حقوق بشر
   
 
2018-02-21 قتل کاووس سید امامی در زندان سپاه،دستگیری شماری از کنش گران محیط زیست
درنگی بر وضعیت زیست محیطی در ایران و چشم انداز هولناکی که ترسیم می شود
سخنان بیژن دره شوری و گفتگو با امیر ممبینی و مهدی هاشمی
 
2018-02-10 گزارش از سرکوب گری های حکومت اسلامی در ایران
پژواک صدای بی صدایان. سولماز اسکندری
 
2018-02-03 صدای بی صدایان تحت ستم در ایران
خبرهایی از ایران پر تلاطم در هفته ای که گذشت
سولماز اسکندری
 
2018-02-02 سازمان دهی اعتراضات پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج کشور
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی با شماری از کنش گران و فعالان سیاسی در استکهلم
 
2018-01-20 قتل، شکنجه، فشار دستگیرشدگان خیزش دی ماه در زندان ها
گزارش سولماز اسکندری
 
2018-01-20 فشار ماموران امنیتی بر خانواده ه و تهدید مادر
گفتگو با امید اقدمی فعال حقوق کودک و پناه جوی سیاسی در ترکیه
 
2018-01-20 کنفرانس درباره مساله خلق ها و حقوق بشر در پارلمان اروپا
برگزارکننده؛ پلاتفرم دمکراتیک جنبش ها و خلق های ایران
گفتگو با بهرام رحمانی از سخنرانان و برگزارکنندگان
 
2017-12-26 جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه نه پیوسته است
گفتگو با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم
 
2017-12-09 16 آذر روز دانشجوی امسال1396. صدای تاریخ!حفر کانالی به بیرون از این وضعیت تعلیق
بیانیه 32 شورای صنفی.دست زورمندان اقتصادی و سیاسی از قلمروهای حیات انسانی کوتاه
گزارش از گردهم آئی ها و اعتراض های دانشجوئی