حقوق بشر
   
 
2020-09-26 زندانی کردن رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن اعضای کانون نویسندگان...
و خسرو صادقی بروجنی پژوهش گر جامعه شناس
گفتگو با فرزین ایران فر
 
2020-09-26 گپ بامدادی:آینه ای برابر هفته خبری و درنگی بر چند رویداد و موضوع
ربیع نیکو ، سعید افشار
 
2020-09-19 گفتگو با حسن حسام:پیامد برانگیختگی همگانی در اعدام جنایت کارانه نوید افکاری
کارزارها علیه اعدام، وضعیت سیاسی کنونی در ایران گفتگو با حسن حسام
 
2020-09-19 گزارش و گفت و گفتگو پیرامون اعدام جنایت کارانه نوید افکاری
ربیع نیکو سعید افشار
 
2020-09-19 اعدام جنایت کارانه نوید افکاری. مردم فرودست خشم خود را صیقل می دهند
فرزین ایران فر
 
2020-09-19 رژیم قاتلان حرفه ای نوید را کشتند
گفتگوی علی دماوندی با مجید داربیگی
 
2020-09-19 پیام های مادران دادخواه که فرزندان جوانشان توسط رژیم اسلامی کشته و اعدام شدند
تا روز دادخواهی. پیام های شعله پاکروان و شهناز اکملی به بهیه نامجو مادر نوید وحید و حبیب افکاری
 
2020-09-19 نمایه 20200919 خشم همگانی و نفرت مردم از رژیم اسلامی در قتل حکومتی نوید افکاری
معرفی گفتار ها گزارش ها گفتگوها سعید افشار
 
2020-09-12 اعدام جنایت کارانه نوید افکاری کشتی گیر از معترضان خیزش مردمی مرداد 98
مروری بر پرونده و اعتراف زیر شکنجه اجباری و نمایشی بازجوخبرنگاران در سیمای رژیم
حکومت ستم گر می ترسد می ترساند!