سیاست
   
 
2019-01-19 محاکمه سه نویسنده‌ی عضو کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا...
به اتهام تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام، مساله سانسور در ایران
گفتگو با رضا خندان
 
2019-01-19 بازداشت امیر امیرقلی، فعال چپگرا از اعضای تحریریه نشریه گام توسط وزارت اطلاعات
گفتگو با عباس امیرقلی پدر امیر امیرقلی
 
2019-01-19 صدمین سالگرد قتل رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنشت نظریه‌پردازان جنبش کارگری و...
نقد رفرمیسم دفاع از آزادی و پیوند سوسیالیسم و دمکراسی میراث رزا لوگزامبورگ سوسیالیست انقلابی
گفتگو با حبیب ریاحی و روبن مارکاریان
 
2019-01-19 کارزار من هم شکنجه شدم و کمپین تنها نمان به درد
کارکرد شکنجه در حکومت اسلامی گفتگو با مهرنوش موسوی سخنگوی کمپین تنها نمان به در و حیدر جهانگیری زندانی سیاسی دهه شصت
 
2019-01-19 نامه اسماعیل بخشی و شکنجه در حکومت اسلامی
گفتگو با علی پیچگاه پیش کسوت کارگری
 
2019-01-19 بگیر و ببند رژیم، مقاومت و مبارزه مردمی
مرور هفتگی خبرها
 
2019-01-19 غارت گری و فساد گسترده در حکومت اسلامی،شکست رژیم در فضای مجازی از فیلترینگ تا...
گپ بامدادی. درنگی بر چند رویداد و موضوع. حیدر جهانگیری، سعید افشار
 
2019-01-12 تحولات سیاسی، چالش و جایگاه گفتمان و راهبرد نیروی چپ در شرایط کنونی ایران
ولوله نامه اسماعیل بخشی و شقاوت های پی در پی رژیم اسلامی
گفتگو با حسن حسام فعال سیاسی و عضو سازمان راه کارگر
 
2019-01-12 درگیری های ترامپ در هیات حاکمه امریکا و سیاست مهاجرتی و دیوارکشی
شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و بازی نخ نمای حاکمان ستم گر
نقد و نظر با بهروز فراهانی