کارگری
   
 
2017-05-13 فاجعه انفجار معدن یورت آزادشهر
در نبود تشکل های مستقل کارگری، معادن و کارگاه ها کشتارگاهی برای کارگران است.
گفت و گوی بهروز خباز با ناصر آغاجری
 
2017-05-13 شب همبستگی با کارگران معدن یورت آزادشهر در استکهلم
جمعه 19 مه، ساعت 18 الی 21 در...
تظاهرات علیه نمایش انتخابات حکومت اسلامی در استکهلم
جمعه 19 مه ساعت 13 جلوی سفارت جمهوری اسلامی
گفتگو با بهرام رحمانی و مهرنوش شفیغی
 
2017-05-06 معدن درد! معدن رنج! (انفجار در معدن زغال سنگ یورت آزادشهر، مرگ معدن چیان)
دولت و کارفرمایان مسبب و مسئول این فاجعه هستند
گزارش و گفتگو با بهروز خباز
 
2017-05-06 وضعیت نابسمان برای رانندگان(Färdtjänst)
خدمات حمل و نقل بیماران و توان خواهان در سوئد
گفتگوی فرزین ایران فر با بهراد انصاری
 
2017-04-29 برنامه ویژه بمناسبت اول مه ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر
سنت روز یکم مه، معنای روز جهانی کارگر
نگاهی به بیانیه ها و قطع نامه های امسال در ایران
 
2017-04-29 انتخابات و کارگران، قانون گرایی، برگزاری اول ماه مه
گفت و گوی بهروز خباز با محمود صالحی
 
2017-04-29 پیش از تولد هم کارگر بودم! می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم!
گفتگو با سابیر هاکا و شعرخوانی او
 
2017-04-29 گزارشی از کوشش ها و اقدام های فعالان کارگری در ایران
در آستانه روز جهانی کارگر
گفتگو با آیت نیافر
 
2017-04-29 تحلیل و ارزیابی از جنبش کارگری ایران
گفتاری از شادیار عمرانی