با عباس سماکار عضو هیات دبیران کانون نوبسندگان ایران در تبعید