حقوق بشر
   
 
2018-11-17 پائیز بیست سال پیش، ادامه قتل های زنجیره ای حکومتی، زحمی باز در تاریخ و حافظه جمعی!
رد قتل ها و ترورها در فتوا و فرمان روحانیان و مقام های حکومت اسلامی!
گفتگوی حسین نقی پور با سیما صاحبی همسر زنده یاد محمدجعفر پوینده
 
2018-11-17 خبرهای ضد و نقیض درباره اعدام های دست جمعی در اهواز.چه کسی باید پاسخ گو باشد؟
عرب ستیزی در خوزستان جزئی از رویکرد مشترک سیاست رژیم و ناسیونالیسم آریاپی
گفتگو با پژمان رحیمی فعال سیاسی چپ
 
2018-11-17 هاشم خواستار معلم مبارز سخن می گوید
ماجرای ربودن و بستری کردن اجباری در بیمارستان روانی بوسیله ماموران اطلاعاتی رژیم اسلامی
 
2018-11-10 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری 12 آبان 1397
 
2018-11-03 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری 12 آبان 1397
 
2018-10-27 قتل فرشید هکی در تهران فعال حقوق بشر و تشدید سرکوب و فشار بر کنش گران سیاسی و مدنی
گفتگوی فرزین ایران فر با مجید دارابیگی
 
2018-10-27 مرور هفتگی خبرهای مبارزه و مقاومت مردمی در ایران
سولماز اسکندری
 
2018-10-13 بررسی فعالیت های لگام(کارزار مبارزه برای لغو گام به گام اعدام)
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا
 
2018-10-13 تاریخچه مبارزه برای لغو اعدام در ایران با نگاهی به عوامل بازدارنده
گفت و گو با ناهید فرهاد، فعال حقوق بشر