تبعید و مهاجرت
   
 
2018-02-11 سازمان دهی اعتراضات پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج کشور
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی با شماری از کنش گران و فعالان سیاسی در استکهلم
 
2018-02-02 سازمان دهی اعتراضات پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج کشور
بحث و گفتگوی جواد تسلیمی با شماری از کنش گران و فعالان سیاسی در استکهلم
 
2018-01-26 معرفی چهارمین شماره نشریه آوای تبعید. بر گستره ادبیات و فرهنگ.سردبیر اسد سیف
با مجموعه ای از شعر، داستان، طنز، نقد و بررسی تئاتر، مصاحبه
تاریخ و اسلام شناسی، معرفی کتاب و یاد یاران
 
2018-01-06 اعتراض سراسری و خیزش محرومان علیه رژیم اسلامی در ایران
گزارش باقر ابراهیم زاده از تظاهرات هانوفر و اعتراض به حضور شاهرودی
 
2017-12-23 درنگی بر زندگی مهاجران ایرانی نسل اول در اروپا
مهاجرت فصلی نو در زندگی، چگونگی مواجهه با جامعه جدید
بحث و گفتگو با اصغر اسلامی(آلمان) پروانه سلطانی(انگلستان) محبوبه انگلوند(سوئد)
 
2017-12-16 نگاهی از اعماق به زندگی و سیاست. سایه روشن هائی از خاطره ها
گفتگو با هوشنگ گلاب دژ مبارز سیاسی
کتاب خاطرات انتشارات ارزان
 
2017-11-25 در دفاع از پناه جویان، مبارزه با سیاست ها و قوانین سخت گیرانه پناهندگی در سوئد
گفتگوی با سارا سلیمان پور اکتیویست
 
2017-11-11 قصه های فهمیه فرسائی تصویر گر مشکل ها،ناهمواری ها و هویت یابی مهاجران در اروپا
پژوهش درباره آثار ادبی نسل دوم مهاجران ایرانی تبار
گفتگو با فهیمه فرسائی نویسنده و منتقد ادبی
 
2017-11-11 سیزدهمین جشن واره بین المللی سینمای تبعید در یوتبوری سوئد
دنیا خانه من است. هم نگاهی و هم صدائی انسان معاصر
گفتگو با حسین مهینی دبیر جشنواره