ادبیات و فرهنگ و هنر
   
 
2017-06-20 جستجوی عشق. دیتینگ و قرار و مدارهای آشنائی
نگاهی به رمان در جستجوی عشق نوشته کارین یلم ستروم
گفتگوی جمال خرم و فریده ابلاغیان
 
2017-06-17 الگوریتم، رمانی درباره زندگی محمد خوارزمی
در این صدا ، در آن سخن
میز گردی درباره بررسی رمان الگوریتم، با حضور جاوید سینا، فرزین ایرانفر و نویسنده رمان محسن نیکو منش
 
2017-06-10 نگاهی به ادبیات معاصر افغانستان
در این صدا ، در آن سخن
گفتگوی فرزین ایران فر با سینا جاوید
 
2017-05-27 یادی از امیر جلاالدین اعلم
مترجم آثار کافکا
 
2017-05-27 آوای تبعید. بر گستره ادبیات و فرهنگ
گفتگوی فرزین ایران فر با اسد سیف
 
2017-05-20 ویژگی دوره کنونی فعالیت کانون نویسندگان ایران در تبعید
انتشار دفتر جدید کانون نویندگان ایران در تبعید
گفتگو با عباس سماکار عضو هیات دبیران
 
2017-05-13 انتخابات ریاست جمهوری و کانون نویسندگان ایران
گفتگو با رضا خندان عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران
 
2017-05-06 نمایش گاه کتاب تهران با سانسور در تهران بدون سانسور در خارج کشور
سانسور با نویسنده و آفریننده اثر و خود متن و اثر چه می کند؟
طنز لیلی گلستان و متن محسن توحیدیان
 
2017-04-29 پیش از تولد هم کارگر بودم! می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم!
گفتگو با سابیر هاکا و شعرخوانی او