تبعید و مهاجرت
   
 
2017-11-25 در دفاع از پناه جویان، مبارزه با سیاست ها و قوانین سخت گیرانه پناهندگی در سوئد
گفتگوی با سارا سلیمان پور اکتیویست
 
2017-11-11 قصه های فهمیه فرسائی تصویر گر مشکل ها،ناهمواری ها و هویت یابی مهاجران در اروپا
پژوهش درباره آثار ادبی نسل دوم مهاجران ایرانی تبار
گفتگو با فهیمه فرسائی نویسنده و منتقد ادبی
 
2017-11-11 سیزدهمین جشن واره بین المللی سینمای تبعید در یوتبوری سوئد
دنیا خانه من است. هم نگاهی و هم صدائی انسان معاصر
گفتگو با حسین مهینی دبیر جشنواره
 
2017-11-04 کانون نویسندگان ایران در تبعید:شب یادمان علی اشرف درویشیان در استکهلم
آدینه 10 اکتبر ساعت 17 در سالن axelsbergtorget
نگاهی به آثار و زندگی علی اشرف درویشیان نویسنده محرومان
گفتگو با عباس سماکار
 
2017-10-29 گفت و گوی فرزین ایران فر با شهروز رشید نویسنده و منتقد
ادبیات تبعید،نگاهی به رمان از آینه بپرس شهلا شفیق
ادبیات ما وارد مرحله دیگری شده،تبعید وطن ماست
در این صدا، در آن سخن.در گستره ادبیات
 
2017-10-21 کناره گیری از شورای هماهنگی نیروهای چپ و کمونیست
توضیح روبن مارکاریان نماینده سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) از چرائی و دلایل جدائی
توضیح هلمت احمدیان از حزب کمونیست ایران در پاسخ
 
2017-10-14 تبعید، تبعیض، بی حقوقی و جنگ، سوژه های عکس بابک سالاری
عکس هائی از به حاشیه راندگان و ستم دیدگان
گفتگو با بابک سالاری هنرمند عکاس
 
2017-10-07 پایان تحصن دو ماهه پناه جویان افغان در استکهلم
مبارزه برای دریافت اجازه اقامت و جلوگیری از اخراج ها ادامه دارد
گفتگو با امیر نبی زاده از سخنگویان تحصن
 
2017-10-01 از آینه بپرس
گفتگو با شهلا شفیق