تبعید و مهاجرت
   
 
2018-05-19 گفت و گو با شهریار دادور شاعر
یکی شدن شاعر و زبان او یعنی یکی شدن با روح زمانه
انتشار دو کتاب تازه از شعرهایش: زغال بگیر و بکش چشم هایت را، بابرخود ایستادگان
 
2018-04-26 پناهندگان و مهاجران بخشى از طبقه كارگر
گپ و گفت فرزین ایران فر، جواد تسلیمی، بهروز خباز و سعید افشار
 
2018-04-21 جنایت ساواک رژیم پهلوی، اسیرکشی و تیرباران 9 زندانی سیاسی در تپه های زندان اوین
گفتگو با میهن جزنی رفیق و همسر بیژن جزنی از رهبران و نظریه پردازان چپ و چریک های فدائی
 
2018-04-14 مادرم در آینه نشست! 3 و 4
نویسنده قصه و بازحوان فریده ابلاغیان (قسمت سوم و چهارم)
 
2018-04-07 کشتار اخیر اسرائیل در فلسطین و اعتصابات در فرانسه
نقد و نظر با بهروز فراهانی
 
2018-03-24 کمک رسانی به پناهجویان افغان در استکهلم
گفت و گوی فرزین ایرانفر با مریم فیروزآبادی
 
2018-03-10 وضعیت زنان مهاجر در بازار کار سوئد
در گذر اندیشه با جواد تسلیمی
 
2018-03-10 نقد و نظر با بهروز فراهانی:نگاهی از زاویه ای دیگر به اتحادیه اروپا، از درون به...
و نگاهی به روز جهانی زن،جنگ تجاری ترامپ، روابط امریکا و کره شمالی، انتخابات روسیه، انتخابات ایتالیا
 
2018-02-11 سازمان دهی اعتراضات پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج کشور
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی با شماری از کنش گران و فعالان سیاسی در استکهلم