حقوق بشر
   
 
2017-09-16 اجازه برگزاری راه پیمائی به گروه نازیستی اروپای شمالی در یوتبوری و انتقادها به...
آزادی بیان یا تحریک و ترساندن دیگران
گفتگو با شعله ایرانی سردبیر بخش خارجی دیدگاه های فمینیستی
 
2017-09-02 نگاه مجرمانه به همجنسگرایان در ایران
گفت و گو با مهناز قزلو
 
2017-08-05 امضاء و تنفیذ رای و تنصیب رئیس جمهور از سوی مقام ولایت مطلقه فقیه
نمایش پرده دیگری از بی حقی ملت ایران
نگاهی به معنای حقوقی و فقهی تنفیذ. گفتگو با ناصر رحیم خوانی پژوهش گر تاریخ
 
2017-08-05 رژه افتخار (پراید) در استکهلم. حق هر انسان بر بدن خویش!
پشتیبانی از حق هم جنس گرایان،دوجنس گرایان،ترنس ها،دگرباشان و جنبش کوئیر
گرایش جنسی سیال است!گفتگو با زینب پیغمبرزاده کنشگر حقوق دگرباشان
 
2017-08-05 نگاه و برخورد به دگرباشان در جامعه و بیشتر خانواده ها در ایران
گفتگوی ناصر یوسفی با مهدی پناهنده ساکن سوئد. از آرشیو
 
2017-07-22 دهه فراموش ناشدنی شصت!دهه 1360 چه بود؟ پایه های فاشیسم دینی چگونه ریخته شد؟
جنایت کاران هماهنگ به سخن آمده اند،همه ابزارها رسانه، سینما و منبر به کار گرفته اند
گفتگو با هدایت سلطان زاده و مرجان افتخاری
 
2017-07-08 دهه شصت از 30 خرداد 60 تا تابستان 67
جنایت ها و سرگوب گری های حکومت اسلامی در ایران
گفتگو با ناصر مهاجر پژوهش گر تاریخ. از آرشیو 2007
 
2017-07-01 دادخواست خانواده حسین پناهی در پی درگیری مرگبار در سنندج
برای نجات رامین حسین پناهی مجروح دستگیر شده توسط سپاه پاسداران
وضعیت حقوق بشر در ایران
گفتگو با امیر نیلو کنش گر حقوق بشر
 
2017-06-10 دادخواست خانواده های جان باختگان دهه شصت و اعلام جرم علیه رژیم جمهوری اسلامی
درنگی بر سخنان خامنه ای درباره رویدادهای دهه شصت
گفتگو با منیره برادران کنش گر و پژوهش گر حقوق بشر